• Ռուսաստան-Թուրքիա-Իրան. Աշխարհաքաղաքական եռյակ, որ արմատապես փոխեց աշխարհը՝ մեր բացակայությամբ

  Ռուսաստան-Թուրքիա-Իրան. Աշխարհաքաղաքական եռյակ, որ արմատապես փոխեց աշխարհը՝ մեր բացակայությամբ

  26.11.2020| 09:30
  Քանի դեռ Եվրոպան փորձում է հաղթահարել COVID-19-ը, Իրանը, Թուրքիան ու Ռուսաստանը առաջ են շարժում իրենց զինվորիկներին՝ նպատակ ունենալով եվրասիական տարածքը հանել ամերիկյան գերակայությունից՝ գրում էՓարիզի Սորբոնի համալսարանի աշխարհագրության ու աշխարհաքաղաքականության պրոֆեսոր Քսավիե Ռոբերը Atlantico.fr-ում:
 • Ֆրանսիան բարձրության վրա է եղել այնտեղ, որտեղ պետք է լիներ

  Ֆրանսիան բարձրության վրա է եղել այնտեղ, որտեղ պետք է լիներ

  26.11.2020| 09:26
  Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատը նոյեմբերի 25-ին Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը դրեց քվեարկության՝ 305 սենատոր կողմ էր, դեմ՝ 1, 30՝ ձեռնպահ:
 • Արևմուտքն այլևս չպետք է հապաղի

  Արևմուտքն այլևս չպետք է հապաղի

  25.11.2020| 09:38
  «Ռուսաստանի օգնությամբ ձեռք բերված հրադադարը լռեցրել է արկերի ձայներն ու իջեցրել անօդաչուներին, բայց հայերի ու ադրբեջանցիների միջև խոր արմատներ ունեցող թշնամությունը Ղարաբաղի պատկանելիության շուրջ ամենևին չի հանգուցալուծվել», - գրում է «Նյու Յորք թայմսը»:
 • Եռակողմ համաձայնագրի 9 կետերում Մինսկի խումբը չի հիշատակվում

  Եռակողմ համաձայնագրի 9 կետերում Մինսկի խումբը չի հիշատակվում

  25.11.2020| 09:31
  25 տարվա առանց հաջողությունների դիվանագիտությունից հետո սեպտեմբերի վերջին Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտն անակնկալ ապասառեցվեց: Հայերի ու ադրբեջանցիների 6 շաբաթյա բախումներից հետո Երևանը ստիպված էր հանձնվել: Նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի հովանու ներքո ստորագրվեց հրադադարի համաձայնագիր:
 • Հրադադարը Լեռնային Ղարաբաղում՝ Իրանի պետական պասիվության սոուսի տակ

  Հրադադարը Լեռնային Ղարաբաղում՝ Իրանի պետական պասիվության սոուսի տակ

  24.11.2020| 10:19
  Բավարար պատասխանատու՞ է գործել Իրանի ԱԳՆ-ն Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի կարգավորման փորձի մեջ՝ շատերն են շարունակում այս հարցը տալ: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի առաջարկը Ռուսաստանի միջնորդությամբ և շատ երկար տատանումներից հետո:
 • Ինչո՞ւ չպետք է Ռուսաստանը թուրքական նարդի խաղա Կովկասում

  Ինչո՞ւ չպետք է Ռուսաստանը թուրքական նարդի խաղա Կովկասում

  24.11.2020| 10:11
  Կարելի է միայն նախանձել՝ ինչ թեթևությամբ ու արագությամբ Ռուսաստանը մտավ ղարաբաղյան կոնֆլիկտ՝ ռազմական դիմակայությանը չխառնվելով որևէ կողմից:
 • Հիմ­քեր ու­նեմ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին մե­ղադ­րե­լու կամ առն­վազն կաս­կա­ծե­լու պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թ­յան մեջ

  Հիմ­քեր ու­նեմ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին մե­ղադ­րե­լու կամ առն­վազն կաս­կա­ծե­լու պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թ­յան մեջ

  24.11.2020| 01:04
  Զբա­ղեց­նե­լով ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը և լի­նե­լով Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան անվ­տան­գու­թյու­նը ե­րաշ­խա­վո­րող Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան ղե­կա­վար, գլ­խա­վո­րե­լով նաև ՀՀ Անվ­տան­գու­թյան խոր­հուր­դը, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը չի ձեռ­նար­կել անհ­րա­ժեշտ հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջոց­ներ` թշ­նա­մու կող­մից Շու­շիի գրա­վու­մը թույլ չտա­լու հա­մար` ի­մա­նա­լով հան­դերձ, որ Շու­շին իր դիր­քով ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թյուն ու­նի Ար­ցա­խի հա­մար:
 • Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

  Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մի մա­սը դա­վա­ճա­նել է ողջ հայ ժո­ղովր­դին

  24.11.2020| 00:38
  Մեր ապ­րած ա­մեն օրն ա­վե­լի շատ է բա­ցա­հայ­տում ան­ցա­ծի հրե­շա­վոր էու­թյու­նը։ Հրե­շա­վոր՝ ողջ հայ ժո­ղովր­դի հա­մար։ Եվ Հա­յաս­տա­նի ԶՈՒ գլ­խա­վոր շտա­բի նախ­կին պետ Մով­սես Հա­կո­բյա­նի մա­մու­լի կոն­ֆե­րան­սը հա­մո­զիչ ա­պա­ցույց է, որ մեր ազ­գը պե­տա­կան խոր դա­վա­ճա­նու­թյան է են­թարկ­վել։
 • Եվ այդ մե­կը ե­ղար դու

  Եվ այդ մե­կը ե­ղար դու

  24.11.2020| 00:08
  Պա­տե­րազ­մի ա­վար­տից 2 շա­բաթ անց Հա­յաս­տա­նում չկա դե­ֆակ­տո իշ­խա­նու­թյուն, պե­տա­կան հա­մա­կար­գը ոչ միայն կազ­մա­լուծ­ված է, այլև դե­յու­րե իշ­խա­նու­թյան ու ընդ­դի­մու­թյան ո­րոշ թևե­րի ջան­քե­րով փորձ է ար­վում վար­կա­բե­կել միակ լե­գի­տիմ իշ­խա­նու­թյան՝ ՀՀ նա­խա­գա­հի ինս­տի­տու­տը:
 • Պուտինը դեպի իրեն է քաշում Ալիևին ու Փաշինյանին

  Պուտինը դեպի իրեն է քաշում Ալիևին ու Փաշինյանին

  23.11.2020| 09:35
  ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդակցության ժամանակ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահ առաքելության խնդիրները, առանձնացվել են կարևոր խնդիրները, որոնց լուծումը ոչ միայն ամրապնդելու է հադադարը, այլև զարգացնելու է հրադադարի համաձայնագրի դրույթները: