«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 

Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
19.05.2020 | 00:01
Բա­րի­քը, չա­րի­քը, կյան­քը և մա­հը, աղ­քա­տու­թ­յունն ու հարս­տու­թ­յու­նը Տի­րո­ջից են։ Տի­րոջ պարգևը բա­րե­պաշտ­նե­րին է մնում, և հա­վի­տ­յան է նրա բա­րե­հա­ճու­թ­յու­նը։ Ով հարս­տա­նում է ժլա­տու­թ­յամբ և կու­տա­կե­լով, նրա վար­ձի բա­ժի­նը այս է լի­նում. երբ նա ա­սում է, թե` «Հան­գիստ գտա և այժմ պի­տի վա­յե­լեմ իմ հարս­տու­թ­յու­նը», սա­կայն չգի­տի, թե, երբ որ գա օր­հա­սը, նա այ­լոց կթող­նի այն ու կմեռ­նի։
Սի­րա­քի ի­մաս­տու­թ­յու­նը 11. 14-20
Դիտվել է՝ 324

Մեկնաբանություններ