• «Գա­ֆէս­ճեան» ար­վես­տի կենտ­րո­նից դե­պի Քո­չար-13

  «Գա­ֆէս­ճեան» ար­վես­տի կենտ­րո­նից դե­պի Քո­չար-13

  17.01.2020| 01:00
  Եր­կու տա­րի ա­ռաջ այ­ցե­լե­ցի Ռո­բերտ Է­լի­բե­կյա­նի ար­վես­տա­նոց։ Այ­ցե­լե­ցի, զմայլ­վե­ցի և զրու­ցե­ցի մեր օ­րե­րի կեր­պար­վես­տի նշա­նա­կա­լից երևույթ­նե­րից մե­կի հետ։ (Այս­տեղ պի­տի ցա­վով խոս­տո­վա­նեմ, որ ինչ-ինչ խոսք ու միտք ա­վար­տին չէր հա­սել, և նյու­թը վար­պե­տի սր­տով չէր, բայց ան­ցածն ան­դարձ է և ա­վե­լի լավ է այն մո­ռա­նամ ու անց­նեմ ներ­կա օր­վան)։
 • «Ե­թե բարձ­րաց­նենք քո­ղը, ա­պա միան­գա­մայն ակն­հայտ է դառ­նում, որ…»

  «Ե­թե բարձ­րաց­նենք քո­ղը, ա­պա միան­գա­մայն ակն­հայտ է դառ­նում, որ…»

  17.01.2020| 00:31
  Կի­նո­յից քիչ թե շատ ի­րա­զեկ­վա­ծը միան­գա­մից անվ­րեպ կա­սի՝ ո՛ր ֆիլ­մից է վերց­ված վեր­նա­գիր ծա­ռա­յած ար­տա­հայ­տու­թյու­նը, բայց քա­նի որ գործ ու­նենք ահ­ռե­լի թվով դի­լե­տանտ­նե­րի, կի­նո­յի մեջ կի­նո­յից բա­ցի մնա­ցած ա­մեն ին­չը սի­րող­նե­րի՝ կի­նո­խո­պան­չի­նե­րի հետ, ստիպ­ված ենք նրանց հա­մար նշել վեր­նագ­րի աղ­բյու­րը՝ «Ոս­կե հոր­թը», որն Իլյա Իլ­ֆի ու Եվգենի Պետ­րո­վի հա­մա­նուն գրա­կան եր­կի հեն­քի վրա ար­ված կի­նոն­կար է։ Թվա­ցյալ այս ա­նուղ­ղա­կի խոս­քից արդ ան­ցում բուն նյու­թին։
 • «Ա­մե­րի­կա, չե՞ս կա­րո­ղա­նում դի­վա­նա­գի­տու­թ­յունդ էդ մար­դաս­պան­նե­րի պա­րագլ­խի հետ վա­րել էն­պես, որ նա չլի­նի քեզ թե­լադ­րո­ղը»

  «Ա­մե­րի­կա, չե՞ս կա­րո­ղա­նում դի­վա­նա­գի­տու­թ­յունդ էդ մար­դաս­պան­նե­րի պա­րագլ­խի հետ վա­րել էն­պես, որ նա չլի­նի քեզ թե­լադ­րո­ղը»

  17.01.2020| 00:26
  «Ի­րա­տե­սը» շա­րու­նա­կում է զրույ­ցը «Տա­ղա­րան» հա­մույ­թի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար և դի­րի­ժոր, Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջա­տար դաշ­նա­կա­հար-մե­նա­կա­տար, ՀՀ մշա­կույ­թի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ ՍԵԴ­ՐԱԿ ԵՐ­ԿԱ­ՆՅԱ­ՆԻ հետ:
 • Ջամալան առաջին անգամ համերգ կունենա Երևանում

  Ջամալան առաջին անգամ համերգ կունենա Երևանում

  16.01.2020| 21:12
  «Դրիմ փրոջեքթ»-ի նախաձեռնությամբ ուկրաինացի հայտնի երգչուհի, դերասանուհի, արմատներով հայուհի Ջամալան փետրվարի 14-ին առաջին անգամ համերգ կտա Երևանում: Համերգը տեղի կունենա Արամ Խաչատրյան համերգասրահում: Էպատաժային երգչուհին հանդես կգա 13 հոգանոց բենդով՝ կենդանի հնչողությամբ ներկայացնելով ինչպես հայտնի և սիրված, այնպես էլ՝ նոր երգեր. հանդիսատեսի համար կլինի 3 երգի պրեմիերա:
 • Փարաջանովին նվիրված ֆիլմ-կոլաժի երևանյան առաջնախաղը

  Փարաջանովին նվիրված ֆիլմ-կոլաժի երևանյան առաջնախաղը

  16.01.2020| 15:43
  Գեր­մա­նաբ­նակ հայ ռե­ժի­սոր ԱՐԹՈՒ­ՐՈ ՍԱ­ՅԱ­ՆԻ «Maestro 95» ֆիլ­մը ցու­ցադր­վել է Գեր­մա­նիա­յի մի քա­նի քա­ղաք­նե­րում, Կիևում, հուն­վա­րին նա­խա­տես­վում է նաև ցուցադ­րու­թյուն Մոսկ­վա­յում, փետր­վա­րին՝ Բեռ­լի­նում:
 • Լոնդոնի Բարբիկան կենտրոնում հոտնկայս ծափերով է ընդունվել Ջոն Տեր-Թադևոսյանի Երկրորդ սիմֆոնիան

  Լոնդոնի Բարբիկան կենտրոնում հոտնկայս ծափերով է ընդունվել Ջոն Տեր-Թադևոսյանի Երկրորդ սիմֆոնիան

  16.01.2020| 14:15
  Հունվարի 14-ին եվրոպական համերգային շրջագայության շրջանակներում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը՝ գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ, հանդես եկավ Լոնդոնի Բարբիկան կենտրոնում։
 • «Maestro 95»

  «Maestro 95»

  14.01.2020| 04:24
  Կի­նե­մա­տոգ­րա­ֆիստ­նե­րի միու­թյու­նը կի­նո­սի­րող­նե­րին հրա­վի­րում է դի­տե­լու Սեր­գեյ Փա­րա­ջա­նո­վի ծնն­դյան 95-ա­մյա հո­բե­լյա­նին նվիր­ված «Maestro 95» ֆիլ­մի ա­ռաջ­նա­խա­ղը:
 • «Տա­րե­վեր­ջին ոչ միայն ցու­ցաս­րահ­նե­րով պետք է գայ­թակ­ղել այ­ցե­լուին, այլև հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րով»

  «Տա­րե­վեր­ջին ոչ միայն ցու­ցաս­րահ­նե­րով պետք է գայ­թակ­ղել այ­ցե­լուին, այլև հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րով»

  14.01.2020| 04:22
  Ամա­նո­րին Երևա­նում բաց էին մի շարք թա­տե­րա­հա­մեր­գա­յին հաս­տա­տու­թ­յուն­ներ և թան­գա­րան­ներ: 2019-ի դեկ­տեմ­բե­րի 29-ից մինչև 2020-ի հուն­վա­րի 3-ը (Գ. Սուն­դու­կ­յա­նի ան­վան ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան թատ­րո­նը՝ հուն­վա­րի 1-7-ը), ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թ­յան են­թա­կա­յութ­յամբ գոր­ծող թատ­րոն­ներն ու­նե­ցել են 23825 հան­դի­սա­տես:
 • Ֆիլմ-կոլլաժ

  Ֆիլմ-կոլլաժ

  13.01.2020| 17:34
  Կինոյի տան փոքր կինոսրահում հունվարի 15-֊ին, ժամը 19։00-֊ին կցուցադրվի Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան 95-ամյա հոբելյանին նվիրված «Maestro 95» ֆիլմը։ Մուտքն ազատ է։ Գերմանաբնակ հայ ռեժիսոր Արթուրո Սայանի «Maestro 95» ֆիլմն իր բնույթով գեղարվեստական-փաստավավերագրական է՝ համեմված պոետիկ էսսե ֆիլմի և անիմացիայի հնարքներով:
 • Համազգային թատրոնի նոր թատերաշրջանը

  Համազգային թատրոնի նոր թատերաշրջանը

  11.01.2020| 18:44
  Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնը 2019-ին ունեցել 7 նոր ներկայացում մեծ դահլիճում, 8 թատերական ընթերցումներ՝ փոքր դահլիճում: Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է թատրոնի տնօրեն Արման Նավասարդյանը: