Yerevan Perspectives International Music Festival
 
 • Երկուշաբթին ծանր օր էր

  Երկուշաբթին ծանր օր էր

  17.09.2019| 11:27
  Մինչ ազգովին «Էս սարն իմն է» էինք խաղում, իրենց լրումին են հասնում գարնանն ու ամռանը սկսված գործընթացները: Երեկ Լիլիթ Մակունցը հայտարարեց՝ «Իմ քայլը» ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման գործընթաց է սկսելու:
 • Ասաց՝ «Պատիվ ունեմ», ու՝ գնաց

  Ասաց՝ «Պատիվ ունեմ», ու՝ գնաց

  17.09.2019| 11:24
  Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սեպտեմբերի 16-ի ասուլիսը Վանաձորում փաստացի բաժանվեց երկու մասի՝ ԱԱԾ արդեն նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի մասին ու մնացածը: Հրաժարական, որ հայտնի դարձավ ասուլիսում: Կարճ ժամանակից ԱԱԾ կայքում հայտնվեց Արթուր Վանեցյանի բացատրությունը.
 • Քեֆ անողը քեֆը, երկրի հոգսերի նման, չի պակասում

  Քեֆ անողը քեֆը, երկրի հոգսերի նման, չի պակասում

  17.09.2019| 00:51
  Հիշում եմ՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին պատկանող «Հայկական ժամանակ» օրաթերթն ինչ ջերմեռանդությամբ էր գրում ՀՀԿ-ականների հարսանիքների, կնունքների ու ծնունդների մասին: Քարը քարին չթողնելով՝ քննադատում էր «իշխանական էլիտայի» խնջույքները:
 • Վար­չա­պե­տը կամ բա­նից ան­տե­ղ­յակ է, կամ պար­զա­պես ստում է

  Վար­չա­պե­տը կամ բա­նից ան­տե­ղ­յակ է, կամ պար­զա­պես ստում է

  17.09.2019| 00:46
  ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ս. թ. սեպ­տեմ­բե­րի 9-ի ֆեյս­բու­քյան իր ու­ղիղ հա­ղորդ­ման կամ լայ­վի ըն­թաց­քում հայ­տա­րա­րեց, որ առն­վազն այս պա­հի դրու­թյամբ մենք չու­նենք Ա­մուլ­սա­րի հան­քի շա­հա­գոր­ծումն ար­գե­լե­լու որևէ ի­րա­վա­կան հիմ­նա­վո­րում։
 • Հա­յաս­տա­նի և Այսր­կով­կա­սի շուրջն ան­հան­գիստ է

  Հա­յաս­տա­նի և Այսր­կով­կա­սի շուրջն ան­հան­գիստ է

  17.09.2019| 00:37
  Նա­խորդ ե­րեք նյու­թե­րում ես հիմ­նա­կա­նում ու­սում­նա­սի­րել ու մեկ­նա­բա­նել եմ Հա­յաս­տա­նի ներ­քին ի­րադ­րու­թյու­նը։
 • Վա­նե­ց­յանն էլ չդի­մա­ցավ

  Վա­նե­ց­յանն էլ չդի­մա­ցավ

  17.09.2019| 00:35
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ա­նա­տամ, ո­չինչ չա­սող, ան­գամ ծի­ծա­ղե­լի, 100 փաս­տե­րով հա­մեմ­ված եր­կա­րա­շունչ ա­սու­լի­սի միակ ցն­ցող լու­րը ԱԱԾ տնօ­րեն Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նի հրա­ժա­րա­կանն էր:
 • «Հույս ունեմ, որ Մի­քա­յել Մի­նա­ս­յա­նը կշա­րու­նա­կի լի­նել ռե­ժի­սոր-սցե­նա­րիստ»

  «Հույս ունեմ, որ Մի­քա­յել Մի­նա­ս­յա­նը կշա­րու­նա­կի լի­նել ռե­ժի­սոր-սցե­նա­րիստ»

  17.09.2019| 00:14
  Վեր­ջերս ստեղծ­ված «Ա­դեկ­վադ» կու­սակ­ցու­թյան նա­խա­գահ ըն­տր­վեց ԱՐ­ԹՈՒՐ ԴԱ­ՆԻԵ­ԼՅԱ­ՆԸ, ո­րը հա­մա­գու­մա­րում բա­վա­կան ու­շագ­րավ հայ­տա­րա­րու­թյուն ա­րեց։ Այդ և այլ հար­ցե­րի շուրջ զրու­ցե­ցինք նրա հետ։
 • «Այս իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րից ես սպա­սում եմ ա­մե­նա­տա­րօ­րի­նակ ու ա­մե­նաանտ­րա­մա­բա­նա­կան ո­րո­շում­նե­րը»

  «Այս իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րից ես սպա­սում եմ ա­մե­նա­տա­րօ­րի­նակ ու ա­մե­նաանտ­րա­մա­բա­նա­կան ո­րո­շում­նե­րը»

  17.09.2019| 00:08
  «Օր­վա իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ա­պաշ­նորհ ու չկա­յա­ցած իշ­խա­նա­վար­ման հետևան­քով պե­տու­թյունն այ­սօր քանդ­ման ու քայ­քայ­ման է գնում: Ու­ժեր, կան, ո­րոնք ի­րենց հետ ցան­կա­նում են նախ­կի­նի ազ­դե­ցու­թյու­նը բե­րել, սա­կայն պետք չէ բո­լո­րին դնել նույն հար­թա­կի վրա ու հան­րու­թյա­նը ստի­պել ընտ­րել միայն նախ­կի­նի ու ներ­կա­յի միջև»,- «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նման տե­սա­կետ հայտ­նեց քա­ղա­քա­կան-հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ, Երևա­նի ա­վա­գա­նու նախ­կին ան­դամ ՄԱ­ՐԻ­ՆԱ ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱ­ՆԸ՝ ա­վե­լաց­նե­լով, որ բազ­մա­թիվ քա­ղա­քա­ցի­ներ կան, որ դեմ են թե՛ նախ­կին քրեաօ­լի­գար­խիկ ռե­ժի­մին, թե՛ գոր­ծող ան­փորձ, «ման­կա­պա­տա­նե­կան» հա­մա­կար­գին։
 • Շա­րի­կով­ներ ու Շվոն­դեր­նե՞ր, թե՞ պրո­ֆե­սոր Պրեոբ­րա­ժենս­կի

  Շա­րի­կով­ներ ու Շվոն­դեր­նե՞ր, թե՞ պրո­ֆե­սոր Պրեոբ­րա­ժենս­կի

  17.09.2019| 00:05
  Ամ­ռա­նը սկ­սել էի Բուլ­գա­կով վե­րա­կար­դալ՝ եր­կե­րի ժո­ղո­վա­ծուն: Իմ կար­ծի­քով՝ պա­տա­հա­բար, Մե­րեժ­կովս­կուց, Մար­կե­սից ու Սթեյն­բե­քից հե­տո: Կա­մա­յա­կան ընտ­րու­թյամբ՝ մեր տան անս­պառ գրա­դա­րա­նից: Ստաց­վեց, որ Բուլ­գա­կո­վը խիստ տե­ղին էր ու հնա­րա­վո­րու­թյուն էր տա­լիս 20-րդ դա­րաս­կզ­բի պատմ­վածք­նե­րում ու վե­պե­րում հան­դի­պել մե­րօ­րյա հե­րոս-հե­րո­սիկ­նե­րին:
 • Վանեցյանը սպային պատվին ոչ հարիր հրահանգներ է ստացել Փաշինյանից. Ստեփան Դանիելյան

  Վանեցյանը սպային պատվին ոչ հարիր հրահանգներ է ստացել Փաշինյանից. Ստեփան Դանիելյան

  16.09.2019| 22:39
  Վանեցյանը, ըստ էության, ասում է, որ սպային պատվին ոչ հարիր հրահանգներ է ստացել Փաշինյանից և դա վտանգում են ,հայրենիքի հանդեպ պարտքըե և հրապարակին կերպով դրա մասին հայտարարում է: Այս մասին իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը: