«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • «Ջամարանը» կրակեց յուրայինների վրա

  «Ջամարանը» կրակեց յուրայինների վրա

  13.05.2020| 09:33
  Իրանի «Ջամարան» գծանավի հրթիռը Օմանի ծոցում ուսումնավարժանքի ժամանակ խոցեց օգնական «Կոնարակ» նավը: 19 նավաստի սպանվեց, 15-ը վիրավորվեց: Իրանի ԶԼՄ-ները հաղորդում են, որ միջադեպը նոր հականավային հրթիռի փորձարկման ժամանակ է եղել:
 • Ո՞վ է հաղթել նացիստներին՝ ԱՄՆ-ը և ՌԴ-ն վիճարկում են ԽՍՀՄ-ի դերը երկրորդ աշխարհամարտում

  Ո՞վ է հաղթել նացիստներին՝ ԱՄՆ-ը և ՌԴ-ն վիճարկում են ԽՍՀՄ-ի դերը երկրորդ աշխարհամարտում

  12.05.2020| 11:09
  Նացիստական Գերմանիայի դեմ հաղթանակի 75-ամյակի նախօրեին ՌԴ-ն ու ԱՄՆ-ը նորից են վիճարկում ԽՍՀՄ-ի դերը երկրորդ աշխարհամարտում: ՌԴ ԱԳՆ-ն զայրալից պատասխան տվեց Սպիտակ տան թվիթին, որտեղ իբրև հաղթողներ հիշատակվում էին ԱՄՆ-ը ու Մեծ Բրիտանիան:
 • Ռես­տո­րա­նի վե­րած­ված ճա­շա­րա­նը պատ­րա՞ստ է կե­րակ­րե­լու խրա­մա­տում կռ­վող զին­վո­րին

  Ռես­տո­րա­նի վե­րած­ված ճա­շա­րա­նը պատ­րա՞ստ է կե­րակ­րե­լու խրա­մա­տում կռ­վող զին­վո­րին

  12.05.2020| 01:00
  Ազ­գա­յին ժո­ղով-կա­ռա­վա­րու­թյուն հար­ցու­պա­տաս­խա­նի ժա­մա­նակ «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր Սո­ֆյա Հով­սե­փյա­նը վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նից հե­տաքր­քր­վեց՝ բա­նա­կում սնն­դի մա­տա­կա­րար­ման նոր ծրագ­րե­րից սպա­յա­կան կազմն օգտ­վու՞մ է, թե՞ ոչ:
 • Ոսկե ե­րա­կը Հայ­կազ­յան ցե­ղի

  Ոսկե ե­րա­կը Հայ­կազ­յան ցե­ղի

  08.05.2020| 00:39
  1918 թվա­կա­նին իմ Հա­րու­թյուն նա­խա­պա­պը տուն-տեղ թո­ղած՝ իր յոթ որ­դի­նե­րով Ղար­սից գա­լիս, հաս­նում է Սար­դա­րա­պատ՝ իր մաս­նակ­ցու­թյու­նը բե­րե­լու ա­մե­նայն հա­յոց երկ­րորդ Ա­վա­րայ­րին։
 • Աշնա­կի «Ար­ծիվ Մու­կու­չը»

  Աշնա­կի «Ար­ծիվ Մու­կու­չը»

  08.05.2020| 00:12
  Թա­լի­նի շր­ջա­նի Աշ­նակ գյու­ղում է ծն­վել Մկր­տիչ Խա­չի­կի Ղա­զա­րյա­նը, 1958 թվա­կա­նին: Բնա­կա­վայր, ո­րը միայն մեծ բա­նաս­տեղծ Գևորգ Է­մի­նի մե­ծա­րած, «չո­լում կո­րած» գյու­ղը չէ, այլ առ Աստ­ված սևեռ­ված բա­րու­թյան և հույ­սեր ապ­րեց­նող գա­ղա­փար­նե­րի շե­փո­րա­հար է, Էրգ­րի ա­մուր սյու­նե­րի պա­հա­պա­նը, պատ­մա­կան սոս­կա­լի, դա­ժան հի­շո­ղու­թյուն­նե­րի տե­րը, իր ե­րա­զանք­նե­րի սահ­մա­նը՝ սկ­սած Սաս­նա ծռե­րից մինչև Գևորգ Չա­վուշ, ի­րա­կա­նը՝ Սա­սու­նից մինչև Ար­ցախ:
 • Կո­րո­նա­վի­րու­սը հե­տաձ­գել է Ադր­բե­ջա­նի «պլան­նե­րը»

  Կո­րո­նա­վի­րու­սը հե­տաձ­գել է Ադր­բե­ջա­նի «պլան­նե­րը»

  05.05.2020| 00:27
  Ադր­բե­ջա­նի պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Զա­քիր Հա­սա­նո­վը հրա­մա­նա­տա­րա­կան կազ­մի հետ խոր­հր­դակ­ցու­թյան ժա­մա­նակ հայ­տա­րա­րել է, որ ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի վերս­կս­ման հա­վա­նա­կա­նու­թյու­նը չա­փա­զանց մեծ է,- «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում ա­սաց ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ ՎԻ­ՏԱ­ԼԻ ՄԱՆ­ԳԱ­ՍԱ­ՐՅԱ­ՆԸ՝ նշե­լով, որ նա­խա­րա­րը երկ­րի հրամ­կազ­մին դրա­նից բխող հա­մա­պա­տաս­խան ցու­ցում­ներ է տվել:
 • ԱՄՆ-ը ուսումնասիրում է կորոնավիրուսի՝ իբրև կենսաբանական զենքի օգտագործման վտանգը

  ԱՄՆ-ը ուսումնասիրում է կորոնավիրուսի՝ իբրև կենսաբանական զենքի օգտագործման վտանգը

  25.04.2020| 10:11
  Պենտագոնը և ԱՄՆ-ի հետախուզական հանրությունը առավել վճռական են հետաքննում հնարավորությունը, որ հակառակորդները կարող են նոր կորոնավիրուսն օգտագործել իբրև կենսաբանական զենք՝ հաղորդել են Պենտագոնի և հետախուսական հանրության ներկայացուցիչները, որ նշանակում է վիրուսի էվոլյուցիայի և դրա հետ կապված ազգային անվտանգությանը սպառնալիքի հնարավոր ռիսկի գնահատականի փոփոխություն՝ գրում է Politico-ն:
 • Ար­թուր Վա­նե­ցյա­ն. «Թող իմ հրա­ժա­րա­կա­նը լի­նի «կանգ առ»-ի սթա­փեց­նող քայ­լը»

  Ար­թուր Վա­նե­ցյա­ն. «Թող իմ հրա­ժա­րա­կա­նը լի­նի «կանգ առ»-ի սթա­փեց­նող քայ­լը»

  24.04.2020| 00:42
  Կո­րո­նա­վա­րա­կի տա­րա­ծու­մը աշ­խար­հում, հե­տո նաև Հա­յաս­տա­նում ինչ-որ չա­փով հե­տին պլան մղեց ար­տա­քին ու ներ­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան հիմ­նա­հար­ցե­րը, բայց այդ հար­ցե­րը ոչ մի տեղ չեն ան­հե­տա­ցել:
 • Հենրի Քիսինջեր. Կորոնավարակի պանդեմիան ընդմիշտ կփոխի աշխարհակարգը

  Հենրի Քիսինջեր. Կորոնավարակի պանդեմիան ընդմիշտ կփոխի աշխարհակարգը

  08.04.2020| 11:46
  Երկրները համախմբվում ու բարգավաճում են շնորհիվ վստահության, որ իրենց ինստիտուտները կարող են կանխատեսել աղետները, վերացնել հետևանքները և վերականգնել կայունությունը: Երբ ավարտվի COVID-19 պանդեմիան, շատ երկրների ինստիտուտներ կընկալվեն իբրև ձախողված: Այդ եզրակացությունը օբյեկտիվորեն արդար կլինի, թե ոչ, նշանակություն չունի:
 • Ադր­բե­ջա­նը եր­բեք չի փոխ­վել, մնում է «հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րը» հաս­կա­նան

  Ադր­բե­ջա­նը եր­բեք չի փոխ­վել, մնում է «հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րը» հաս­կա­նան

  03.04.2020| 00:48
  Կո­րո­նա­վի­րու­սը բո­լոր խն­դիր­նե­րը երկ­րոր­դա­կան պլան է մղել, ան­գամ կեն­սա­կան նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցող։ Ե­րեկ ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մի չոր­րորդ տա­րին լրա­ցավ։ Հեր­թա­կան ան­գամ մեր տղա­նե­րի ա­րյան գնով պաշտ­պան­վե­ցին մեր հո­ղե­րը։ ՈՒ հեր­թա­կան ան­գամ ա­պա­ցու­ցե­ցին, որ ա­րյամբ գծ­ված սահ­ման­ներն անհ­նար է խախ­տել։