2022 թվականի հունվարի 18-ից, տևական դադարից հետո, irates.am կայքը վերսկսում է աշխատանքը: Շնորհակալ ենք մեր ընթերցողներին, ովքեր այս ընթացքում շարունակում էին հետևել կայքին:               
 

Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
25.12.2020 | 00:02

Երկու բան կա, որ շա­տաց­նում է մեղ­քե­րը, մի եր­րորդ բան էլ, որ բար­կու­թ­յուն է ա­ռաջ բե­րում։ Ցաս­կոտ հո­գին բոր­բոք­ված կրա­կի նման է՝ չի մա­րի մինչև չս­պա­ռի։ Բո­զա­բա­րո մար­դը չի դա­դա­րի իր մարմ­նի ան­դամ­նե­րի հետ ա­նա­ռա­կու­թ­յուն ա­նե­լուց, մինչև որ կրա­կը վա­ռի նրան։ Պոռ­նիկ մար­դուն ա­մեն տե­սակ հաց քաղցր է, նա չի դա­դա­րի, մինչև որ մեռ­նի։ Մար­դը, որ մեղք է գոր­ծում իր մահ­ճի դեմ, իր սր­տում ա­սում է. «Ո՞վ կտես­նի ինձ» Նա չգի­տի, որ Տի­րոջ աչ­քը բյուր ան­գամ լու­սա­տու է ա­րե­գա­կից, տես­նում է մարդ­կանց բո­լոր ճա­նա­պարհ­նե­րը և նկա­տում նրանց բո­լոր գաղտ­նի տե­ղե­րը։


Սի­րա­քի ի­մաս­տու­թ­յու­նը 23. 21-25...28

Դիտվել է՝ 4591

Մեկնաբանություններ