«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • ՀՀ երրորդ նախագահ, Արցախի հերոս Սերժ Սարգսյանի ուղերձը արցախցիներին

  ՀՀ երրորդ նախագահ, Արցախի հերոս Սերժ Սարգսյանի ուղերձը արցախցիներին

  27.03.2020| 20:18
  Արցախում համապետական հերթական ընտրությունների անցկացման ժամկետը համընկել է ամբողջ աշխարհը պատուհասած` լրջագույն մարտահրավերներով և վտանգներով լի մի ժամանակաշրջանի հետ, երբ մարդկանց առողջությունը պահպանելն ու կյանքեր փրկելը բացարձակ առաջնահերթություն է բոլոր պետությունների և ազգերի համար:
 • Դավիթ Շահնազարյանի հայտարարությունը

  Դավիթ Շահնազարյանի հայտարարությունը

  26.03.2020| 18:41
  Արցախի Հանրապետությունում կայանալիք առաջիկա ընտրություններն ունեն պատմական նշանակություն և վճռորոշ են լինելու ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի, ինչպես նաև ողջ հայության համար։
 • Սահմանափակված է բոլոր օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքն Արցախի Հանրապետություն

  Սահմանափակված է բոլոր օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքն Արցախի Հանրապետություն

  20.03.2020| 23:57
  Արցախի Հնարապետության ԱԳՆ-ն հայտարարել է. «Պայմանավորված նոր տիպի կորոնավիրուսի (#COVID19) վարակի տարածման պատճառով օտարերկրյա պետություններում գործող սահմանափակումներով, Արցախի Հանրապետությունում վարակի տարածումը կանխելու և համաճարակային վիճակը կայուն պահպանելու նպատակով իշխանությունների կողմից ձեռնարկվող միջոցառումներով՝ գործում են հետևյալ սահմանափակումները.
 • Արցախն աշ­խար­հից կտր­ված չէ, բայց ընտ­րու­թ­յուն­նե­րը չեն չե­ղարկ­վել

  Արցախն աշ­խար­հից կտր­ված չէ, բայց ընտ­րու­թ­յուն­նե­րը չեն չե­ղարկ­վել

  20.03.2020| 02:12
  Կո­րո­նա­վի­րուսն այս պա­հի դրու­թյամբ պատ­ճառ չէ, որ մար­տի 31-ին հե­տաձգ­վեն Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հա­կան ու խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րը: «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում Ար­ցա­խի կենտ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ ՍՐ­ԲՈՒ­ՀԻ ԱՐ­ԶՈՒ­ՄԱ­ՆՅԱ­ՆԸ վս­տա­հեց­րեց՝ աշ­խար­հից, բնա­կա­նա­բար, կտր­ված չեն, ընտ­րու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ ան­պայ­ման կան­խար­գե­լիչ մի­ջո­ցա­ռում­ներ ի­րա­կա­նաց­վե­լու են:
 • Դոնալդ Թրամփը արտակարգ դրություն հայտարարեց ԱՄՆ-ում

  Դոնալդ Թրամփը արտակարգ դրություն հայտարարեց ԱՄՆ-ում

  16.03.2020| 00:26
  ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կորոնավիրուսի տարածման սպառնալիքը կանխելու նպատակով արտակարգ դրություն հայտարարեց ԱՄՆ-ում: Սպիտակ տանը լրագրոցների հետ ճեպազրույցում նա ասաց, որ հատուկ դրությունը թույլ կտա իշխանության դաշնային ու տեղական մարմիններին ավելի լավ համակարգել գործողությունները համաճարակի պայմաններում:
 • Ադր­բե­ջա­նը բա­նակ­ցա­յին նոր հո­րի­զոն է բա­ցում

  Ադր­բե­ջա­նը բա­նակ­ցա­յին նոր հո­րի­զոն է բա­ցում

  13.03.2020| 01:40
  Օ­րերս Հա­յաս­տա­նի արտ­գործ­նա­խա­րա­րու­թյու­նը հայ­տա­րա­րու­թյուն տա­րա­ծեց, թե Ադր­բե­ջա­նը սահ­մա­նին լար­վա­ծու­թյու­նը մե­ծաց­րել է։ «Ադր­բե­ջա­նի պար­բե­րա­կան փոր­ձե­րը` սրե­լու ի­րա­վի­ճա­կը Հա­յաս­տա­նի հետ պե­տա­կան սահ­մա­նին, ընդ­լայ­նե­լու լար­վա­ծու­թյան աշ­խար­հագ­րու­թյու­նը և չկի­րա­ռե­լու առ­կա լար­վա­ծու­թյան նվա­զեց­մանն ուղղ­ված մե­խա­նիզմ­նե­րը վկա­յում են, որ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին անվ­տան­գու­թյու­նը և խա­ղա­ղու­թյու­նը վտան­գե­լու Ադր­բե­ջա­նի քայ­լե­րը կրում են մի­տում­նա­վոր բնույթ»,- աս­ված էր արտ­գործ­նա­խա­րա­րու­թյան հայ­տա­րա­րու­թյու­նում։
 • Քննիչ հանձ­նա­ժո­ղովն Ար­ցա­խի հրամ­կազ­մին Ստե­փա­նա­կեր­տում կլ­սի

  Քննիչ հանձ­նա­ժո­ղովն Ար­ցա­խի հրամ­կազ­մին Ստե­փա­նա­կեր­տում կլ­սի

  10.03.2020| 01:19
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում ապ­րի­լյան քա­ռօ­րյա պա­տե­րա­զի հան­գա­մանք­ներն ու­սում­նա­սի­րող քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վը տևա­կան ժա­մա­նակ նիստ չի գու­մա­րել։ Հի­շեց­նենք, որ հանձ­նա­ժո­ղով վեր­ջին ան­գամ Գե­րա­գույն շտա­բի պետ Ար­տակ Դավ­թյանն էր հրա­վիր­վել։
 • Ովքեր են Արցախի ընտրությունների ֆավորիտները

  Ովքեր են Արցախի ընտրությունների ֆավորիտները

  07.03.2020| 14:16
  «Ժողովուրդը» գրում է․ «Փետրվարի 26-ից Արցախում մեկնարկել են նախագահի և ԱԺ համապետական ընտրություններ: Նախագահի թեկնածուները 14-ն են, իսկ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակից ուժերը` 12:
 • Փետր­վար. Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի ներ­քին ի­րա­դար­ձու­թ­յուն­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թ­յուն չտ­վե­ցին լիո­վին ըմբռ­նե­լու Սի­րիա­յի խորհր­դա­րա­նի ո­րոշ­ման նշա­նա­կու­թ­յու­նը

  Փետր­վար. Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի ներ­քին ի­րա­դար­ձու­թ­յուն­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թ­յուն չտ­վե­ցին լիո­վին ըմբռ­նե­լու Սի­րիա­յի խորհր­դա­րա­նի ո­րոշ­ման նշա­նա­կու­թ­յու­նը

  06.03.2020| 01:22
  Հա­սա­րա­կու­թյու­նը հենց փետր­վա­րին ստա­ցավ թիվ եր­կու տագ­նա­պա­լի ա­հա­զան­գը, այն էլ՝ Ար­ցա­խից։ Մենք բո­լորս ազ­գո­վին, ինչ­պես ա­սում են, «հե­ղա­փո­խու­թյուն խա­ղա­ցինք», բայց որ Ար­ցախն էլ կա­րող էր «վա­րակ­վել այդ վի­րու­սով», դա անս­պա­սե­լի էր։ Բա­նը հա­սավ նրան, որ փետր­վա­րի սկզ­բին Ադր­բե­ջա­նի ԿԸՀ-ն դի­մեց «Ադր­բե­ջա­նի հա­յազ­գի քա­ղա­քա­ցի­նե­րին»։
 • Փոր­ձա­քար Փա­շի­ն­յա­նի հա­մար

  Փոր­ձա­քար Փա­շի­ն­յա­նի հա­մար

  06.03.2020| 01:17
  Չնա­յած Ար­ցա­խում նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու­նե­րը բա­վա­կան շատ են, բայց նրանց մեջ հա­յաս­տա­նյան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հան­դեպ ընդ­գծ­ված քն­նա­դա­տա­կան վե­րա­բեր­մուն­քով ա­ռանձ­նա­նում է Վի­տա­լի Բա­լա­սա­նյա­նը։ Նա­խօ­րեին քա­րո­զար­շա­վի ըն­թաց­քում Բա­լա­սա­նյա­նը հայ­տա­րա­րեց «Մար­տի 31-ին ո­րոշ­վե­լու է Ար­ցա­խի լի­նել-չլի­նե­լու հար­ցը: