նի հետ առևտրաշր­ջա­նա­ռու­թ­յան մա­սին խո­սե­լով՝ իշ­խա­նու­թ­յու­նը խայ­տա­ռակ հա­մա­ձայ­նագ­րի ստո­րագ­րումն ար­դա­րաց­նե­լու ա­պար­դ­յուն փոր­ձեր է ա­նում»' width='220' height='163' />
«Ադր­բե­ջա­նի հետ առևտրաշր­ջա­նա­ռու­թ­յան մա­սին խո­սե­լով՝ իշ­խա­նու­թ­յու­նը խայ­տա­ռակ հա­մա­ձայ­նագ­րի ստո­րագ­րումն ար­դա­րաց­նե­լու ա­պար­դ­յուն փոր­ձեր է ա­նում»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթxxx

Հետ­պա­տե­րազ­մա­կան հո­գա­ծու­թ­յուն ժո­ղովր­դին
Հետ­պա­տե­րազ­մա­կան հո­գա­ծու­թ­յուն ժո­ղովր­դին