• Հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին կա­ռա­վա­րու­թ­յան ստեղ­ծու­մը դառ­նում է ան­խու­սա­փե­լի

  Հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին կա­ռա­վա­րու­թ­յան ստեղ­ծու­մը դառ­նում է ան­խու­սա­փե­լի

  05.06.2020| 00:33
  Ան­ցած մի քա­նի օ­րե­րը ցայ­տուն կեր­պով ար­ձա­նագ­րե­ցին իշ­խա­նա­կան թի­մի և ա­ռա­ջին հեր­թին վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի քա­ղա­քա­կան խու­ճա­պի նշան­նե­րը։ Այս ա­ռու­մով‚ թերևս‚ կա­րող ենք նշել‚ որ իշ­խա­նա­կան հա­մա­կար­գի և ան­ձամբ կա­ռա­վա­րու­թյան ղե­կա­վա­րի ոչ ա­դեկ­վա­տու­թյան ցու­ցա­նի­շը նոր ռե­կորդ սահ­մա­նեց (ի­հար­կե‚ բա­ցա­սա­կան ա­ռու­մով)։
 • Հի­վան­դա­սե­ն­յակ թիվ 6

  Հի­վան­դա­սե­ն­յակ թիվ 6

  05.06.2020| 00:10
  Կամ, մեղմ ա­սած, գժա­նոց: Հա­մա­տա­րած: Մեծ Բրի­տա­նիա­յի 94-ա­մյա թա­գու­հի Ե­ղի­սա­բեթ 2-րդն ա­ռա­ջին ան­գամ է դուրս է ե­կել կա­րան­տի­նից… ձիով, շր­ջել է Վին­ձոր դղյա­կի բա­կում ու լու­սան­կա­րը տա­րա­ծել հպա­տակ­նե­րի հա­մար: Ջորջ Ֆլոյ­դի մա­հից հե­տո խե­լա­գար­վել է ԱՄՆ-ը:
 • Պուտինն այսօր Ռուսաստանի բարեկեցիկ ապագայի արգելակն է

  Պուտինն այսօր Ռուսաստանի բարեկեցիկ ապագայի արգելակն է

  04.06.2020| 09:34
  Ռուսաստանցիները պետք է հավանություն տան նախագահի ծրագրին, որով նա կարող է պաշտոնին մնալ ինչքան ցանկանում է: Դա երկրի համար լավագույն նորությունը չէ՝ գրում է Մաթիաս Բրյուգմանը Handelsblatt-ում:
 • Ռազմական ժամանակների պսևդոնախագահը

  Ռազմական ժամանակների պսևդոնախագահը

  04.06.2020| 09:31
  ԱՄՆ նախագահը ավելին է, քան կառավարության ղեկավարը, բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարն ու երկրի գլխավոր դիվանագետը՝ նրա պաշտոնը մարմնավորում է ազգի միասնականությունը: Նրան են ոււղղվում բոլոր հայացքները, երբ երկիրը հայտնվում է ճնշման տակ:
 • Պուտինին է ներկայացվել 5 տրիլիոն ռուբլու ծրագիր

  Պուտինին է ներկայացվել 5 տրիլիոն ռուբլու ծրագիր

  03.06.2020| 11:02
  Կառավարությունը նախագահ Վլադիմիր Պուտինին է ներկայացրել Ռուսաստանի տնտեսության վերականգնման երկամյա ծրագիր: Վարչապետ Միխայիլ Միշուստինի գնահատականով՝ 5 տրիլիոն ռուբլու: ԶԼՄ-ները գնահատում էին 8 միլիոնի:
 • Թրամփն ու Պուտինը քննարկում են Ռուսաստանի մասնակցությունը G7-ին, թե՞…

  Թրամփն ու Պուտինը քննարկում են Ռուսաստանի մասնակցությունը G7-ին, թե՞…

  03.06.2020| 10:55
  ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկուշաբթի հեռախոսել են, երկու օր անց, երբ Թրամփը հայտարարեց, որ մտադիր է Պուտինին հրավիրել G7-ի սամիթին ԱՄՆ, սեպտեմբերին, դարձավ երկու նախագահների անձնական դիվանագիտության նոր ռաունդ այս տարի՝ գրում է Մայքլ Կրոուլին The New York Times-ում:
 • Բրիտանիան Հոնկոնգի բնակիչներին քաղաքացիություն է խոստանում

  Բրիտանիան Հոնկոնգի բնակիչներին քաղաքացիություն է խոստանում

  02.06.2020| 11:03
  Հոնկոնգի 3 միլիոն բնակիչները կարող են հավակնել բրիտանական քաղաքացիության, եթե իրենց քաղաքացիական իրավունքները վտանգող ՉԺՀ օրենքը սկսի կենսագործվել՝ հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի ԱԳ նախարար Դոմինիկ Ռաաբը:
 • Պուտինը գնում է հանրաքվեի

  Պուտինը գնում է հանրաքվեի

  02.06.2020| 10:57
  ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Սահմանադրության փոփոխությունների համառուսական քվեարկությունը նշանակվել է հուլիսի 1-ին: Հանրաքվեն պետք է լիներ ապրիլի 22-ին, բայց հետաձգվեց կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով:
 • Ամեն ինչ ար­վել է, որ Հա­յաս­տա­նում հա­մա­վա­րա­կը վե­րած­վի ա­ղե­տի

  Ամեն ինչ ար­վել է, որ Հա­յաս­տա­նում հա­մա­վա­րա­կը վե­րած­վի ա­ղե­տի

  02.06.2020| 01:02
  Բազ­մա­հա­զար մար­դիկ ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի, ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի և այլ պաշ­տո­նյա­նե­րի հայտ­նի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րի և հան­ցա­վոր քա­ղա­քա­կա­նու­թյան պատ­ճա­ռով նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի առն­չու­թյամբ ո­մանց կող­մից մի­տում­նա­վոր տա­րած­վող սուտն ու կեղ­ծիքն ըն­դու­նում են ճշ­մար­տու­թյան տեղ:
 • 2020 թ. Մա­յի­սի 28. 1918 թ. պա­տե­րազ­մի հե­րոս­նե­րը զոհ­վել են ոչ այս Հա­յաս­տա­նի հա­մար

  2020 թ. Մա­յի­սի 28. 1918 թ. պա­տե­րազ­մի հե­րոս­նե­րը զոհ­վել են ոչ այս Հա­յաս­տա­նի հա­մար

  02.06.2020| 00:39
  Ար­դեն հետևում են մնա­ցել և Մա­յի­սի 9-ը, և Մա­յի­սի 28-ը։ 8 տա­րի մա­յի­սին ես մշ­տա­պես գրում և հի­շեց­նում եմ Հա­յաս­տա­նի հա­սա­րա­կու­թյա­նը, որ գար­նան վեր­ջին ա­միսն ա­ռանձ­նա­հա­տուկ ժա­մա­նակ է ողջ հա­յու­թյան հա­մար։ Եվ այդ տե­սա­կե­տը միշտ եմ պն­դե­լու։