Աղոթարան

Աղոթարան
08.05.2020 | 00:05
Սա­րե­րը ա­ղոթք են մա­ղում կա­մա­ցուկ,
Լույ­սը բեկ­բեկ­վում` Աստ­ծո փե­շե­րից,
Իջ­նում է մեղ­միվ` մարդ­կու­թյան ան­զոր,
Դե­գե­րում­նե­րի, ցա­վե­րի վրա:
Բա­լա­սան­նե­րը, ժիր հոր­թուկ­նե­րի
Վզե­րից կախ­ված զան­գե­րի ա­նուշ,
զն­գուն ղո­ղան­ջով,
Օրհ­նու­թյան բուր­մունք են
բաշ­խում ան­վերջ,
Խունկ, մյու­ռոն դառ­նում`
Վասն Հա­րու­թյան:
Կար­մեն ԴԱՎ­ԹՅԱՆ
Դիտվել է՝ 2619

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ