ReAnimania 2019
 
 • Եթե կա­րե­լի է սփո­փանք հա­մա­րել, ինչ ա­սեմ, սփոփ­վենք

  Եթե կա­րե­լի է սփո­փանք հա­մա­րել, ինչ ա­սեմ, սփոփ­վենք

  15.10.2019| 01:23
  Միան­գա­մից ա­սենք, որ վեր­նագ­րում պար­փակ­ված միտ­քը վե­րա­բե­րում է Լիխ­տենշ­տայն-Հա­յաս­տան, Նոր­վե­գիա-Իս­պա­նիա դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րում գրանց­ված 1։1 ար­դյուն­քին, բայց ոչ հետևանք­նե­րին, քան­զի դրանք բո­լո­րո­վին տար­բեր բա­նե­րի մա­սին են խո­սում, ու ե­թե հետևանք­նե­րը թո­ղած՝ պի­տի ար­դյուն­քով ոգևոր­վենք, ի՞նչ ա­սեմ, ու­րեմն ա­վե­լի քան ո­ղոր­մե­լի վի­ճա­կում ենք։ Ման­րա­մաս­նե­րի մա­սին՝ ստորև ներ­կա­յաց­վե­լիք խմ­բա­յին հատ­վա­ծում, իսկ մինչ այդ ա­սենք, որ ա­հա և ե­կավ ֆուտ­բո­լի Եվ­րո­պա-2020-ի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի հան­դի­պում­ներն ըստ խմ­բե­րի ներ­կա­յաց­նե­լու ժա­մա­նա­կը, քան­զի ար­դեն շատ ա­վե­լի մեծ հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նենք ող­նա­շա­րա­վոր­ված ի­րո­ղու­թյան մա­սին խո­սե­լու, քա­նի որ գե­րա­զան­ցա­պես հս­տակ տա­րան­ջատ­ված են ինչ­պես բա­ցա­հայտ ա­ռա­ջա­տար­նե­րը, այն­պես էլ նույն­քան ակն­հայտ հետ­նա­պահ­նե­րը: Եվ այ­սու­հան­դերձ նշենք, որ ընտ­րյալ­նե­րի ցան­կում հայ­տն­վե­լու պայ­քարն ա­ռան­ձին խմ­բե­րում դեռևս շա­րու­նակ­վում է:
 • Իտալիան հաղթեց Հունաստանին և ապահովեց իր տեղը Եվրո-2020-ում

  Իտալիան հաղթեց Հունաստանին և ապահովեց իր տեղը Եվրո-2020-ում

  13.10.2019| 13:15
  Եվրոպայի 2020-ի առաջնության ընտրական փուլի 7-րդ տուրում Իտալիայի հավաքականը Հունաստանին հաղթեց 2:0 հաշվով: Հաշիվը 63-րդ րոպեին Ժորժինյոն՝ 11-մետրանոցով:
 • Եվրո-2020. Պորտուգալիան խոշոր հաշվով հաղթեց Լյուքսեմբուրգին, Ֆրանսիան ուժեղ էր Իսլանդիայից, Չեխիան` Անգլիայից

  Եվրո-2020. Պորտուգալիան խոշոր հաշվով հաղթեց Լյուքսեմբուրգին, Ֆրանսիան ուժեղ էր Իսլանդիայից, Չեխիան` Անգլիայից

  12.10.2019| 19:01
  ԵՎՐՈ-2020-ի որակավորման փուլի 7-րդ տուրի հանդիպումները շարունակվում են։ Պորտուգալիայի հավաքականը սեփական հարկի տակ ընդունել էր Լյուքսեմբուրգի ընտրանուն։ Ֆերնանդու Սանտուշի թիմը Բերնարդո Սիլվայի, Կրիշտիանու Ռոնալդուի և Գոնսալո Գուեդեշի խփած գոլերի շնորհիվ 3-0 հաշվով հաղթեց մրցակցին։
 • Յուր­գեն Կլո­պի հրե­շա­վոր մե­քե­նան

  Յուր­գեն Կլո­պի հրե­շա­վոր մե­քե­նան

  11.10.2019| 02:26
  Ե­րեկ­վա­նից Եվ­րա­սիա աշ­խար­հագ­րա­կան տա­րած­քում ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի մա­կար­դա­կով մեկ­նար­կեց ֆուտ­բո­լի ազ­գա­յին հա­վա­քա­կան­նե­րի հեր­թա­կան տու­րը: Միան­գա­մայն հաս­կա­նա­լի է, որ նման խո­շոր ի­րա­դար­ձու­թյու­նը մենք բաց չենք թող­նի ու հնա­րա­վո­րինս ամ­բող­ջա­կան կանդ­րա­դառ­նանք, մա­նա­վանդ որ մեր ընտ­րա­նին էլ է մաս­նա­կից­նե­րի թվում, իսկ մինչ այդ օգտ­վենք ա­ռի­թից ու անդ­րա­դառ­նանք հա­մաշ­խար­հա­յին ֆուտ­բո­լի թերևս ա­մե­նաու­շագ­րավ ա­ռաջ­նու­թյա­նը՝ պրե­միեր լի­գա­յին:
 • «Տա­ղան­դով ես չոր­րորդ լի­գա­յի խա­ղա­ցող էի, իսկ գլուխս բարձ­րա­գույն լի­գա­յի էր»

  «Տա­ղան­դով ես չոր­րորդ լի­գա­յի խա­ղա­ցող էի, իսկ գլուխս բարձ­րա­գույն լի­գա­յի էր»

  11.10.2019| 02:22
  Երբ անգ­լիա­կան «Լի­վեր­պու­լի» ներ­կա­յիս գլ­խա­վոր մար­զիչ Յուր­գեն Կլո­պը նշա­նակ­վեց Դորտ­մուն­դի «Բո­րու­սիա­յի» գլ­խա­վոր, նրան հարց­րին խա­ղա­յին կա­րիե­րա­յից:
 • Առջևում եր­կու ա­ռանց­քա­յին հան­դի­պում է

  Առջևում եր­կու ա­ռանց­քա­յին հան­դի­պում է

  08.10.2019| 00:37
  Հեր­թա­կան ան­գամ մո­տե­նում են ֆուտ­բո­լի ազ­գա­յին հա­վա­քա­կան­նե­րի հան­դի­պում­նե­րի օ­րե­րը: Մաս­նա­վո­րա­պես մեր ընտ­րա­նին Եվ­րո-2020-ի ընտ­րա­կան փու­լի 7-րդ և 8-րդ տու­րե­րի շր­ջա­նա­կում ամ­սի 12-ին և 15-ին հյու­րըն­կալ­վե­լու է Լիխ­տենշ­տայ­նի և Ֆին­լան­դիա­յի հա­վա­քա­կան­նե­րին:
 • Տասն օ­րից՝ Բու­խա­րես­տում

  Տասն օ­րից՝ Բու­խա­րես­տում

  08.10.2019| 00:36
  Մոտ տասն օ­րից Ռու­մի­նիա­յի մայ­րա­քա­ղաք Բու­խա­րես­տում կմեկ­նար­կի ծան­րա­մար­տի Մ-20 և Մ-23 տա­րե­կան­նե­րի Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյու­նը: Մ-20-ի ա­ռաջ­նու­թյու­նում մեր հա­վա­քա­կա­նը կներ­կա­յա­նա Լիա­նա Գյուր­ջյան, Աի­դա Մա­նու­կյան (81 կգ), Ար­փի­նե Դա­լա­լյան (+87 կգ), Մոն­թե Մխի­թա­րյան (55 կգ), Սևակ Նի­կո­ղո­սյան (67 կգ), Ռա­ֆիկ Հա­րու­թյու­նյան, Կա­րեն Մար­գա­րյան (81 կգ), Կա­րեն Ա­վա­գյան, Ա­րա Ա­ղա­նյան (89 կգ), Հմա­յակ Հա­րու­թյու­նյան (96 կգ), Յա­շա Մի­նա­սյան (102 կգ), Վա­րազ­դատ Լա­լա­յան (+109 կգ) կազ­մով:
 • Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի շոր­շոփ­նե­րով ու­ղեկց­ված տուր

  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի շոր­շոփ­նե­րով ու­ղեկց­ված տուր

  08.10.2019| 00:33
  Եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի այս վեր­ջին տու­րի հան­դի­պում­նե­րը ներ­կա­յաց­նե­լիս մենք հա­ճա­խա­կի ստի­ված կլի­նենք անդ­րա­դառ­նալ դրան նա­խոր­դած Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րին, ո­րով­հետև, դա­տե­լով ար­ձա­նագր­ված ար­դյունք­նե­րից, այն կար­ծես թե դրանց մաս­նակ­ցած­նե­րի մի մա­սին իս­կա­պես խել­քապ­տույտ է ա­րել` թող­նե­լով ան­ցյա­լի մեջ, կտ­րե­լով օր­վա ի­րո­ղու­թյուն­նե­րից։
 • Մեսին նոր ռեկորդ է սահմանել

  Մեսին նոր ռեկորդ է սահմանել

  07.10.2019| 14:16
  «Բարսելոնա»-ի հարձակվող Լիոնել Մեսին հերթական ռեկորդն է սահմանել: Նա 21-րդ դարում դեռևս միակ ֆուտբոլիստն է, որ 16 մրցաշրջան շարունակ գոլ է խփում իսպանական Լա լիգայում:
 • Հենրիխ Մխիթարյանը չի միանա հավաքականին

  Հենրիխ Մխիթարյանը չի միանա հավաքականին

  07.10.2019| 14:08
  Հոկտեմբերի 12-ին և 15-ին Հայաստանի ազգային հավաքականը կանցկացնի Եվրո-2020-ի ընտրական փուլի 7-րդ և 8-րդ տուրերի հանդիպումները՝ հյուրընկալվելով Լիխտենշտեյնի և Ֆինլանդիայի հավաքականներին: