Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
05.05.2020 | 00:02
Քան­զի ա­մոթ կա, որ դե­պի մեղք է տա­նում, ա­մոթ էլ կա, որ փառք է և շնորհ... Մի՛ ե­ղիր ընդ­դեմ ճշ­մար­տու­թ­յան և ա­մա­չի՛ր քո ա­նար­ժա­նու­­թյան հա­մար։ Մի՛ ա­մա­չիր խոս­տո­վա­նել քո մեղ­քե­րը, մի՛ դի­մա­կա­յիր գե­տի հո­սան­քին, մի՛ են­թար­կիր քո ան­ձը հի­մա­րին, մի՛ ակ­նա­ծիր հզո­րից, մինչև մահ պայ­քա­րի՛ր հա­նուն ճշ­մար­տու­թ­յան, և Տեր Աստ­ված կպայ­քա­րի քեզ հետ։ Մի՛ ե­ղիր հան­դուգն քո լեզ­վով և ծույլ ու դան­դաղ­կոտ` քո գոր­ծե­րում։
Սի­րա­քի ի­մաս­տու­թ­յու­նը 4. 25...30-34
Դիտվել է՝ 792

Մեկնաբանություններ