• «Մեկ օր Աբովենց տանը»

  «Մեկ օր Աբովենց տանը»

  17.02.2020| 13:05
  Գիրք նվիրելու օրը՝ փետրվարի 19-ին, ժամը՝ 16։00-ին Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանում տեղի կունենա «Մեկ օր Աբովենց տանը» խորագրով ճանաչողական շրջայց, որը կիրականացվի ՀՀ ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՄԽԻԹԱՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆԻ ուղեկցությամբ։
 • Նեկայացվելու է շուրջ 300 ստեղծագործություն

  Նեկայացվելու է շուրջ 300 ստեղծագործություն

  16.02.2020| 19:14
  Հայաստանի ազգային պատկերասրահում երկու ամիս ցուցադրվելու են Սալվադոր Դալիի ու Պաբլո Պիկասոյի աշխատանքները: Այս լուրը շրջանառվեց օրեր առաջ: Ավելի ուշ պարզվեցին որոշ մանրամասներ:
 • Մաթևոսյանի 85-ամյակին նրա թանգարանը դեռևս չի գործում

  Մաթևոսյանի 85-ամյակին նրա թանգարանը դեռևս չի գործում

  14.02.2020| 13:43
  Կառավարության հետ Ազգային ժողովի հարցուպատասխանի ժամանակ «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Ղազարյանը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանից հետաքրքրվեց՝ ի՞նչ եղավ Հրանտ Մաթևոսյանի թանգարան-ինստիտուտի ճակատագիրը:
 • «Եվ­րա­տե­սի­լը» տար­բեր մարդ­կանց միա­վո­րում է մեկ գա­ղա­փա­րի շուրջ՝ ե­րաժշ­տու­թ­յան»

  «Եվ­րա­տե­սի­լը» տար­բեր մարդ­կանց միա­վո­րում է մեկ գա­ղա­փա­րի շուրջ՝ ե­րաժշ­տու­թ­յան»

  14.02.2020| 02:29
  Ա­ԹԵ­ՆԱ ՄԱ­ՆՈՒ­ԿՅԱ­ՆԸ «Եվ­րա­տե­սիլ» եր­գի մի­ջազ­գա­յին մր­ցույ­թին ըն­դա­ռաջ կազ­մա­կերպ­վող «Դե­պի Եվ­րա­տե­սիլ» նա­խագ­ծի մաս­նա­կից­նե­րից է:
 • Նոր ծրագ­րեր, նոր խն­դիր­ներ, նոր տնօ­րեն

  Նոր ծրագ­րեր, նոր խն­դիր­ներ, նոր տնօ­րեն

  14.02.2020| 02:27
  Ա­լեք­սանդր Սպեն­դիա­րյա­նի ան­վան օ­պե­րա­յի և բա­լե­տի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան թատ­րո­նի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար, ՌԴ վաս­տա­կա­վոր ար­տիստ ԿՈՆՍ­ՏԱՆ­ՏԻՆ ՕՐ­ԲԵ­ԼՅԱ­ՆԸ կրկին զբա­ղեց­նում է թատ­րո­նի տնօ­րե­նի պաշ­տո­նը: Վե­րաքն­նիչ դա­տա­րա­նը ու­ժի մեջ է թո­ղել ա­ռա­ջին ա­տյա­նի դա­տա­րա­նի ո­րո­շու­մը՝ վե­րա­կանգ­նել նրան տնօ­րե­նի պաշ­տո­նում, ին­չից զրկ­վել էր մշա­կույ­թի նա­խա­րա­րի պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը կա­տա­րող Նա­զե­նի Ղա­րի­բյա­նի 2019 թվա­կա­նի մար­տի 28-ի ո­րոշ­մամբ:
 • Հա­յաս­տա­նը` կեր­պար­վես­տի ոս­կե­բեր ե­րակ

  Հա­յաս­տա­նը` կեր­պար­վես­տի ոս­կե­բեր ե­րակ

  14.02.2020| 02:18
  Հայ ազ­գա­յին կեր­պար­վես­տը մի ան­բավ գան­ձա­րան է, ցա­վոք` ան­հայտ աշ­խար­հին, կամ էլ հայտ­նի` լոկ մի քա­նի պերճ ա­նուն­նե­րով։ Այն էլ մաս­նա­գետ­նե­րի և ար­վես­տա­գետ­նե­րի նեղ և ամ­փոփ շր­ջա­նակ­նե­րի հա­մար։
 • «Կարևոր է, որ հա­սա­րա­կու­թ­յու­նը, ժո­ղո­վուր­դը լսի իր լա­վա­գույն զա­վակ­նե­րին, գնա նրանց հետևից»

  «Կարևոր է, որ հա­սա­րա­կու­թ­յու­նը, ժո­ղո­վուր­դը լսի իր լա­վա­գույն զա­վակ­նե­րին, գնա նրանց հետևից»

  14.02.2020| 02:12
  «Ի­րա­տե­սը» զրույ­ցի է հրա­վի­րել գրող, գրա­կա­նա­գետ ՆՈ­ՐԱՅՐ Ա­ԴԱ­ԼՅԱ­ՆԻՆ:
 • Փոքր՝ տարածությամբ, հսկայական՝ ժամանակի մեջ

  Փոքր՝ տարածությամբ, հսկայական՝ ժամանակի մեջ

  11.02.2020| 23:37
  Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանում տեղի ունեցավ հունարենի համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցառում, որը կազմակերպել էր Հայաստանի հունական համայնքների միությունը: Ցերեկույթը կրում էր «Հունարենի համաշխարհային օր» խորագիրը:
 • Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կներկայացնի «Ռուսական հնչյուններ» խորագրով համերգային ծրագիրը

  Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կներկայացնի «Ռուսական հնչյուններ» խորագրով համերգային ծրագիրը

  11.02.2020| 12:14
  Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ փետրվարի 15-ին Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը կներկայացնի ռուսական դասական երաժշտության երեկո։ «Ռուսական հնչյուններ» խորագրով համերգային ծրագիրն ընդգրկում է ռուս կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ՝ Սերգեյ Պրոկոֆևի Ջութակի թիվ մեկ կոնցերտը և Ալեքսանդր Սկրյաբինի Թիվ երկու սիմֆոնիան։
 • «Իմ կի­նոն իմ ե­րաժշ­տու­թ­յունն է, ես դե­րե­րը պատ­մում եմ, խա­ղում եր­գե­րի մի­ջո­ցով»

  «Իմ կի­նոն իմ ե­րաժշ­տու­թ­յունն է, ես դե­րե­րը պատ­մում եմ, խա­ղում եր­գե­րի մի­ջո­ցով»

  11.02.2020| 04:01
  Երևան-Փա­րիզ-Բ­ր­յու­սել. այս­պի­սի աշ­խար­հագ­րու­թ­յուն է ան­ցել կոմ­պո­զի­տոր, դաշ­նա­կա­հար, երգ­չու­հի, դե­րա­սա­նու­հի ՆԱ­ՌԱ ՆՈ­ՅԱ­ՆԸ: Մաս­նա­գի­տա­կան այս ուղղ­վա­ծու­թ­յուն­նե­րը մե­կը մյու­սին լրաց­նում են: «Դաշ­նա­մու­րը, ի­հար­կե, այն հիմքն է, ո­րից ծն­վում են իմ ֆիլ­մե­րը, ե­րաժշ­տու­թ­յու­նը, երևա­կա­յա­կան ճամ­փոր­դու­թ­յու­նը: Ե­թե դրան­ցից մե­կը չլի­ներ, ես չէի լի­նի այն­պի­սին, ինչ­պի­սին կամ այ­սօր»,- ա­սում է Նա­ռա Նո­յա­նը: Նշենք, որ փետր­վա­րի 22-ին հայ հան­դի­սա­տե­սը հնա­րա­վո­րու­թ­յուն ու­նի ներ­կա լի­նե­լու երգ­չու­հու երևա­ն­յան հեր­թա­կան հա­մեր­գին: Նրա կա­տա­րում­նե­րը մեծ տա­րա­ծում ու­նեն նաև հա­մա­ցան­ցի շնոր­հիվ, թեև ոչ բո­լո­րը գի­տեն, որ սիր­ված եր­գե­րի ինք­նա­տիպ կա­տա­րո­ղը հա­յու­հի է, ա­վե­լին՝ Ժան­նա Բլ­բու­լ­յա­նի դուստ­րը, Լևոն Բլ­բու­լ­յա­նի զար­մու­հին: