«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 

Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
08.05.2020 | 00:04
Ար­դարև, ի­մաս­տու­թյու­նը հա­մա­պա­տաս­խա­նում է իր ան­վա­նը և շա­տե­րին չէ, որ հայտ­նի է։ Լսի՛ր, որ­դի՛ս, և ըն­դու­նի՛ր իմ խրա­տը, մի՛ մեր­ժիր իմ այս խոր­հուր­դը։ Դի՛ր քո ոտ­քը նրա ոտ­նա­կա­պե­րի մեջ և քո պա­րա­նո­ցը` նրա շղ­թա­նե­րի մեջ։ Խո­նար­հեց­րու՛ քո ու­սը, վերց­րու՛ այն և մի՛ ձանձ­րա­ցիր նրա կա­պանք­նե­րից։ Քո բո­վան­դակ հո­գով մո­տե­ցի՛ր նրան և քո բո­վան­դակ զո­րու­թյամբ պա­հի՛ր նրա ճա­նա­պարհ­նե­րը։ Քն­նի՛ր, փնտ­րիր, և դու կճա­նա­չես այն, և երբ բռ­նես` մի՛ թող նրան, քան­զի ի վեր­ջո դու հան­գիստ կգտ­նես նրա մեջ, և քեզ հա­մար նա ու­րա­խու­թյուն կդառ­նա։
Սի­րա­քի ի­մաս­տու­թյու­նը 6. 23-29
Դիտվել է՝ 614

Մեկնաբանություններ