ReAnimania 2019
 
 • Կանցկացվի «Դոլչե վիտա նոն ստոպ» համերգային ծրագիրը

  Կանցկացվի «Դոլչե վիտա նոն ստոպ» համերգային ծրագիրը

  16.10.2019| 12:55
  Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատան և «Դանթե Ալիգիերի» ասոցիացիայի երևանյան կոմիտեի հետ համատեղ հոկտեմբերի 23-ին հրավիրում է Արամ Խաչատրյան համերգասրահ՝ վայելելու հայտնի և սիրված իտալական կինոմեղեդիներ «Դոլչե վիտա նոն ստոպ» ծրագրի ընթացքում:
 • Վանաձորի «երգող-պարող» շատրվանները տարածաշրջանում նմանը չեն ունենա

  Վանաձորի «երգող-պարող» շատրվանները տարածաշրջանում նմանը չեն ունենա

  15.10.2019| 11:45
  Մոտ տասն օրից Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորը կընդունի ոչ միայն Հայաստանից, այլ աշխարհի տարբեր վայրերից ժամանած հյուրերին: Հոկտեմբերի 26-ին Վանաձոր քաղաքի օրը Լոռու մարզկենտրոն կայցելի նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
 • «Եր­ջան­կու­թ­յու­նը գե­տի նման է, լիճ չէ, անց­նում է տար­բեր հո­սանք­նե­րով, տար­բեր ժայ­ռե­րից է գա­լիս»

  «Եր­ջան­կու­թ­յու­նը գե­տի նման է, լիճ չէ, անց­նում է տար­բեր հո­սանք­նե­րով, տար­բեր ժայ­ռե­րից է գա­լիս»

  15.10.2019| 01:19
  Շու­տով ըն­թեր­ցո­ղի սե­ղա­նին կլի­նի լոն­դո­նաբ­նակ բա­րե­րար, գրող-հրա­պա­րա­կա­խոս, ազ­գա­յին-հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Ա­ՍԱ­ՏՈՒՐ ԳՅՈՒ­ԶԵ­ԼՅԱ­ՆԻ հայ մե­ծե­րի հետ նա­մա­կագ­րու­թյուն-հու­շագ­րու­թյու­նը: Ա­սա­տուր Գյու­զե­լյա­նը ծն­վել է 1932-ին Կի­լի­կիա­յի Սո­վուղ Օ­լուխ գյու­ղում, 1939-ին տե­ղա­փոխ­վել է Սի­րիա: 1957-ին հրա­վիր­վել է դա­սա­վան­դե­լու Կալ­կա­թա­յի Հա­յոց մար­դա­սի­րա­կան ճե­մա­րա­նում: 1964-ին ըն­տա­նի­քով հաս­տատ­վել է Լոն­դո­նում: Բազ­մա­թիվ հոդ­ված­նե­րի, պատմ­վածք­նե­րի, գրա­կան, պատ­մա­բա­նա­սի­րա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րի hե­ղի­նակ է:
 • Մաշ­տո­ցին էլ ենք փո­շու մեջ թա­ղել

  Մաշ­տո­ցին էլ ենք փո­շու մեջ թա­ղել

  15.10.2019| 00:59
  Ցան­կա­ցած հե­ղա­փո­խու­թյուն ա­ռիթ է դառ­նում նո­րա­մու­ծու­թյուն­նե­րի, նոր, մինչ այդ գո­յու­թյուն չու­նե­ցող երևույթ­նե­րի դրսևոր­ման: Բա­ցա­ռու­թյուն չէր նաև թավ­շե հե­ղա­փո­խու­թյու­նը, ո­րից հե­տո Երևա­նը դար­ձավ աղ­բա­կու­տակ քա­ղաք:
 • «Փոք­րիկ Իշ­խա­նը» Ար­սեն Մեհ­րա­բյա­նի մեկ­նա­բա­նու­թյամբ

  «Փոք­րիկ Իշ­խա­նը» Ար­սեն Մեհ­րա­բյա­նի մեկ­նա­բա­նու­թյամբ

  14.10.2019| 21:01
  Գաբ­րիել Սուն­դու­կյա­նի ան­վան թատ­րո­նում տե­ղի ու­նե­ցավ Ան­տուան դը Սենտ Էք­զյու­պե­րիի «Փոք­րիկ Իշ­խա­նը» վե­պի հի­ման վրա բե­մադր­ված բա­լե­տա­յին ներ­կա­յաց­ման ա­ռաջ­նա­խա­ղը: Բե­մադ­րու­թյու­նը ՀՀ վաս­տա­կա­վոր ար­տիստ ԱՐ­ՍԵՆ ՄԵՀ­ՐԱ­ԲՅԱ­ՆԻՆՆ է, կա­տա­րու­մը՝ Երևա­նի պա­րար­վես­տի պե­տա­կան քո­լե­ջի սա­նե­րի­նը:
 • Նոր մեգանախագիծ. աշխարհի տարբեր ծայրերից Երևան կժամանեն մեր օրերի լեգենդար կոմպոզիտորները

  Նոր մեգանախագիծ. աշխարհի տարբեր ծայրերից Երևան կժամանեն մեր օրերի լեգենդար կոմպոզիտորները

  14.10.2019| 12:08
  Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը ներկայանում է նոր մեգանախագծով. նոյեմբերի 1-9 Հայաստանում առաջին անգամ կանցկացվի «Ժամանակակից դասականներ» կոմպոզիտորական փառատոնը։
 • «Առավոտ լուսո ձայնը» համերգ Թուրքիայում՝ նվիրված Կոմիտասի 150-ամյակին

  «Առավոտ լուսո ձայնը» համերգ Թուրքիայում՝ նվիրված Կոմիտասի 150-ամյակին

  13.10.2019| 13:09
  Աշխարհի տարբեր երկրներում Կոմիտաս վարդապետի 150-ամյակին նվիրված միջոցառումներին զուգահեռ նրան հիշեցին նաև ծննդավայրում՝ Թուրքիայում: Ստամբուլի Ջեմալ Ռեշիդ համերգասրահը լեփ լեցուն էր:
 • Գիրքը ստեղծվել է Գյուլբենկյանի արխիվի ուսումնասիրությունների հիման վրա

  Գիրքը ստեղծվել է Գյուլբենկյանի արխիվի ուսումնասիրությունների հիման վրա

  12.10.2019| 19:04
  «Էդիթ Պրինտ» հրատարակչությունը հոկտեմբերի 15-ին, ժամը 19:00-ին բոլոր ընթերցասերներին հրավիրում է Էլիտ Պլազա բիզնես կենտրոնի Գալուստ Գյուլբենկյանի անվան սրահ՝ աշխարհի ամենահարուստ մարդու՝ Գալուստ Գյուլբենկյանի մասին պատմող «Պարոն հինգ տոկոս» գրքի հայերեն և ռուսերեն տարբերակների շնորհանդեսին:
 • «Մեզ պետք է նկա­րիչ­նե­րի միու­թ­յուն՝ ակ­տիվ ան­դամ­նե­րով, ոչ թե մարդ­կան­ցով, որ ուղ­ղա­կի ան­դա­մագր­ված են»

  «Մեզ պետք է նկա­րիչ­նե­րի միու­թ­յուն՝ ակ­տիվ ան­դամ­նե­րով, ոչ թե մարդ­կան­ցով, որ ուղ­ղա­կի ան­դա­մագր­ված են»

  11.10.2019| 02:19
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կի­ցը նկա­րիչ­նե­րի միու­թյան նա­խա­գահ ՍՈՒ­ՐԵՆ ՍԱ­ՖԱ­ՐՅԱՆՆ է: Զրու­ցել ենք միու­թյու­նում առ­կա խն­դիր­նե­րի, դրանց հնա­րա­վոր լու­ծում­նե­րի, առ­կա բա­րե­փո­խում­նե­րի ու հե­ռա­հար ծրագ­րե­րի մա­սին:
 • Այսօր` տե­ղապ­տույտ, իսկ վա­ղը` խոս­քապ­տույտ

  Այսօր` տե­ղապ­տույտ, իսկ վա­ղը` խոս­քապ­տույտ

  11.10.2019| 02:15
  ՀՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար պա­րոն Ա­ՐԱ­ՅԻԿ ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱՆ, հա­վա­նա­բար ժա­մա­նա­կի սղու­թյունն է ու նաև մարդ­կա­յին գոր­ծո­նը, որ մայր թատ­րո­նի մա­սին Ձեր և փոխ­նա­խա­րար Ա­րա Խզ­մա­լյա­նի պատ­կե­րա­ցում­նե­րը միա­կող­մա­նի են ու սու­բյեկ­տիվ, մինչ­դեռ, ինչ­պես ա­սում են, հար­կա­վոր է լսել նաև ձայ­նապ­նա­կի 2-րդ կող­մը, ե­թե ի­հար­կե, ո­մանց նման Դուք նույն­պես տար­ված չեք թատ­րո­նի միայն ար­տա­քին փայ­լով։