2022 թվականի հունվարի 18-ից, տևական դադարից հետո, irates.am կայքը վերսկսում է աշխատանքը: Շնորհակալ ենք մեր ընթերցողներին, ովքեր այս ընթացքում շարունակում էին հետևել կայքին:               
 

Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
24.11.2020 | 00:02

Մի՛ ա­մա­չիր Աստ­ծու օ­րեն­քը և ուխ­տը կա­տա­րե­լու և ամ­բարշ­տին ար­դար դա­տաս­տան ա­նե­լու հա­մար։ Մի՛ ա­մա­չիր գոր­ծըն­կե­րոջ և ու­ղեկ­ցի հետ հա­շիվ­նե­րը պա­հե­լու և ժա­ռան­գու­թյունն ու­րիշ­նե­րի հետ բա­ժա­նե­լու հա­մար, կշ­ռի և չա­փի ճշգր­տու­թյան, քիչ կամ շատ ու­նեց­ված­քի հա­մար, վա­ճա­ռա­կան­նե­րին ապ­րան­քը թանկ վա­ճա­ռե­լու հա­մար, որ­դի­նե­րին շատ խրա­տե­լու և չար ծա­ռա­նե­րի կո­ղերն ար­նո­տե­լու հա­մար։


Սի­րա­քի ի­մաս­տու­թյու­նը 42. 2-5

Դիտվել է՝ 5485

Մեկնաբանություններ