«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Գո­նե ե­ղա­ծը չփ­չաց­նեն

Գո­նե ե­ղա­ծը չփ­չաց­նեն
29.10.2019 | 00:45

Մինչ Հա­յաս­տա­նի ներ­կա իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը Ռու­սաս­տա­նի հետ սոսկ խոս­քով էին հա­րա­բե­րու­թյուն­ներ կա­ռու­ցում, այն­տեղ շա­րու­նա­կում են չհա­վա­տալ ե­րեկ ռու­սա­տյաց, այ­սօր ռու­սա­սեր ՀՀ ա­ռանց­քա­յին դեմ­քե­րին: Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, վեր­ջերս ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան ո­րոշ գոր­ծիչ­նե­րի հետ ռուս դի­վա­նա­գետ­նե­րի մի հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ ռուս­նե­րը դժ­գո­հել են ՀՀ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րից, ըն­դգ­ծե­լով, որ խն­դի­րը ոչ թե ի­րենց հա­վա­տար­մու­թյան եր­դում տալն է, այլ այն դա­րա­վոր կա­պը չփ­չաց­նե­լը, որ կա հայ և ռուս ժո­ղո­վուրդ­նե­րի միջև: Ա­վե­լին, նրանք խոս­տո­վա­նել են, որ այդ հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի պահ­պան­ման հա­մար հա­մա­տեղ ներդ­րում պի­տի ա­նել, մինչ­դեռ այ­սօր հայ­կա­կան կող­մը միայն պա­հան­ջո­ղի դիր­քե­րից է հան­դես գա­լիս:


Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1464

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ