• Ն.Ս. Օ. Տ. Տ. Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն ընդհատում է իր այցն Իտալիա և վերադառնում հայրենիք. նա կոչով դիմել է ազգին

  Ն.Ս. Օ. Տ. Տ. Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն ընդհատում է իր այցն Իտալիա և վերադառնում հայրենիք. նա կոչով դիմել է ազգին

  27.09.2020| 11:31
  Այսօր վաղ առավոտյան ադրբեջանական զինված ուժերը, վերստին խախտելով զինադադարը, ուխտադրուժ կերպով նախահարձակ են եղել շփման գծի ողջ երկայնքով՝ ռմբակոծելով Արցախի խաղաղ բնակավայրեր, այդ թվում և մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։
 • «Հն­չեց կրա­կո­ցը, և մարդն այլևս չկա»

  «Հն­չեց կրա­կո­ցը, և մարդն այլևս չկա»

  25.09.2020| 00:03
  Մեր ժա­մա­նա­կա­կից դա­րաշր­ջա­նի պատ­մու­թյան այն պա­հե­րին, երբ մենք գրե­թե ա­մեն օր լու­րեր ենք ստա­նում պա­տե­րազմ­նե­րում հա­րյու­րա­վոր ու հա­զա­րա­վոր մարդ­կա­յին զո­հե­րի մա­սին, հա­մա­ռո­րեն ա­ռաջ են գա­լիս «հա­վի­տե­նա­կան» կյան­քի և ան­ձի ան­մա­հու­թյան վե­րա­բե­րյալ կարևոր հար­ցեր:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  25.09.2020| 00:01
  Մոմի հանգերով շշունջն է լսվում կրկին երկնային. Ափերս դրած Քո ափերի մեջ, Հավատի կանաչ ընձյուղը կտցիս, Ես վեր եմ ելնում ամպերի միջով։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  25.09.2020| 00:01
  Ով սի­րում է իր որ­դուն, պետք է հա­ճա­խա­կի պատ­ժի նրան, որ­պես­զի ու­րախ լի­նի վեր­ջում։ Ով խրա­տում է իր որ­դուն, նրա­նից օ­գուտ կտես­նի և ծա­նոթ­նե­րի մեջ նրա­նով կպար­ծե­նա։
 • Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձը Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առիթով

  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձը Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առիթով

  21.09.2020| 13:57
  Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Հայրապետական Մեր սերն ու օրհնությունն ենք բերում բարեպաշտ մեր ժողովրդին ի հայրենիս և ի սփյուռս և շնորհավորում Անկախության տոնի բերկրալի առիթով։
 • «Գի­տու­թ­յու­նը մի գոր­ծիք է, ո­րի մի­ջո­ցով մարդ­կու­թ­յու­նը կար­դում է հա­մակ գո­յութ­յան սկզբ­նաղ­բ­յու­րի՝ Աստ­ծո ձե­ռա­գի­րը»

  «Գի­տու­թ­յու­նը մի գոր­ծիք է, ո­րի մի­ջո­ցով մարդ­կու­թ­յու­նը կար­դում է հա­մակ գո­յութ­յան սկզբ­նաղ­բ­յու­րի՝ Աստ­ծո ձե­ռա­գի­րը»

  18.09.2020| 00:03
  Դեռևս իր ժա­մա­նա­կին Ա­րիս­տո­տելն ա­սում էր, որ փի­լի­սո­փա­յու­թյու­նը սկս­վում է զար­ման­քից: Զար­մա­նա­լի չի լի­նի,ե­թե ա­սեմ, որ փի­լի­սո­փա­յու­թյան վեր­ջին շուրջ 2500-ա­մյա պատ­մու­թյան վեր­լու­ծու­թյու­նը ցույց է տա­լիս, որ մար­դը բա­ցի ֆի­զի­կա­կան ու­ղե­ղից ու­նի նաև հոգևոր ու­ղեղ:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  18.09.2020| 00:02
  Քա­նի դեռ կեն­դա­նի ես, և շունչդ վրադ է, թող ոչ մե­կը չփո­խա­րի­նի քեզ, քան­զի ա­վե­լի լավ է, որ որ­դի­ներդ քո կա­րի­քը զգան, քան դու նա­յես նրանց ձեռ­քին։ Քո բո­լոր գոր­ծե­րի մեջ գլ­խա­վո՛ր ե­ղիր։ Քո պատ­վի վրա պար­սա­վանք մի՛ բեր։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  18.09.2020| 00:01
  Ձեռս կարկառած մոմե շորերիդ, Աղաղակում եմ, կանչում եմ Քեզ, Տե՛ր. -Մեկնի՛ր սուրբ Աջդ, այնպե՜ս տկար եմ… Տե՛ր իմ, հոգսերս շատ մեծ դուրս եկան` իմ իսկ հավատքից:
 • «Գո՛րծն է ան­մահ, լա՛վ ի­մա­ցեք»

  «Գո՛րծն է ան­մահ, լա՛վ ի­մա­ցեք»

  15.09.2020| 00:30
  Տե­սա նաև մի մեծ, սպի­տակ գահ և նրան, ով նս­տել էր դրա վրա. նրա ներ­կա­յու­թյու­նից եր­կինք ու եր­կիր եր­կյուղ կրե­ցին ու փա­խան. և նրանց հա­մար տեղ չգտն­վեց: Եւ տե­սա մե­ռել­ներ, մեծ ու փոքր, ո­րոնք կանգ­նել էին գա­հի ա­ռաջ. և բաց ար­վե­ցին գր­քեր. բաց­վեց նաև մի այլ գիրք՝ Կյան­քի գիր­քը:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  15.09.2020| 00:06
  Նա­յեմ խորքդ ու հե­կե­կամ, Զուր պարպ­ված օր­վա հա­մար։