• «Սա­ր­յան փո­ղո­ցում կա մշա­կու­թա­յին հիմ­նադ­րամ, ո­րը բաց է ե­րե­կո­յան ժա­մե­րին»

  «Սա­ր­յան փո­ղո­ցում կա մշա­կու­թա­յին հիմ­նադ­րամ, ո­րը բաց է ե­րե­կո­յան ժա­մե­րին»

  10.01.2020| 01:41
  2018 թվա­կա­նի օ­գոս­տո­սի 10-ին կյան­քից հե­ռա­ցավ 20-րդ դա­րի խո­շո­րա­գույն քան­դա­կա­գործ, ԽՍՀՄ ժո­ղովր­դա­կան նկա­րիչ, պրո­ֆե­սոր Նի­կո­լայ Նի­կո­ղո­սյա­նը: 2019-ի դեկ­տեմ­բե­րի 2-ին նա կդառ­նար 100 տա­րե­կան:
 • «Եվրո­պա­յի լա­վա­գույն դահ­լիճ­նե­րում մենք ներ­կա­յաց­նե­լու ենք մեր ե­րաժշ­տու­թ­յու­նը»

  «Եվրո­պա­յի լա­վա­գույն դահ­լիճ­նե­րում մենք ներ­կա­յաց­նե­լու ենք մեր ե­րաժշ­տու­թ­յու­նը»

  10.01.2020| 01:38
  Հուն­վա­րի 8-ից Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան սիմ­ֆո­նիկ նվա­գա­խում­բը հա­մերգ­նե­րի շարք է սկ­սել Եվ­րո­պա­յում։ 8 հա­մերգ՝ Եվ­րո­պա­յի 5 երկ­րում (Գեր­մա­նիա‚ Ավ­ստ­րիա‚ Մեծ Բրի­տա­նիա‚ Չե­խիա‚ Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նու­թյուն)։ Տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին նվա­գախմ­բե­րից նման հա­մեր­գա­յին շր­ջա­գա­յու­թյուն ու­նե­ցել է‚ թերևս‚ միայն Մա­րիի­նյան թատ­րո­նի նվա­գա­խում­բը։
 • Հե­ռա­կա զրույց` Փա­րա­վո­նի հետ

  Հե­ռա­կա զրույց` Փա­րա­վո­նի հետ

  10.01.2020| 01:21
  Հար­գար­ժան բա­րե­կամ Փա­րա­վոն Միր­զո­յան, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ար­վես­տա­նոց­նե­րը պահ­պա­նե­լով որ­պես հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն, 3-րդ հան­րա­պե­տու­թյան 1-ին նա­խա­գա­հը էա­պես վրի­պեց։ Լիո­վին կի­սում եմ մտա­հո­գու­թյունդ և փոր­ձում եմ մեր մտա­հո­գու­թյու­նը վե­րա­ծել գոր­ծըն­թա­ցի, այն է` ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան միու­թյուն­նե­րի գոր­ծու­նեու­թյու­նը հա­մա­կար­գել «Ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան միու­թյուն­նե­րի մա­սին» օ­րեն­քի տի­րույ­թում։
 • «Ես պարզ մշա­կույ­թի գոր­ծիչ եմ, կամ ծա­ռա­յող եմ, կամ սպա­սար­կող եմ, որն իր գործն է ա­նում»

  «Ես պարզ մշա­կույ­թի գոր­ծիչ եմ, կամ ծա­ռա­յող եմ, կամ սպա­սար­կող եմ, որն իր գործն է ա­նում»

  10.01.2020| 01:13
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը «Տա­ղա­րան» հա­մույ­թի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար և դի­րի­ժոր, Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջա­տար դաշ­նա­կա­հար-մե­նա­կա­տար, ՀՀ մշա­կույ­թի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ ՍԵԴ­ՐԱԿ ԵՐ­ԿԱ­ՆՅԱՆՆ է: Նա վեր­ջերս նշեց իր ծնն­դյան՝ 65 և ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան գոր­ծու­նեու­թյան 50-ա­մյակ­նե­րը: Այս և այլ հար­ցե­րի է անդ­րա­դառ­նում մեր զրույ­ցը:«Ի­րա­տե­սի» հյու­րը «Տա­ղա­րան» հա­մույ­թի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար և դի­րի­ժոր, Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջա­տար դաշ­նա­կա­հար-մե­նա­կա­տար, ՀՀ մշա­կույ­թի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ ՍԵԴ­ՐԱԿ ԵՐ­ԿԱ­ՆՅԱՆՆ է: Նա վեր­ջերս նշեց իր ծնն­դյան՝ 65 և ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան գոր­ծու­նեու­թյան 50-ա­մյակ­նե­րը: Այս և այլ հար­ցե­րի է անդ­րա­դառ­նում մեր զրույ­ցը:
 • Կոմիտասի գերմաներեն ստեղծագործությունների տպագրությունը

  Կոմիտասի գերմաներեն ստեղծագործությունների տպագրությունը

  08.01.2020| 13:41
  Սիրելի հայրենակիցներ, ուրախ եմ հայտնել, որ իրականություն դարձավ տարիների երազանքս, այն էր՝ լայն հանրությանը հասանելի դարձնել Կոմիտասի գերմաներեն գրված 9 երգերի և մեկ դաշնամուրային ստեղծագործության նոտաների տպագրությունը:
 • Այսօր Տերյանի մահվան 100-րդ տարելիցն է

  Այսօր Տերյանի մահվան 100-րդ տարելիցն է

  07.01.2020| 14:14
  Եվ նորից կզգանք, որ մեր սրտին դու մո՜տ ես, Մորմոքող հրի՜ պես մեր հիվանդ արյան, Որ լուսե երգին քո մեր հոգին կարոտ է, Օ՜, հեռու ընկեր իմ, օ՜, Վահան Տերյան...
 • «Ոսկե Գլոբուս 2020». հայտնի են լավագույնները

  «Ոսկե Գլոբուս 2020». հայտնի են լավագույնները

  06.01.2020| 23:10
  Հայտնի են Լոս Անջելեսի «Ոսկե գլոբուս» կինոմրցանակաբաշխության արդյունքները:
 • «Փոքիկ իշխանը»՝ նվիրված Երևանի պարարվեստի պետական քոլեջի 95-ամյակին

  «Փոքիկ իշխանը»՝ նվիրված Երևանի պարարվեստի պետական քոլեջի 95-ամյակին

  28.12.2019| 12:54
  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ, Երևանի պարարվեստի պետական քոլեջի ուսանողների մասնակցությամբ կկայանա «Փոքիկ իշխանը» բալետի ներկայացումը` ըստ Անտուան դը Սենտ Էքզյուպերիի: Ներկայացումը նվիրված է Երևանի պարարվեստի պետական քոլեջի 95-ամյակին:
 • Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը ձայնագրել է Կոմիտասի բնօրինակ նվագախմբային ստեղծագործությունները

  Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը ձայնագրել է Կոմիտասի բնօրինակ նվագախմբային ստեղծագործությունները

  27.12.2019| 22:39
  Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը՝ գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ‚ ձայնագրել է Կոմիտասի բնօրինակ երկու նվագախմբային պիեսները՝ «Հիշողություն» լարային նվագախմբի համար և «Անտառի գիշերը» սիմֆոնիկ նվագախմբի համար:
 • «Հե­րոս­ներն էլ կար­ծես ի­րենց ճա­կա­տագ­րերն ու­նեն. մե­կի ա­նու­նը շուր­թե­րից չի իջ­նում, մյու­սին մո­ռա­նում են»

  «Հե­րոս­ներն էլ կար­ծես ի­րենց ճա­կա­տագ­րերն ու­նեն. մե­կի ա­նու­նը շուր­թե­րից չի իջ­նում, մյու­սին մո­ռա­նում են»

  24.12.2019| 01:50
  Օ­րերս Կո­մի­տա­սի թան­գա­րան-ինս­տի­տու­տում, Ար­ցա­խյան շարժ­ման ա­զա­տա­մար­տիկ, գրող Դա­վիթ Սա­րա­պյա­նի (Դև) հի­շա­տա­կի օ­րը, տե­ղի ու­նե­ցավ «Մեր օ­րե­րի Դա­վի­թը» և «Ե­րեք հա­րյուր վայր­կյան» գր­քե­րի շնոր­հան­դե­սը: