• «Ի հե­ճուկս վար­չա­պե­տի՝ իշ­խա­նու­թ­յան հա­մար «սահ­մա­նադ­րա­կան դև» դար­ձած Հրայր Թով­մա­ս­յա­նը շա­րու­նա­կե­լու է ՍԴ ան­դամ մնալ»

  «Ի հե­ճուկս վար­չա­պե­տի՝ իշ­խա­նու­թ­յան հա­մար «սահ­մա­նադ­րա­կան դև» դար­ձած Հրայր Թով­մա­ս­յա­նը շա­րու­նա­կե­լու է ՍԴ ան­դամ մնալ»

  03.07.2020| 00:26
  «Իր­ատե­սի» զրու­ցա­կիցն է ԱԺ «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր ԱՆ­ՆԱ ԿՈՍ­ՏԱ­ՆՅԱ­ՆԸ:
 • Դեռ ինչքան գործ կա «կարելու»

  Դեռ ինչքան գործ կա «կարելու»

  01.07.2020| 17:35
  «Առաջիկայում դատախազությունը կստանձնի եւս մեկ՝ «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման» մասին ՀՀ օրենքով նախատեսված գործառույթ, եւ օրենսդրական այս նորամուծությունն էլ ավելի է մեծացնելու հանրության սպասումները դատախազության գործունեության արդյունքներից», -այսօր շնորհավորելով Դատախազության աշխատողի օրը եւ Դատախազության կազմավորման 102-րդ տարեդարձը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։
 • Իրանն ուզում է ձերբակալել ԱՄՆ նախագահի՞ն

  Իրանն ուզում է ձերբակալել ԱՄՆ նախագահի՞ն

  30.06.2020| 10:00
  Իրանի իշխանությունները ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և ևս 35 մարդու ձերբակալության սանկցիա են տվել՝ մեղադրելով նրանց գեներալ Կասեմ Սուլեյմանիի սպանությանը առնչության մեջ՝ հաղորդել է Թեհրանի դատախազ Ալի ալ Կասի Մեհրը:
 • Եթե Փա­շի­ն­յա­նին և իր իշ­խա­նու­թ­յա­նը կա­րե­լի է այն, ինչ ա­րե­ցին, կա­րե­լի է նաև այ­լոց

  Եթե Փա­շի­ն­յա­նին և իր իշ­խա­նու­թ­յա­նը կա­րե­լի է այն, ինչ ա­րե­ցին, կա­րե­լի է նաև այ­լոց

  30.06.2020| 00:49
  Ռա­դիո­տան գրավ­մամբ, ԱԺ-ն շր­ջա­փա­կե­լով և մի շարք այլ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րով այ­լոց հետ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան իշ­խա­նու­թյան բռ­նա­զավ­թու­մից հե­տո (ՀՀ քրեա­կան օ­րենս­գր­քի 300-րդ հոդ­ված) ար­դեն ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը շա­րու­նա­կեց իշ­խա­նու­թյան ու­զուր­պա­ցիա­յին նպա­տա­կաուղղ­ված իր քայ­լե­րը:
 • 3 օր էր պետք ԱԱԾ-ին` հաս­կա­նա­լու, որ...

  3 օր էր պետք ԱԱԾ-ին` հաս­կա­նա­լու, որ...

  30.06.2020| 00:24
  Չորս օր ա­ռաջ հա­քե­րա­յին հար­ձակ­ման է են­թարկ­վել «Գո­լոս Ար­մե­նիի» թեր­թի կայ­քը, և ոչն­չաց­վել են շուրջ 20 տար­վա բա­զա­նե­րը։ Թեր­թի խմ­բա­գիր Ֆլո­րա Նախշ­քա­րյա­նը «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում պատ­մեց, որ նույն օ­րը դի­մել են ԱԱԾ, սա­կայն կա­ռույ­ցից ըն­դա­մե­նը ե­րեկ ե­րե­կո­յան, այ­սինքն 3 օր հե­տո զան­գել են ու ա­սել, որ դի­մեն ոս­տի­կա­նու­թյուն։
 • Իսկ Վահե Գրիգորյանը երբևէ մտածե՞լ է եկամուտ չունեցող գոնե մի քաղաքացու մասին

  Իսկ Վահե Գրիգորյանը երբևէ մտածե՞լ է եկամուտ չունեցող գոնե մի քաղաքացու մասին

  26.06.2020| 19:41
  Երբ իրավաբան մարդը վրդովվում է այն հարցից, թե ինչու է անգործության պատճառով աշխատավարձ ստանում, հետո էլ ասում է, թե «որպես ՀՀ քաղաքացի` մտածե՞լ ենք այն մասին, թե ինչով է ապրում այդ դատավորը, ուրիշ ի՞նչ եկամուտ ունի», ուզում ես հասկանալ նախ այս մարդն ընդհանրապես իրավաբանության հետ ինչ կապ ունի, հետո էլ որպես բարձրագույն դատարանի դատավոր, նա երբևէ մտածե՞լ է, թե ինչպես են ապրում այն հարյուր հազարավոր մասնագետներ, որոնք միակ եկամտի աղբյուրից էլ են անգամ զրկված։
 • Նա ճա­նա­պարհ հար­թեց Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման հա­մար

  Նա ճա­նա­պարհ հար­թեց Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման հա­մար

  26.06.2020| 01:18
  Ոչ միայն աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ, այլև աշ­խար­հահռ­չակ հա­մա­սե­ռա­մոլ, այ­լա­սեր­ված Էլ­թոն Ջո­նի ըն­կեր, բա­րե­կամ, ՀՀ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Ար­մեն Սարգ­սյա­նը վե­րոն­շյալ գոր­ծո­ղու­թյու­նը կա­տա­րել է Էլ­թոն Ջո­նին Երևա­նում պատ­վե­լուց, մե­ծա­րե­լուց 2 տա­րի անց, իսկ ա­վե­լի ո­րո­շա­կի հու­նի­սի 24-ին, ժա­մը 00:47-ին ստո­րագ­րե­լով փա­շի­նյա­նա­կան իշ­խա­նու­թյան կող­մից ի­րեն ներ­կա­յաց­ված հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան օ­րեն­քը:
 • Մի հար­ցապնդ­ման, թե մի սինդ­րո­մի պատ­մու­թ­յուն

  Մի հար­ցապնդ­ման, թե մի սինդ­րո­մի պատ­մու­թ­յուն

  26.06.2020| 00:14
  Ե­րեկ ար­տա­հերթ նս­տաշր­ջա­նում ԱԺ-ն քն­նար­կում էր Հաշ­վեքն­նիչ պա­լա­տի 2019-ի գոր­ծու­նեու­թյու­նը, ի թիվս այլ կա­ռույց­նե­րի՝ ԿԲ-ի, ԿԸՀ-ի: Ի տար­բե­րու­թյուն այլ օ­րե­րի՝ հա­մա­րյա սո­վո­րա­կան օր էր խոր­հր­դա­րա­նում՝ չհաշ­ված մի քա­նի ե­լույթ­ներ: Եվ այդ մի քա­նի­սից մե­կը ան­կախ պատ­գա­մա­վոր Ար­ման Բա­բա­ջա­նյա­նի ե­լույթն էր՝ Հաշ­վեքն­նիչ պա­լա­տի գոր­ծու­նեու­թյան քն­նարկ­ման ժա­մա­նակ:
 • ՍԴ-ի նկատմամբ «հաղ­թա­նա­կը» ժա­մա­նա­կա­վոր և վտան­գա­վոր է

  ՍԴ-ի նկատմամբ «հաղ­թա­նա­կը» ժա­մա­նա­կա­վոր և վտան­գա­վոր է

  26.06.2020| 00:09
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է «Այ­լընտ­րան­քա­յին նա­խագ­ծե­րի խումբ» նա­խա­ձեռ­նու­թյան ներկա­յա­ցու­ցիչ, ԱԺ նախ­կին պատ­գա­մա­վոր ՎԱ­ՀԵ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԸ:
 • Ալմազբեկ Ատամբաևը դատապարտվեց 11 տարվա ազատազրկման

  Ալմազբեկ Ատամբաևը դատապարտվեց 11 տարվա ազատազրկման

  24.06.2020| 14:11
  Բիշկեկի դատարանը Ղրղզստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբաևին դատապարտեց 11 տարի, 2 ամիս ազատազրկման կոռուպցիայի գործով: