• ԵՊՀ դասախոսները, հնարավոր է, գործադուլ սկսեն

  ԵՊՀ դասախոսները, հնարավոր է, գործադուլ սկսեն

  13.11.2019| 00:18
  Արդեն մի քանի օր է, ինչ Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական և պատմության ֆակուլտետի ուսանողները դասադուլ են անում՝ պահանջելով կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը: Նույն պահանջով նախարարության շենքի մոտ էլ նստադուլ են անում ՀՅԴ-ի երիտասարդական կառույցի ներկայացուցիչները:
 • Ուսանողների դասադուլը խուճապ է առաջացրել ԵՊՀ-ում

  Ուսանողների դասադուլը խուճապ է առաջացրել ԵՊՀ-ում

  12.11.2019| 12:06
  «Հրապարակը» գրել է. «ԵՊՀ-ն ալեկոծված է։ Երեկ առավոտ վաղ ռեկտորի ժպ Գեղամ Գևորգյանն իր մոտ է կանչել դեկաններին, «ինստրուկտաժ» արել․ «Էական չէ՝ ուսանողները դասի կգան, թե չէ, կարող եք ասել` չգան, բայց թող չմասնակցեն էդ միտինգին, մեր բուհից որևէ մեկը չպետք է մասնակցի»:
 • Եկեղեցու պատմության փոխարեն դպրոցներում կդասավանդվի կրոնի պատմություն

  Եկեղեցու պատմության փոխարեն դպրոցներում կդասավանդվի կրոնի պատմություն

  12.11.2019| 12:04
  «Փաստ»-ի աղբյուրի փոխանցմամբ՝ վերջին քննարկումներում «Հայ Առաքելական եկեղեցու» պատմություն առարկան դպրոցներում դասավանդելու փոխզիջումային տարբերակ կարող է առաջարկվել առարկան ուսումնասիրելը ոչ թե «Հայոց պատմություն» առարկայի սահմաններում, այլ առանձին առարկայի տեսքով, որը կկոչվի «Կրոնի պատմություն» կամ «Կրոնագիտություն», ինչը նշանակում է, որ կուսումնասիրվի ոչ միայն Առաքելական եկեղեցու կամ քրիստոնեության պատմությունը, այլ նաև մյուս կրոններն ու դրանց պատմությունը:
 • ՈՒմ հա­մար են բաց նա­խա­րա­րու­թ­յան դռ­նե­րը

  ՈՒմ հա­մար են բաց նա­խա­րա­րու­թ­յան դռ­նե­րը

  12.11.2019| 00:50
  Պարզ­վում է, որ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյու­նում տար­բեր ծրագ­րե­րի դրա­մաշ­նոր­հա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան հիմ­նա­կան «պա­տաս­խա­նա­տուն» փոխ­նա­խա­րար Արևիկ Ա­նա­փիո­սյանն է, ո­րին էլ վե­րա­պահ­ված է գնա­հա­տե­լու, թե ինչն է մշա­կու­թա­յին գլուխ­գոր­ծոց, ին­չը՝ ան­ճա­շա­կու­թյուն, հե­տամ­նա­ցու­թյուն։
 • «Հա­նա­պա­զօ­ր­յա հա­ցը միայն նա­խա­րա­րաց, փոխ­նա­խա­րա­րաց ու դա­տա­վո­րաց հա­մար չէ»

  «Հա­նա­պա­զօ­ր­յա հա­ցը միայն նա­խա­րա­րաց, փոխ­նա­խա­րա­րաց ու դա­տա­վո­րաց հա­մար չէ»

  08.11.2019| 00:21
  Չնա­յած «Բարձ­րա­գույն կր­թու­թյան և գի­տու­թյան մա­սին» օ­րեն­քի նա­խա­գի­ծը դեռևս աշ­խա­տան­քա­յին փու­լում է, բայց այն հասց­րել է բա­վա­կան լուրջ դժ­գո­հու­թյուն­նե­րի տե­ղիք տալ:
 • ԿԳՄՍՆ. Դասավանդվող առարկաների ցանկը որոշելու են բուհի գիտական խորհուրդները

  ԿԳՄՍՆ. Դասավանդվող առարկաների ցանկը որոշելու են բուհի գիտական խորհուրդները

  06.11.2019| 14:52
  ԿԳՄՍ նախարարությունը այսօր առավոտից ԵՊՀ ուսանողների դասադուլի կապակցությամբ հայտարարել է. «Ի պատասխան «ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» ՀՀ օրենքի՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ի ներկայացրած աշխատանքային տարբերակում «Հայոց լեզու», «Հայ գրականություն» և «Հայոց պատմություն» առարկաները բուհերում ուսուցանվող պարտադիր առարկաների ցանկից հանելու առաջարկի վերաբերյալ հարցումների և դժգոհությունների, հայտնում ենք․
 • Կայացավ Յուրգիս Բալտրուշայտիս կրտսերի անվան ամենամյա մրցանակաբաշխության ավարտական փուլը

  Կայացավ Յուրգիս Բալտրուշայտիս կրտսերի անվան ամենամյա մրցանակաբաշխության ավարտական փուլը

  05.11.2019| 20:08
  2019թ. նոյեմբերի 5-ին Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում (ՃՇՀԱՀ) Բալտրուշայտիսական մթնոլորտ էր՝ կայացավ Յուրգիս Բալտրուշայտիս կրտսերի անվան ամենամյա մրցանակաբաշխության ավարտական փուլը:
 • ՃՇՀԱՀ-ի «Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության» ամբիոնը նշեց իր 70 ամյակը։

  ՃՇՀԱՀ-ի «Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության» ամբիոնը նշեց իր 70 ամյակը։

  01.11.2019| 17:56
  Բարձր տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ մեծանում է ինժեներական մասնագիտության նկատմամբ հետաքրքրությունն ու պահանջարկը։
 • Ֆրանսիայում հարձակվել են հայկական վարժարանի վրա

  Ֆրանսիայում հարձակվել են հայկական վարժարանի վրա

  23.10.2019| 21:48
  Ֆրանսիայում շարունակվում են հարձակումները հայկական հաստատությունների վրա: Նուվել դ’Աղմենի թերթի խմբագրության վրա հարձակումից հետո նոր հարձակում է կատարվել Սևրի Սամուել-Մուրատ վարժարանի վրա:
 • Դրա­մաշ­նորհ­ներ՝ ըստ ցան­կու­թ­յան

  Դրա­մաշ­նորհ­ներ՝ ըստ ցան­կու­թ­յան

  22.10.2019| 00:20
  Կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյան կազ­մում «ընդ­հա­տա­կյա» գոր­ծում է ևս մեկ նա­խա­րա­րու­թյուն, ո­րը վար­չու­թյուն է, սա­կայն ինքն ի­րեն օժ­տած ար­տո­նու­թյուն­նե­րով գրե­թե հա­վա­սա­րա­զոր գոր­ծա­ռույթ­ներ ու­նի, ինչ նա­խա­րա­րու­թյունն ընդ­հան­րա­պես: