«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  31.07.2020| 00:03
  Առաքյալն ասում է. -Ինձ համար ապրելը Քրիստոս է, մեռնելը` շահ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  28.07.2020| 00:06
  Ար­շա­լույս­նե­րը կր­կին ցող են մա­նում, Անձ­րևն է լա­լիս, Դու կր­կին, Տեր իմ, այ­ցի ես գա­լիս…
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  24.07.2020| 00:02
  Ձեռ­ներս մո­մեր ա­րած Դեպ Քեզ եմ պար­զել… Շր­ջա­պա­տիր մեզ Քո հրեշ­տակ­նե­րով, Թող նրանք եր­գեն. -Սուրբ ես, Սուրբ ես, Տե՜ր:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  21.07.2020| 14:04
  Հները անցան, նորերը եկան. Վերափոխումն է։ Կրկին մեր կողքին կկանգնեն նրանք` Հավատքի հայրեր Մովսեսն ու Եղիան։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  21.07.2020| 13:53
  Տեր, հա­նիր մեզ մեր ըն­կած տե­ղե­րից. Թող կո­րուստ­նե­րի ու ցա­վի այս եր­թը Կանգ­նի գեթ մի պահ. Տուր շունչ քա­շել, Տե՛ր:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  14.07.2020| 13:52
  Դի՛ր մեր գլ­խին Փր­կու­թ­յանդ սա­ղա­վար­տը, Հո­ղին խո­նարհ­ված մեր գաղջ մար­մի­նը Բարձ­րաց­րու նո­րեն Հա­կին­թե եր­գեր եր­գե­լու հա­մար։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  10.07.2020| 00:01
  Դու հարց­րիր. -Կա­րո՞ղ են այս ոս­կոր­նե­րը ջիղ ու ա­րյուն ստա­նալ. -Դու գի­տես, Տեր,- ա­սինք:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  07.07.2020| 00:02
  Ի­ցիվ, ի­ցիվ թե մենք հաս­կա­նա­յինք Կամքդ սր­բա­զան, Ի­ցիվ տես­նեինք, թե ինչ­պես ես դու մեզ հետ հա­ռա­չում:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  03.07.2020| 00:02
  Ո­լո­րան­ներն այդ դեպ Տուն են տա­նում... Կա­ծան­նե­րում, Տեր, փուշ-տա­տաս­կի մեջ Ծն­կում ենք ան­վերջ` մեղ­քե­րի բե­ռից:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  30.06.2020| 00:02
  Օծման յու­ղը, Ո­րը մեր­ժում է մեղ­քը, Հո­գու ծած­կո­ցի տակ է առ­նում` Մեռ­նող աշ­խար­հը: