• Նեկայացվելու է շուրջ 300 ստեղծագործություն

  Նեկայացվելու է շուրջ 300 ստեղծագործություն

  16.02.2020| 19:14
  Հայաստանի ազգային պատկերասրահում երկու ամիս ցուցադրվելու են Սալվադոր Դալիի ու Պաբլո Պիկասոյի աշխատանքները: Այս լուրը շրջանառվեց օրեր առաջ: Ավելի ուշ պարզվեցին որոշ մանրամասներ:
 • Ռուբեն Էլբակյան. իտալական երգի պրեմիերա

  Ռուբեն Էլբակյան. իտալական երգի պրեմիերա

  14.02.2020| 23:18
  Ֆրանսահայ հանրաճանաչ տենոր Ռուբեն Էլբակյանը Սուրբ Վալենտինի տոնի կապակցությամբ անակնկալ է պատրաստել բոլոր սիրահարների համար: Իտալերեն թեմատիկ երգը գրվել է հատուկ արտերկրում «ոսկե ձայն» տիտղոսին արժանացած երգչի համար և արդեն մի քանի օր է՝ հեռարձակվում է Ֆրանսիայի իտալական ռադիոյով: Խոսքերի հեղինակ՝ Անտոնելլա Մազզա, երաժշտությունը Բեռնար Միկաելյանի:
 • Մոսկովյան «Գրանդ Մանեժ» շապիտո կրկեսը Հայաստան է գալիս

  Մոսկովյան «Գրանդ Մանեժ» շապիտո կրկեսը Հայաստան է գալիս

  14.02.2020| 23:12
  Մոսկովյան «Գրանդ Մանեժ» շապիտո կրկեսը երևանյան հանդիսատեսին շուտով կներկայանա միջազգային բազմաժանր էքստրեմալ կրկեսային շոու ծրագրով: Կրկեսային բոլոր ժանրերն ընդգրկված են մեկ ծրագրում:
 • Մաթևոսյանի 85-ամյակին նրա թանգարանը դեռևս չի գործում

  Մաթևոսյանի 85-ամյակին նրա թանգարանը դեռևս չի գործում

  14.02.2020| 13:43
  Կառավարության հետ Ազգային ժողովի հարցուպատասխանի ժամանակ «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Ղազարյանը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանից հետաքրքրվեց՝ ի՞նչ եղավ Հրանտ Մաթևոսյանի թանգարան-ինստիտուտի ճակատագիրը:
 • «Եվ­րա­տե­սի­լը» տար­բեր մարդ­կանց միա­վո­րում է մեկ գա­ղա­փա­րի շուրջ՝ ե­րաժշ­տու­թ­յան»

  «Եվ­րա­տե­սի­լը» տար­բեր մարդ­կանց միա­վո­րում է մեկ գա­ղա­փա­րի շուրջ՝ ե­րաժշ­տու­թ­յան»

  14.02.2020| 02:29
  Ա­ԹԵ­ՆԱ ՄԱ­ՆՈՒ­ԿՅԱ­ՆԸ «Եվ­րա­տե­սիլ» եր­գի մի­ջազ­գա­յին մր­ցույ­թին ըն­դա­ռաջ կազ­մա­կերպ­վող «Դե­պի Եվ­րա­տե­սիլ» նա­խագ­ծի մաս­նա­կից­նե­րից է:
 • Նոր ծրագ­րեր, նոր խն­դիր­ներ, նոր տնօ­րեն

  Նոր ծրագ­րեր, նոր խն­դիր­ներ, նոր տնօ­րեն

  14.02.2020| 02:27
  Ա­լեք­սանդր Սպեն­դիա­րյա­նի ան­վան օ­պե­րա­յի և բա­լե­տի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան թատ­րո­նի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար, ՌԴ վաս­տա­կա­վոր ար­տիստ ԿՈՆՍ­ՏԱՆ­ՏԻՆ ՕՐ­ԲԵ­ԼՅԱ­ՆԸ կրկին զբա­ղեց­նում է թատ­րո­նի տնօ­րե­նի պաշ­տո­նը: Վե­րաքն­նիչ դա­տա­րա­նը ու­ժի մեջ է թո­ղել ա­ռա­ջին ա­տյա­նի դա­տա­րա­նի ո­րո­շու­մը՝ վե­րա­կանգ­նել նրան տնօ­րե­նի պաշ­տո­նում, ին­չից զրկ­վել էր մշա­կույ­թի նա­խա­րա­րի պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը կա­տա­րող Նա­զե­նի Ղա­րի­բյա­նի 2019 թվա­կա­նի մար­տի 28-ի ո­րոշ­մամբ:
 • Հա­յաս­տա­նը` կեր­պար­վես­տի ոս­կե­բեր ե­րակ

  Հա­յաս­տա­նը` կեր­պար­վես­տի ոս­կե­բեր ե­րակ

  14.02.2020| 02:18
  Հայ ազ­գա­յին կեր­պար­վես­տը մի ան­բավ գան­ձա­րան է, ցա­վոք` ան­հայտ աշ­խար­հին, կամ էլ հայտ­նի` լոկ մի քա­նի պերճ ա­նուն­նե­րով։ Այն էլ մաս­նա­գետ­նե­րի և ար­վես­տա­գետ­նե­րի նեղ և ամ­փոփ շր­ջա­նակ­նե­րի հա­մար։
 • «Կարևոր է, որ հա­սա­րա­կու­թ­յու­նը, ժո­ղո­վուր­դը լսի իր լա­վա­գույն զա­վակ­նե­րին, գնա նրանց հետևից»

  «Կարևոր է, որ հա­սա­րա­կու­թ­յու­նը, ժո­ղո­վուր­դը լսի իր լա­վա­գույն զա­վակ­նե­րին, գնա նրանց հետևից»

  14.02.2020| 02:12
  «Ի­րա­տե­սը» զրույ­ցի է հրա­վի­րել գրող, գրա­կա­նա­գետ ՆՈ­ՐԱՅՐ Ա­ԴԱ­ԼՅԱ­ՆԻՆ:
 • Չի­նա­կան լապ­շա

  Չի­նա­կան լապ­շա

  14.02.2020| 02:06
  Ցուրտ ու մութ ձմեռ էր: Սո­վե­տա­կան ռուբ­լին վե­րա­ցել էր՝ իր հետ ի չիք դարձ­նե­լով է­լեկտ­րա­կա­նու­թյուն, ջե­ռու­ցում, հաց, տրանս­պորտ, դա­սա­կան դա­սա­կար­գեր՝ բան­վո­րու­թյուն, գյու­ղա­ցիու­թյուն, մտա­վո­րա­կա­նու­թյուն և հա­զար ու մի բան:
 • Դա­մաս­կո­սը ա­րա­բա­կան աշ­խար­հում երկ­րոր­դը ճա­նա­չեց Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թ­յու­նը

  Դա­մաս­կո­սը ա­րա­բա­կան աշ­խար­հում երկ­րոր­դը ճա­նա­չեց Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թ­յու­նը

  14.02.2020| 00:55
  Ե­րեկ Սի­րիա­յի խոր­հր­դա­րա­նը ճա­նա­չել է Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյու­նը՝ հաս­տա­տե­լով, որ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյունն ի­րա­գործ­վել է Օս­մա­նյան կայս­րու­թյան կող­մից Սի­րիա­յի և Արևմտյան Հա­յաս­տա­նի տա­րածք­նե­րում: Ե­րեկ նաև մա­մու­լի ա­սու­լիս է տվել Հա­յաս­տա­նում Սի­րիա­յի դես­պան Մո­հա­մեդ Հաջ Իբ­րա­հի­մին: