• Երբ եր­կու­սը կռ­վում են, եր­րոր­դի գործն աջ չի գնա

  Երբ եր­կու­սը կռ­վում են, եր­րոր­դի գործն աջ չի գնա

  06.03.2020| 00:54
  ՁԻԱՀ-ի կան­խար­գել­ման կենտ­րո­նի շուրջ բոր­բոք­ված կր­քե­րին զու­գա­հեռ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը կա­ռույ­ցի նոր տնօ­րեն նշա­նա­կեց։ Շուրջ 8 օր է այս կենտ­րո­նը ղե­կա­վա­րում է Ար­թուր Բեր­բե­րյա­նը։
 • Դատախազությունն անդրադարձել է Արամ Վարդանյանի տանը ոստիկանության իրականացրած գործողություններին

  Դատախազությունն անդրադարձել է Արամ Վարդանյանի տանը ոստիկանության իրականացրած գործողություններին

  05.03.2020| 23:13
  ՀՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրառում է կատարել: Նա մասնավորապես նշել է, որ է ոստիկանության գործողությունների վերաբերյալ հաղորդումներն ու ահազանգերը պատշաճ իրավական գնահատականների կարժանանան:
 • Գառնիի հրվանդանը հասանելի կդառնա

  Գառնիի հրվանդանը հասանելի կդառնա

  05.03.2020| 19:32
  «Գառնի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարանի տարածքում առաջիկայում շինարարական աշխատանքներ կիրականացվեն։ Այս մասին տեղեկանում ենք Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՈԱԿ-ի ֆեյսբուքյան էջից:
 • Մակրոնը հավաքում է դիմակները

  Մակրոնը հավաքում է դիմակները

  05.03.2020| 10:52
  «Մենք հաշվարկում ենք պաշտպանական բոլոր դիմակները, որ գտնվում են պահեստներում ու արտադրության մեջ: Մենք կբաժանենք բուժանձնակազմերին ու կորոնավիրուսով վարակաված մարդկանց»՝ մարտի 4-ին իր թվիթերում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը: Դեղատներում ու խանութներում դիմակների պակաս է գրանցվել:
 • Ռուսաստանի Սահմանադրությունում կհայտնվի Աստված

  Ռուսաստանի Սահմանադրությունում կհայտնվի Աստված

  05.03.2020| 10:48
  Հիմնական օրենքի բարեփոխումը, որին ձգտում է Վլադիմիր Պուտինը, հարստանում է նույնականության ուժեղ հայտանիշներով և նախատեսում է միասեռական ամուսնության արգելք: Եթե հունվարի 15-ին Վլադիմիր Պուտինը անոնսում էր ՌԴ Սահմանադրության բարեփոխումն իբրև սահմանադրական պարզ վերահավասարակշռում, հիմա ամեն ինչ այլ լույսի տակ է ներկայանում:
 • ԱՄՆ-ը կեն­սա­բա­նա­կան զեն­քի մշակ­ման ա­ռա­ջա­տար­նե­րից է

  ԱՄՆ-ը կեն­սա­բա­նա­կան զեն­քի մշակ­ման ա­ռա­ջա­տար­նե­րից է

  04.03.2020| 20:45
  Ռու­սաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը դեռ 2018 թ. հոկ­տեմ­բե­րի սկզ­բին հայ­տա­րա­րեց, որ ԱՄՆ-ն ա­վե­լի քան 30 կեն­սա­բա­նա­կան լա­բո­րա­տո­րիա­ներ ու­նի աշ­խար­հում և շա­րու­նա­կում է մե­ծաց­նել Ռու­սաս­տա­նի ու Չի­նաս­տա­նի սահ­ման­նե­րի մեր­ձա­կայ­քում դրանց քա­նա­կը:
 • Հնա­րա­վոր հետևանք­նե­րի հա­մար պա­տաս­խա­նա­տու են Ար­սեն Թո­րո­ս­յա­նը և նրա հո­վա­նա­վո­րը` Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը

  Հնա­րա­վոր հետևանք­նե­րի հա­մար պա­տաս­խա­նա­տու են Ար­սեն Թո­րո­ս­յա­նը և նրա հո­վա­նա­վո­րը` Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը

  03.03.2020| 01:36
  Հա­յաս­տան նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի (COVID-19) ներ­թա­փանց­ման, դրա հնա­րա­վոր տա­րած­ման ու ծանր հետևանք­նե­րի հա­մար անձ­նա­կան պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն են կրում ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նը և նրա հո­վա­նա­վո­րը` վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը:
 • Քա­ղա­քա­ցին ի­րա­վունք ու­նի՞ մտա­ծե­լու, որ աչ­քա­թող են ար­վում այլ սպառ­նա­լիք­ներ

  Քա­ղա­քա­ցին ի­րա­վունք ու­նի՞ մտա­ծե­լու, որ աչ­քա­թող են ար­վում այլ սպառ­նա­լիք­ներ

  03.03.2020| 01:08
  Մեր ժո­ղո­վուր­դը հե­տաքր­քիր պահ­վածք ու­նի ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րում։ Կո­րո­նա­վի­րու­սի գրանց­ված ա­ռա­ջին դեպ­քից հե­տո հան­րու­թյան մի հատ­ված տագ­նա­պի, խու­ճա­պի մեջ է, մյուս­նե­րը վա­խը սր­տում պատ­կան մար­մի­նե­րին են սթա­փու­թյան կո­չեր ա­նում, իսկ ա­մե­նաան­հոգ շերտն իշ­խա­նու­թյունն է։ Նրանց ան­հա­ղորդ կեց­ված­քից թվում է, թե աշ­խար­հում մո­լեգ­նող վա­րա­կը հեչ բան է, «ում շունն է, որ»։
 • «Մեր ա­ռաջ ցան­կա­ցած դուռ կբաց­վի»

  «Մեր ա­ռաջ ցան­կա­ցած դուռ կբաց­վի»

  03.03.2020| 01:05
  «Քա­ղա­քա­կան օ­րա­կարգ մենք չու­նենք, բայց ե­թե կա ծանր սո­ցիա­լա­կան վի­ճակ, դա նշա­նա­կում է, որ ան­ցյա­լի դրսևո­րում է:
 • Այս­քան ան­մի՞տ կլի­նեն

  Այս­քան ան­մի՞տ կլի­նեն

  02.03.2020| 20:33
  Իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի մա­կե­րե­սայ­նու­թյու­նը սահ­ման­ներ չի ճա­նա­չում։ Ի՞նչ էին մտա­ծում, երբ կո­րո­նա­վի­րու­սով հի­վան­դին տե­ղա­փո­խում էին Ծաղ­կա­ձոր։