Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
24.04.2020 | 00:04
Որ­դյա՛կ, մի՛ զլա­ցիր օգ­նել աղ­քատ­նե­րին և թույլ մի՛ տուր, որ տվայ­տեն կա­րո­տյալ­նե­րի աչ­քե­րը։ Քաղ­ցած մար­դուն մի՛ տրտ­մեց­րու և մի՛ զայ­րաց­րու մար­դուն նրա չքա­վո­րու­թյան մեջ։ Մի՛ խռո­վի՛ր ար­դեն նեղ­ված սիր­տը և մի՛ դան­դա­ղիր օգ­նել կա­րո­տյալ­նե­րին։ Մի՛ մեր­ժիր նե­ղու­թյան մեջ ե­ղո­ղի պա­ղա­տան­քը և քո ե­րե­սը մի՛ դարձ­րու տնան­կից։ Քո հա­յաց­քը մի՛ շր­ջիր կա­րո­տյա­լից և ա­ռիթ մի՛ տուր, որ մարդ ա­նի­ծի քեզ, քան­զի երբ նա իր հո­գու դառ­նու­թյան պա­հին քեզ ա­նի­ծի, նրա խնդ­րան­քը կլ­սի Տե­րը։
Սի­րա­քի ի­մաս­տու­թյու­նը 4. 1-6
Դիտվել է՝ 328

Մեկնաբանություններ