• «Բնա­կիչ­նե­րը պետք է պա­հան­ջա­տեր լի­նեն»

  «Բնա­կիչ­նե­րը պետք է պա­հան­ջա­տեր լի­նեն»

  08.11.2019| 01:24
  Այս տար­վա ամ­ռա­նից մեծ թա­փով ճա­նա­պար­հա­շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­ներ են ի­րա­կա­նաց­վում, և հա­նուն ճշ­մար­տու­թյան պետք է նկա­տենք, որ, ըստ մաս­նա­գետ­նե­րի, Սևան-Իջևան ճա­նա­պար­հա­հատ­վա­ծը ո­րա­կով է հիմ­նա­նո­րոգ­ված։
 • Ալա­վեր­դու պղն­ձա­ձու­լա­րա­նը ՎՏԲ-ն նվի­րել է Նո­րիկ Պետ­րո­ս­յա­նի փե­սա­յին

  Ալա­վեր­դու պղն­ձա­ձու­լա­րա­նը ՎՏԲ-ն նվի­րել է Նո­րիկ Պետ­րո­ս­յա­նի փե­սա­յին

  08.11.2019| 00:22
  Նա­խորդ հա­մար­նե­րից մե­կում գրել էինք, որ Ա­լա­վեր­դու պղն­ձա­ձու­լա­կան գոր­ծա­րա­նը, ո­րը մոտ մեկ տա­րի չի աշ­խա­տում, աշ­խա­տա­կից­նե­րի մի մա­սին հար­կա­դիր պա­րա­պուր­դի է մատ­նել, մյուս մա­սին էլ ա­զա­տել աշ­խա­տան­քից, ան­ցել է ռու­սա­կան կող­մին՝ «ՎՏԲ» բան­կին: «Ի­րա­տե­սի» տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով՝ ՎՏԲ բան­կը գոր­ծա­րա­նը նվի­րել է «Թե­ղուտ» ՓԲԸ-ի կա­ռա­վա­րու­մը ստանձ­նած գոր­ծա­րար Նո­րիկ Պետ­րո­սյա­նի փե­սա­յին:
 • Նիկոլ Փաշինյան. ՀԴՄ չտրամադրողը և ՀԴՄ չպահանջողը մասնակցում են մի գործընթացի, որով փաստացի գողացվում են զինվորի վիճակը բարելավելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները

  Նիկոլ Փաշինյան. ՀԴՄ չտրամադրողը և ՀԴՄ չպահանջողը մասնակցում են մի գործընթացի, որով փաստացի գողացվում են զինվորի վիճակը բարելավելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները

  06.11.2019| 14:54
  Այս տարվա 10 ամիսների տվյալներով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել է տպագրվել 97 միլիոն 858 հազար 593 ՀԴՄ կտրոն. աճը 38.3 տոկոս, Facebook-ում գրել է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
 • Լքված օգտահաշիվները կոտրելը կարող է հանգեցնել տվյալների արտահոսքի և միջոցների կորստի

  Լքված օգտահաշիվները կոտրելը կարող է հանգեցնել տվյալների արտահոսքի և միջոցների կորստի

  06.11.2019| 11:32
  «Կասպերսկի» ընկերության Հայաստանի ներկայացուցչությունը տեղեկացնում է՝ լքված հեռախոսահամարների ու սոցիալական ցանցերի, էլեկտրոնային փոստի և ինտերնետ-խանութների լքված օգտահաշիվները (account) կոտրելը կարող է հանգեցնել օգտատիրոջ տվյալների արտահոսքի և միջոցների կորստի։
 • Դոլարը պահպանում է գերակա դիրքերը

  Դոլարը պահպանում է գերակա դիրքերը

  06.11.2019| 11:12
  2019-ի առաջին 6 ամիսներին դոլարը նախընտրելի վճարամիջոց էր Մոսկվայից Թուրքիա արտահանման 83%-ի համար: Այս տվյալները օրերս հրապարակել է Ռուսաստանի բանկը: ԵՄ ևս ՌԴ արտահանման 40%-ը վճարվում է դոլարով:
 • Ատոմ Ջանջուղազյան. Նախատեսվում է պետական պարտքի բեռի նվազեցում

  Ատոմ Ջանջուղազյան. Նախատեսվում է պետական պարտքի բեռի նվազեցում

  05.11.2019| 14:00
  ԱԺ-ն և կառավարությունը բոլոր ջանքերը ներդրել են, որ հասնենք բյուջետային գործընթացի համատեքստում արդյունավետության ամենաբարձր աստիճանին՝ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ասաց ՀՀ ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը։
 • Freedom House. Հայաստանում համացանցն ազատ է

  Freedom House. Հայաստանում համացանցն ազատ է

  05.11.2019| 13:58
  Freedom House-ը հրապարակել է 2019-ի Համացանցի ազատության զեկույցը: Freedom House-ի փորձագետների փոխանցմամբ` Հայաստանում ինտերնետն ազատ է: Զեկույցում ազատ են համարվում 70-ից 100 միավոր վաստակած երկրները:
 • «ՄՏՍ TV» բջջային հավելված՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի և «Շանթ» ՀԸ-ի համագործակցությամբ

  «ՄՏՍ TV» բջջային հավելված՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի և «Շանթ» ՀԸ-ի համագործակցությամբ

  01.11.2019| 01:40
  Վի­վա­Սել-ՄՏՍ-ի բջ­ջա­յին նոր հա­վել­վա­ծի՝ «ՄՏՍ TV»-ի շնոր­հիվ այ­սու­հետ հա­սա­նե­լի կդառ­նա «Շանթ» հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թյան բա­ցա­ռիկ ծրա­գի­րը, նե­րա­ռյալ՝ ժա­ման­ցա­յին հա­ղոր­դում­ներն ու կարևոր ֆուտ­բո­լա­յին հան­դի­պում­նե­րը: «ՄՏՍ TV»-ն թույլ կտա ար­դյու­նա­վետ տնօ­րի­նել ժա­մա­նա­կը խցան­ման մեջ կամ հեր­թում, ինչ­պես նաև զբա­ղեց­նել ե­րե­խա­նե­րին՝ մե­քե­նա­յում կամ հան­գս­տի վայ­րում:
 • Տաշ­տու­նը 160 ծուխ ու­ներ, այ­սօր մնա­ցել է 22-ը՝ 60 բնակ­չով

  Տաշ­տու­նը 160 ծուխ ու­ներ, այ­սօր մնա­ցել է 22-ը՝ 60 բնակ­չով

  01.11.2019| 01:06
  Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նա­մերձ հա­մայ­նք­նե­րի ցան­կում նե­րառ­ված Սյու­նի­քի մար­զի Մեղ­րի խո­շո­րաց­ված հա­մայն­քի Տաշ­տուն բնա­կա­վայ­րը Ստե­փա­նոս Օր­բե­լյա­նի վկա­յու­թյամբ հի­շա­տակ­վում է դեռևս Տաթևի վան­քին պատ­կա­նող (10-րդ դար) գյու­ղե­րի ցու­ցա­կում։
 • Որ ի­մա­նա ինչ պի­տի ա­սի, կա­սի

  Որ ի­մա­նա ինչ պի­տի ա­սի, կա­սի

  01.11.2019| 00:42
  Հի­մա 2020-ի բյու­ջեն պահ­պա­նո­ղա­կա՞ն է, թե՞ հե­ղա­փո­խա­կան` հարց­րի ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րար Ա­տոմ Ջան­ջու­ղա­զյա­նին: «Նա­յած, թե ինչ­պես եք սահ­մա­նում պահ­պա­նո­ղա­կանն ու հե­ղա­փո­խա­կա­նը»,- հար­ցը դի­վա­նա­գի­տո­րեն շր­ջան­ցեց նա­խա­րա­րը: