«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Արցա­խի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թ­յուն­նե­րի հիմ­նա­կան ինտ­րի­գը՝ քա­նի փու­լով է ըն­թա­նա­լու քվեար­կու­թ­յու­նը

  Արցա­խի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թ­յուն­նե­րի հիմ­նա­կան ինտ­րի­գը՝ քա­նի փու­լով է ըն­թա­նա­լու քվեար­կու­թ­յու­նը

  17.04.2020| 00:34
  Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի հիմ­նա­կան ինտ­րի­գը, թերևս, պտտ­վում է այն հար­ցի շուր­ջը, թե քա­նի փու­լով է ըն­թա­նա­լու քվեար­կու­թյու­նը։ Թեկ­նա­ծու­նե­րի մեջ‚ ել­նե­լով օ­բյեկ­տիվ ի­րա­վի­ճա­կից‚ ակն­հայ­տո­րեն առ­կա էր ա­ռաջ­նորդ, և գրե­թե ոչ ոք չէր կաս­կա­ծում, որ հենց նա էլ ըն­տր­վե­լու է ընտ­րա­կան մր­ցա­վազ­քի ար­դյուն­քում։
 • Կհայ­տա­րար­վի՞ ֆեյ­քե­րի կա­րան­տին

  Կհայ­տա­րար­վի՞ ֆեյ­քե­րի կա­րան­տին

  17.04.2020| 00:09
  Մի­ջազ­գա­յին ֆի­նան­սա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներն ու գոր­ծա­կա­լու­թյուն­նե­րը հա­մակ հու­սա­հա­տու­թյուն կամ պրագ­մա­տիզմ են տա­րա­ծում, քա­ղա­քա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը փոր­ձում են ֆի­նան­սա­կան ո­րո­շում­նե­րով ցրել հու­սա­հա­տու­թյու­նը և կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին ու հետ­կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին կյան­քի անվ­տան­գու­թյան բար­ձիկ­ներ ստեղ­ծել:
 • Ընտրություններ՝ կորոնավարակի ժամանակ

  Ընտրություններ՝ կորոնավարակի ժամանակ

  16.04.2020| 14:45
  Չճանաչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետւթյան նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը կայացավ՝ չնայած կորոնավարակի 6 դեպքերին ու մի քանի գյուղերում կարանտինի հաստատմանը:
 • Մեծ կարանտինը՝ ԱՄՀ-ը կանխատեսել է Եվրոպայի ՀՆԱ-ի 7,5% անկում

  Մեծ կարանտինը՝ ԱՄՀ-ը կանխատեսել է Եվրոպայի ՀՆԱ-ի 7,5% անկում

  15.04.2020| 08:49
  Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ավելի է իջեցրել 2020-ի իր տնտեսական կանխատեսումների ցուցանիշները՝ ապրիլի 14-ին հրապարակելով նոր թվեր: Կորոնավարակի պանդեմիայի ու ի հետևանս կարանտինի՝ եվրագոտում սպասվում է ՀՆԱ-ի նվազում 7,5% ՝ դա վատագույն ցուցանիշն է աշխարհում:
 • Ռուսական ճգնաժամը 13 միլիարդ դոլարի դրամական փոխանցում սպառնալիքի տակ է դնում

  Ռուսական ճգնաժամը 13 միլիարդ դոլարի դրամական փոխանցում սպառնալիքի տակ է դնում

  15.04.2020| 08:44
  Խորացող տնտեսական ճգնաժամը Ռուսաստանում ցավոտ հարվածելու է այն երկրներին, որոնց տնտեսությունը շատ ուժեղ կապված է արտասահմանից դրամական փոխանցումների հետ:
 • Ավստրիան զգուշորեն դուրս է գալիս կարանտինից, Ֆրանսիան՝ ոչ

  Ավստրիան զգուշորեն դուրս է գալիս կարանտինից, Ֆրանսիան՝ ոչ

  14.04.2020| 13:29
  Զատկի երկուշաբթիից հետո Ավստրիայում սկսվում է ինքնատիպ վերածնունդ: Երեքշաբթի դռները կբացեն առևտրական ձեռնարկությունները, որոնց հարթակը չի գերազանցում 400 մ², այգեգործական խանութները (գարուն է եկել), տնտեսական ապրանքների խանութներն ու նույնիսկ քաղաքային պուրակները:
 • Ֆրանսիացիների մեծ մասը դեմ է բջջայիններով կորոնավիրուսակիրների տեղորոշմանը

  Ֆրանսիացիների մեծ մասը դեմ է բջջայիններով կորոնավիրուսակիրների տեղորոշմանը

  14.04.2020| 11:54
  Հարցման համաձայն՝ ֆրանսիացիների 46%-ը պատրաստ է սմարթֆոններում ներբեռնել կորոնավիրուսակիր հիվանդների տեղորոշման հավելվածը: Բջջայիններով տրեկինգի ներմուծման հնարավորության մասին ապրիլի 5-ին հայտարարեց ՆԳՆ նախարար Քրիստոֆ Կաստաները:
 • Կո­րո­նա­վի­րու­սից հե­տո նրա ստեղ­ծող­ներն ինչ աշ­խարհ կպատ­րաս­տեն մեզ հա­մար

  Կո­րո­նա­վի­րու­սից հե­տո նրա ստեղ­ծող­ներն ինչ աշ­խարհ կպատ­րաս­տեն մեզ հա­մար

  14.04.2020| 00:52
  Ա­հա թե էլ ինչն է ապ­շեց­նում։ Ինչ­քան ա­րագ գլ­խի ըն­կան նաև մանր «տե­ղա­կան իշ­խա­նիկ­նե­րը», որ կո­րո­նա­վի­րու­սի գոր­ծո­նը կա­րող են օգ­տա­գոր­ծել քա­ղա­քա­կան, ան­գամ ցե­ղաս­պա­նա­կան նպա­տակ­նե­րով։ Վեր­ջերս լու­րեր են գա­լիս, որ Ադր­բե­ջա­նում տե­ղա­կան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված­նե­րին տար­հա­նում են հա­րավ` Թա­լիշս­տան։
 • Պե­տու­թ­յունն ար­դեն սկ­սել է հոգ­նել

  Պե­տու­թ­յունն ար­դեն սկ­սել է հոգ­նել

  14.04.2020| 00:10
  Ոչ, ոչ և նո­րից ոչ՝ չեմ ու­զում հի­շեց­նել լա­վա­տե­սի ու հո­ռե­տե­սի ա­նեկ­դո­տը, որ երբ հո­ռե­տեսն ա­սում էր՝ վերջ, սրա­նից վատ չի կա­րող լի­նել, լա­վա­տեսն ա­ռար­կում էր՝ ի­հար­կե կա­րող է ու կլի­նի: Ես չեմ հի­շեց­նում: Կյանքն է հի­շեց­նում: Կո­րո­նա­կյան­քը: Վա­րակ­ված­նե­րի 1000-ն ան­ցանք, մա­հե­րի 10-ն ան­ցանք: Գնում ենք ա­ռաջ: ՈՒ՞ր:
 • Վեհափառ. Համավարակը մարտահրավեր է մարդկությանը, բայց հատկապես՝ մարդկայնությանը

  Վեհափառ. Համավարակը մարտահրավեր է մարդկությանը, բայց հատկապես՝ մարդկայնությանը

  13.04.2020| 11:33
  Ապրիլի 12-ին Զատկի Urbi et orbi ուղերձում Հռոմի Ֆրանցիսկոս պապը աղոթեց բոլորի համար, ով մահացել կամ վարակվել է կորոնավիրուսով, կոչ արեց թուլացնել միջազգային պատժամիջոցները, աղքատ երկրների պարտքերը ներել և դադարեցնել պատերազմները: