• Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը՝ 139692

  Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը՝ 139692

  04.12.2020| 15:23
  Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 1184-ով՝ հասնելով 139692-ի, գրանցվել է մահվան 28 դեպք, հաղորդում է Առողջապահության նախարարության Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը, բուժվածների թիվն ավելացել է 1762-ով և հասել 114990-ի, իրականացվել է 3398 թեստավորում, ընդհանուր թիվը հասավ 522843-ի: Մահերի ընդհանուր թիվը հասավ 2860-ի: Բուժվում է 21842 մարդ։
 • Թուրք աջ էքստերմիստները ահաբեկում են հայերին Գերմանիայում

  Թուրք աջ էքստերմիստները ահաբեկում են հայերին Գերմանիայում

  04.12.2020| 09:32
  Լեռնային Ղարաբաղում կոնֆլիկտը նոր ուժով հրահրեց թուրք «Գորշ գայլերի» ատելությունը հայերի նկատմամբ, այդ թվում՝ Գերմանիայում: Նույնիսկ նրանց երեխաներին աջ էքստրեմիստները նամակներով սպառնում են սպանել: Տուժածները օգնության են դիմում գերմանացի քաղաքական գործիչներին՝ գրում է Նինվե Էրմաղանը Die Welt-ում:
 • Տա­րեսկզ­բին մեկ­նար­կած ծրագ­րի ըն­թաց­քը՝ գոր­ծըն­կեր­նե­րի ու­շադ­րու­թ­յան կենտ­րո­նում

  Տա­րեսկզ­բին մեկ­նար­կած ծրագ­րի ըն­թաց­քը՝ գոր­ծըն­կեր­նե­րի ու­շադ­րու­թ­յան կենտ­րո­նում

  04.12.2020| 01:06
  2020 թվա­կա­նը խն­դիր­ներ հաղ­թա­հա­րե­լու մար­տահ­րա­վեր է նե­տել Հա­յաս­տա­նի տար­բեր մար­զե­րում բնա­կա­րա­նա­շի­նու­թյան ծրա­գիր ի­րա­կա­նաց­նող կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րին՝ Վի­վա-ՄՏՍ-ին ու «Հա­յաս­տա­նի Ֆու­լեր տնա­շի­նա­կան կենտ­րո­նին»: Հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով շին­հրա­պա­րակ մեկ­նող աշ­խա­տա­կից­նե­րը գար­նանն ստիպ­ված են ե­ղել դա­դա­րեց­նե­լու կա­մա­վո­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը:
 • «Մեր ավ­տո­բու­սը գնում է, և այդ ավ­տո­բու­սի ղե­կին որևէ մե­կը չկա»

  «Մեր ավ­տո­բու­սը գնում է, և այդ ավ­տո­բու­սի ղե­կին որևէ մե­կը չկա»

  04.12.2020| 00:18
  «Ո՛չ՝ վար­կա­յին թա­լա­նին» նա­խա­ձեռ­նու­թյան ղե­կա­վար ՄԱ­ՆՈՒԵԼ ՄԱՆՈՒ­ԿՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցում ենք ներ­կա ի­րա­վի­ճա­կի մա­սին։
 • Կա­տար­վա­ծի պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յու­նը նաև ԱԱԾ-ի պա­րա­նո­ցին է

  Կա­տար­վա­ծի պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յու­նը նաև ԱԱԾ-ի պա­րա­նո­ցին է

  04.12.2020| 00:15
  Վեր­նագ­րով ար­տա­հայտ­ված հար­ցը հենց այն­պես չէ, որ ա­ռա­ջա­ցել է, այս­պի­սի հար­ցադր­ման հա­մար ար­դեն կան բա­վա­րար հիմ­քեր: Ե­թե ԱԱԾ-ում (սույն մար­մի­նը պաշ­տո­նա­պես այդ­պես է հան­դես գա­լիս և այդ­պես է ներ­կա­յաց­վում) գլ­խի չեն ընկ­նում, թե ինչ նկա­տի ու­նենք ու բա­ցատ­րու­թյան կա­րիք ու­նեն, սի­րով կբա­ցատ­րենք ու կման­րա­մաս­նենք:
 • Փա­շի­ն­յանն ան­ձամբ է ղե­կա­վա­րում ոս­տի­կա­նու­թ­յան գոր­ծո­ղու­թ­յուն­նե­րը

  Փա­շի­ն­յանն ան­ձամբ է ղե­կա­վա­րում ոս­տի­կա­նու­թ­յան գոր­ծո­ղու­թ­յուն­նե­րը

  03.12.2020| 23:56
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը պար­բե­րա­բար ի­րա­վա­պահ կա­ռույց­նե­րի ղե­կա­վար­ներ էր փո­խում մի պարզ պատ­ճա­ռով՝ այդ մար­մին­նե­րում պետք է լի­նեն ա­նօ­րի­նա­կան ո­րո­շում­ներն ան­վե­րա­պահ կա­տա­րող մար­դիկ։ Այդ նպա­տա­կով էլ ոս­տի­կա­նու­թյան ղե­կա­վա­րու­մը վս­տա­հեց իր ըն­կե­րո­ջը՝ Վա­հե Ղա­զա­րյա­նին, որն այս օ­րե­րին ա­մեն ինչ ա­նում է, որ ար­դա­րաց­նի իր նշա­նա­կու­մը։
 • Ձեր գոր­ծուն ջան­քե­րով այ­սօր դժոխ­քում ենք, իսկ դուք ա­սում եք՝ կնե­րե՞ք

  Ձեր գոր­ծուն ջան­քե­րով այ­սօր դժոխ­քում ենք, իսկ դուք ա­սում եք՝ կնե­րե՞ք

  03.12.2020| 23:31
  Գոր­ծած մեղ­քը խոս­տո­վա­նե­լը մեղ­մաց­նում է հան­ցա­նքը, բայց դրա հետևան­քը չի վե­րաց­նում։ 2,5 տա­րի ա­ռաջ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին մի թթու խոսք ա­սե­լու հա­մար քիչ էր մնում մեզ խժ­ռեին, կա­խա­ղան հա­նեին, իսկ այ­սօ՞ր...
 • Նախագահը և Արման Թաթոյանը քննարկել են Ադրբեջանի կողմից գերեվարված անձանց վերադարձի ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը

  Նախագահը և Արման Թաթոյանը քննարկել են Ադրբեջանի կողմից գերեվարված անձանց վերադարձի ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը

  03.12.2020| 22:28
  Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին: Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել Ադրբեջանի կողմից գերեվարված հայ ռազմագերիների ու պատանդ վերցված քաղաքացիական անձանց ճակատագրին և նրանց վերադարձի ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերին:
 • Տեղեկացրեք Վ.Սոլովյովին, որ…

  Տեղեկացրեք Վ.Սոլովյովին, որ…

  03.12.2020| 14:01
  Վլադիմիր Սոլովյովը իր հաղորդման մեջ ցույց է տալիս կադրեր, թե ինչպես ադրբեջանական զինվորները ստորացնելով տանում են հայ ծերունուն: Սոլովյովը հնարավոր է տեղյակ չէր, որ այդ ծերունին Ջոնիկ պապիկն է, ով 1988-ի փետրվարին երիտասարդ էր ու կարողացավ փրկվել Սումգայիթի ջարդերից, իսկ 2020-ին` 32 տարի հետո, ցեղասպան Բաքուն հետամուտ եղավ ու գտավ նրան Շուշիում և այստեղ հաշվեհարդար տեսավ:
 • Ով է առողջապահական համակարգը տապալած Արսեն Թորոսյանի հովանավորը

  Ով է առողջապահական համակարգը տապալած Արսեն Թորոսյանի հովանավորը

  03.12.2020| 13:51
  Պատերազմից հետո, երբ պահանջ էր ներկայացվում հայրենի կառավարության և ՀՀ վարչապետի հրաժարականի, Նիկոլ Փաշինյանը գնաց կտրուկ փոփոխությունների: Վարչապետը նախարարների պաշտոնների նշանակեց այնպիսի մարդկանց, որոնք քիչ, թե շատ ընկալելի կլինեն հանրության համար: