Tesla-ի և SpaceX-ի ղեկավար Իլոն Մասկը, Apple-ի հիմնադիրներից Սթիվ Վոզնյակը, արհեստական բանականության հազարավոր փորձագետներ ու ոլորտի ղեկավարներ կոչ են անում դադարեցնել առաջադեմ արհեստական բանականության մշակումը. ԱԲ-ի շատ արագ զարգացման մեջ նրանք լուրջ ռիսկեր են տեսնում ժամանակակից հասարակության համար։               
 
 • Պարծենկոտը լցված է ինքնախաբեությամբ

  Պարծենկոտը լցված է ինքնախաբեությամբ

  04.02.2022| 14:54
  Ի՞նչ հոգով ենք մենք աղոթքի կանգնում Աստծո առջև, ի՞նչ կեցվածք ունենք այդ պահին, ի՞նչ ենք վկայում մեր անձի և ուրիշների մասին, ինչպե՞ս կարող է այնպես պատահել, որ մեկ ակնթարթում ի չիք դառնան մեր թվացյալ արժանիքները, որոնց վրա հույս էինք դրել. ահա այն հարցադրումները, որոնց պատասխանում է Հիսուսի կողմից պատմված «Փարիսեցին և մաքսավորը» առակը:
 • «Ելե՛ք դրա միջից ժողովուրդ իմ, որ մասնակից չդառնաք դրա մեղքերին և սպասվող պատուհասներին»

  «Ելե՛ք դրա միջից ժողովուրդ իմ, որ մասնակից չդառնաք դրա մեղքերին և սպասվող պատուհասներին»

  03.02.2022| 15:04
  Սկսենք նրանից, որ արդեն կազմվել է համաշխարհային չարի թաքուն կառավարությունը՝ 666 թվային համակարգով (գլոբալիզացիայով), որ արդեն աշխարհում է, ապա գալիս է Նեռը՝ Հակաքրիստոսը: Հոդվածում այդ ամենն էլ նեռական է անվանվում, ըստ առաքելական խոսքի, թե «Նեռը պիտի գա վերջին ժամանակում, բայց արդեն եկել են բազում նեռեր»:
 • Եթե քրիստոնյա ես

  Եթե քրիստոնյա ես

  02.02.2022| 15:13
  Պատժվո՞ւմ է արդյոք չարը այսօր և ինչպե՞ս: Ո՞րն է ելքը բարու հաղթանակի: Մեզ ուղղված բազմաթիվ նամակներում տրվող հարցերի գերակշիռ մասը առօրյա կյանքում, չարի անպատժելիության մասին է:
 • Չարլզ Դիքենսի «Մեր Տիրոջ կյանքը» գրքի շնորհանդեսի և Մայիս Մխիթարյանի նկարների ցուցահանդեսի առիթով

  Չարլզ Դիքենսի «Մեր Տիրոջ կյանքը» գրքի շնորհանդեսի և Մայիս Մխիթարյանի նկարների ցուցահանդեսի առիթով

  17.07.2021| 10:25
  Անգլիացի մեծանուն գրող Չարլզ Դիքենսը նվիրյալ քրիստոնյա էր և իր բովանդակ կյանքում պայքարել էր մարդասիրական գաղափարների իրագործման համար: Նրա աշխատություններից մեկը՝ «Մեր Տիրոջ կյանքը», Հիսուս Քրիստոսի կյանքի մասին գեղեցիկ շարադրված ավետարանական պատմություններ են՝ գրված սեփական երեխաների համար:
 • Աստծո կանչը

  Աստծո կանչը

  20.01.2021| 11:17
  ԵՍ և ՀԱՅՐՍ նույնն ենք: Պատկերացրեք, որ դուք էլ նույնն եք ամբողջ Տիեզերքի ՏԻՐՈՋ հետ: Կարո՞ղ է արդյոք մարդկային ձգտումը սրանից ավելի բարձր գագաթի հասնել: Եթե ուզում եք իրագործել ձեր բարձր առանձնաշնորհումը, բավական է մտածել դրա մասին, և անմիջապես ձեր մտածումի առարկան իրականություն կդառնա: Իսկապես ասել եմ. «Ձեր սերերը կապեցե՛ք վերին բաների և ոչ թե երկրային բաների հետ»:
 • «Ինքս փա­կե­ցի ել­քը ճամ­փե­քիս, կա­մո­վին բա­ցի վիհս կորս­տ­յան»

  «Ինքս փա­կե­ցի ել­քը ճամ­փե­քիս, կա­մո­վին բա­ցի վիհս կորս­տ­յան»

  14.12.2020| 23:45
  Հա­յաս­տա­նում ձևա­վոր­ված սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի պայ­ման­նե­րում դա­րեր շա­րու­նակ մեր հոգևոր հայ­րե­րի մշ­տա­կան քն­նարկ­ման ա­ռար­կա են ե­ղել մար­դու կյան­քում նյու­թա­կան և հոգևոր ար­ժեք­նե­րի դե­րը և դրանց փոխ­հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը:
 • Մար­դը մեղ­քին են­թա­կա դար­ձավ Աստ­ծո ծրագ­րին հա­կա­ռակ

  Մար­դը մեղ­քին են­թա­կա դար­ձավ Աստ­ծո ծրագ­րին հա­կա­ռակ

  11.12.2020| 00:07
  Ի՞նչ է լի­նե­լու հե­տո այդ մարմ­նի հետ: Նո­րից սնունդ, շն­չա­ռու­թյուն և այլն, իսկ հե­տո նո­րից վեր­քեր, հի­վան­դու­թյուն և ցան­կա­լի մա՞­հը:
 • Ժա­մա­նա­կին Մայր Ա­թո­ռի մկր­տա­րա­նում հո­սող ջուր է ե­ղել, ո­րի մեջ մե­ծա­հա­սակ­ներն են մկրտ­վել

  Ժա­մա­նա­կին Մայր Ա­թո­ռի մկր­տա­րա­նում հո­սող ջուր է ե­ղել, ո­րի մեջ մե­ծա­հա­սակ­ներն են մկրտ­վել

  08.12.2020| 00:04
  Մեր ե­կե­ղե­ցու թե­րա­ցում­նե­րից է, որ չենք պա­հել ջրով (ա­պաշ­խա­րու­թյան) մկր­տու­թյան կա­նո­նը: Ժա­մա­նա­կին Մայր Ա­թո­ռի մկր­տա­րա­նում հո­սող ջուր է ե­ղել, ո­րի մեջ մե­ծա­հա­սակ­ներն են մկրտ­վել:
 • «Ես էլ նրանց կան­հանգս­տաց­նեմ ի­րավ ազգ չե­ղող մարդ­կան­ցով, նրանց կբար­կաց­նեմ ան­միտ ժո­ղովր­դով»

  «Ես էլ նրանց կան­հանգս­տաց­նեմ ի­րավ ազգ չե­ղող մարդ­կան­ցով, նրանց կբար­կաց­նեմ ան­միտ ժո­ղովր­դով»

  08.12.2020| 00:03
  «Սլաց­քի հետ հայ­կյան նե­տի» մեզ են հա­սել մեր ինք­նու­թյունն ու հա­վեր­ժու­թյու­նը, ո­րով­հետև ե­ղել են դրանք ար­ժա­նա­պատ­վո­րեն կրող­ներ, ան­սահ­ման եր­կյու­ղա­ծու­թյամբ ու խնամ­քով պահ­պա­նող­ներ և ա­մե­նայն պա­տաս­խա­նատ­վու­թյամբ փո­խան­ցող­ներ:
 • Դա­վա­ճան հա­յե­րի կո­չու­մը

  Դա­վա­ճան հա­յե­րի կո­չու­մը

  03.12.2020| 23:00
  Ե­թե ա­սեի՝ քրիս­տո­նյա հա­յե­րի կո­չու­մը, վս­տահ եմ՝ ո­մանք պի­տի ա­սեին. «Նո­րից այս տեր­տե­րը ջհու­դի խոս­քեր պի­տի ա­սի»: Վս­տահ եմ, որ վեր­նա­գի­րը պի­տի հե­տաք­րք­րի շա­տե­րին, որ ըն­թեր­ցեն այս տո­ղերս: