Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
14.12.2020 | 23:40
Ծի­ծա­ղե­լիս տխ­մա­րը բարձ­րաց­նում է իր ձայ­նը, իսկ խո­րա­գետ մար­դը հա­զիվ ժպ­տում է հան­դարտ։ Գի­տու­նի հա­մար խրա­տը նման է ոս­կե­ղեն զար­դի և աջ բազ­կի ա­պա­րան­ջա­նի։ Տխ­մա­րի ոտ­քը ա­րագ դի­մում է դե­պի տուն, սա­կայն բազ­մա­փորձ մար­դը պատ­կա­ռում է մարդ­կան­ցից։ Ան­մի­տը դռան ա­րան­քից է տան մեջ նա­յում, իսկ բա­րեկ­րոն մար­դը մնում է դր­սում։ Մար­դու հա­մար ան­վա­յել բան է դռան մոտ ա­կանջ դնե­լը, իսկ ի­մաս­տու­նը վշ­տա­նում է այդ ա­նարգ ա­րար­քից։
Սի­րա­քի ի­մաս­տու­թ­յու­նը 21. 23-27
Դիտվել է՝ 4046

Մեկնաբանություններ