Ղրղզստանի վարչապետ Ակիլբեկ Ժապարովն ասել է, որ Ղազախստանի Digital Almaty համաժաղովին իր ելույթի մի մասը գրել է արհեստական ինտելեկտը։ «Այն, ինչ տասը տարի առաջ համարվում էր ֆանտաստիկա, այսօր դարձել է իրականության մաս»,-հավելել է նա:               
 

Ասում են...

Ասում են...
17.12.2020 | 23:43

...թե այս օ­րե­րին իշ­խա­նու­թ­յու­նը խո­շո­րա­ցույ­ցով ի­րեն սա­տա­րող ուժ է փնտ­րում և այս հա­մա­տեքս­տում սկ­սել է ակ­տի­վաց­նել նաև «Սաս­նա ծռե­րին», վեր­ջին­ներս էլ, հա­կա­ռու­սա­կան տրա­մադ­րու­թ­յուն­նե­րը խո­րաց­նե­լու հե­ռա­հար նպա­տա­կով, կր­կին հող են պա­րար­տաց­նում՝ այս ան­գամ թի­րա­խա­վո­րե­լով ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րին։

Սա­կայն ա­մե­նա­զա­վեշ­տա­լին այն է, որ այս օ­րե­րին նրանք խո­սում են բռ­նու­թ­յուն թույլ չտա­լու մա­սին։ Եվ սա ա­սում է մի ուժ, որն ա­հա­բեկ­չա­կան գոր­ծո­ղու­թ­յուն ա­րեց ՊՊԾ գն­դում՝ դառ­նա­լով 3 ոս­տի­կա­նի սպա­նու­թ­յան պատ­ճառ։ Ա­սում են նաև՝ այս շր­ջա­նա­կի կող­մից հա­կա­ռու­սա­կան տրա­մադ­րու­թ­յուն­նե­րի ակ­տի­վա­ցու­մը ՌԴ-ում անն­կատ չի մնում, և, չնա­յած Փա­շի­ն­յա­նի՝ ար­տա­քուստ «կո­շիկ լի­զե­լու» ռու­սա­սի­րա­կան դրսևո­րում­նե­րին, նրա գնա­լու հար­ցը ռու­սա­կան վեր­նա­խա­վի հա­մար մե­կընդ­միշտ փակ­ված հարց է։

Դիտվել է՝ 343495

Մեկնաբանություններ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը
Ինչով են զբաղ­ված եվ­րո­պա­ցի­նե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում
«Քայլող» տղեն ձվի մեջ է ջոկվում