• Ռուս-թուրքական պատերազմ չի լինի

  Ռուս-թուրքական պատերազմ չի լինի

  08.03.2020| 16:33
  Մարտի 5-ին Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հանդիպմանը հույս հայտնեց, որ Իդլիբի իրավիճակը չի կործանի ռուս-թուրքական հարաբերություններին և ընդգծեց անձնական հանդիպման կարևրորությունը:
 • Սաուդյան Արաբիայի արքայական ընտանիքում խառն են

  Սաուդյան Արաբիայի արքայական ընտանիքում խառն են

  08.03.2020| 16:30
  Սաուդյան Արաբիայի արքայական ընտանիքի երեք բարձրաստիճան անդամներ, այդ թվում՝ թագավոր Սալմանի եղբայրը, ձերբակալված են անհայտ պատճառներով՝ հաղորդել են New York Times-ը և Wall Street Journal-ը:
 • Նոր կորոնավիրուսը գլխիվայր է շրջել գիտությունը

  Նոր կորոնավիրուսը գլխիվայր է շրջել գիտությունը

  07.03.2020| 13:46
  Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մարտի 6-ին տարեցների տուն այցելուլուց հետո հայտարարել է, որ Covid-19 կորոնավիրուսի համաճարակի օրերին գերակայություն է «առավել խոցելի մարդկանց պաշտպանությունը»:
 • Պուտինն ու էրդողանը պայմանավորվեցին

  Պուտինն ու էրդողանը պայմանավորվեցին

  07.03.2020| 13:42
  Հրադադարը Սիրիայի Իդլիբ նահանգում կհաստատվի մարտի 6-ին, 0.00 ժամին՝ հայտարարեց Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի հետ երկար հանդիպումից հետո:
 • Երեք նախկին կայսրություններ կանգնած են ծանր հիվանդ արաբ պացիենտի սնարի մոտ

  Երեք նախկին կայսրություններ կանգնած են ծանր հիվանդ արաբ պացիենտի սնարի մոտ

  06.03.2020| 15:35
  Սիրիական դրամայի ժամանակագրության վերջին դրվագը՝ Իդլիբի համար կռիվը այդ տարածաշրջանին ռուսների, իրանցիների ու թուրքերի հակադիր հայացքների խորհրդանիշն է՝ Le Monde-ում գրում է Ալեն Ֆրանշոնը: Դա է վկայում փաստը, որ անցած շաբաթվանից թուրքական բանակը կռվում է Դամասկոսի բանակի ու ռուսական կործանիչների հետ:
 • ԵՄ-ն 170 միլիոն եվրո օգնություն կհատկացնի՝ փախստականներին

  ԵՄ-ն 170 միլիոն եվրո օգնություն կհատկացնի՝ փախստականներին

  06.03.2020| 12:05
  ԵՄ-ն Սիրիայում փախստականներին 170 միլիոն եվրո մարդասիրական օգնություն կհատկացնի՝ հաղորդել է եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեպ Բորելը՝ Թուրքիա երկօրյա այցից հետո:
 • Ալֆան և օ­մե­գան

  Ալֆան և օ­մե­գան

  06.03.2020| 01:54
  Հար­գար­ժան լեյ­դիզ էնդ ջեն­թլ­մեն, մե շեն միղ­վար­խար՝ քալ­բա­տո­նո, բա­տո­նո գա­մառ ջո­բա, շե­նի ճի­րի մե: Կարևո­րում եմ ար­տա­քին և ներ­քին հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը, երկ­րի կա­յու­նաց­ման և հարևան­նե­րի հետ հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի մար­տահ­րա­վեր­նե­րը, տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րի, հնա­րա­վոր ռիս­կե­րի կան­խար­գել­ման ճա­նա­պար­հա­յին քար­տե­զագ­րու­թյու­նը և գեո­դե­զիան՝ չան­տե­սե­լով բա­րի կամ­քի, ժո­ղո­վուրդ­նե­րի բա­րե­կա­մու­թյան և խա­ղա­ղա­սի­րա­կան այլ հրա­մա­յա­կան­ներ:
 • Փետր­վար. Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի ներ­քին ի­րա­դար­ձու­թ­յուն­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թ­յուն չտ­վե­ցին լիո­վին ըմբռ­նե­լու Սի­րիա­յի խորհր­դա­րա­նի ո­րոշ­ման նշա­նա­կու­թ­յու­նը

  Փետր­վար. Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի ներ­քին ի­րա­դար­ձու­թ­յուն­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թ­յուն չտ­վե­ցին լիո­վին ըմբռ­նե­լու Սի­րիա­յի խորհր­դա­րա­նի ո­րոշ­ման նշա­նա­կու­թ­յու­նը

  06.03.2020| 01:22
  Հա­սա­րա­կու­թյու­նը հենց փետր­վա­րին ստա­ցավ թիվ եր­կու տագ­նա­պա­լի ա­հա­զան­գը, այն էլ՝ Ար­ցա­խից։ Մենք բո­լորս ազ­գո­վին, ինչ­պես ա­սում են, «հե­ղա­փո­խու­թյուն խա­ղա­ցինք», բայց որ Ար­ցախն էլ կա­րող էր «վա­րակ­վել այդ վի­րու­սով», դա անս­պա­սե­լի էր։ Բա­նը հա­սավ նրան, որ փետր­վա­րի սկզ­բին Ադր­բե­ջա­նի ԿԸՀ-ն դի­մեց «Ադր­բե­ջա­նի հա­յազ­գի քա­ղա­քա­ցի­նե­րին»։
 • Գլխա­վոր ինտ­րիգ­նե­րը դեռ առջևում են

  Գլխա­վոր ինտ­րիգ­նե­րը դեռ առջևում են

  06.03.2020| 01:11
  Այն‚ որ գրե­թե նույն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում ե­րեք ընտ­րա­կան գոր­ծըն­թաց­ներ են կա­յա­նա­լու Հա­յաս­տա­նում և Ար­ցա­խում‚ մի վայ­րում՝ սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վե‚ մյու­սում՝ եր­կու հա­մա­պե­տա­կան ընտ­րու­թյուն­ներ՝ նա­խա­գա­հա­կան և խոր­հր­դա­րա­նա­կան‚ վեր­լու­ծա­կան շր­ջա­նակ­նե­րին հիմք է տա­լիս են­թադ­րե­լու‚ որ դա Հա­յաս­տա­նին ռե­սուրս­նե­րի սա­կա­վու­թյան պատ­ճա­ռով հնա­րա­վո­րու­թյուն չի տա մի­ջամ­տե­լու ար­ցա­խյան ընտ­րու­թյուն­նե­րին։
 • Զքոյսդ ի քո­յոց քեզ մա­տու­ցա­նեմ

  Զքոյսդ ի քո­յոց քեզ մա­տու­ցա­նեմ

  06.03.2020| 00:41
  ՈՒ­զում էի վեր­նագ­րել՝ «Կա­մի­կա­ձե­նե­րի ժա­մա­նա­կը», միտքս փո­խե­ցի՝ հի­շե­լով լեզ­վա­բա­նու­թյան ու գրա­բա­րի սքան­չե­լի դա­սա­խո­սիս՝ Ա­շոտ Աբ­րա­հա­մյա­նին, որ ֆի­զի­կա­կան ցավ էր զգում, երբ իր ու­սա­նող­նե­րից որևէ մե­կը հան­կարծ ար­տա­բե­րում էր «հետ վե­րա­դառ­նալ», «վերև բարձ­րա­նալ», «ներքև իջ­նել», կամ, Աստ­ված մի ա­րաս­ցե, «հա­յե­րեն լե­զու»: