«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Քի­չըմ մարդ է­ղիր

Քի­չըմ մարդ է­ղիր
01.10.2019 | 00:17
Ժո­ղովր­դա­կան ի­մաս­տուն խոսք կա. «Մա­հից հե­տո` կամ լա­վը, կամ ո­չինչ»: Նախ­կին ոս­տի­կա­նա­պետ Հայկ Հա­րու­թյու­նյա­նի մա­հից հե­տո վար­կած­նե­րի ու չա­րա­խոս­նե­րի պա­կաս չկա: Ան­կախ հան­գա­ման­քից, թե Հայկ Հա­րու­թյու­նյա­նը երկ­րա­յին կյան­քում որ­քան մեղ­քեր է գոր­ծել, այ­սօր ա­հա­վոր տհաճ է տես­նել, թե ինչ­պես են ո­մանք այդ մահ­վան վրա ի­րենց քա­ղա­քա­կան կեղ­տոտ հաշ­վարկ­նե­րը կա­ռու­ցում: «Հայկ Հա­րու­թյու­նյա­նի ա­մե­նա­մեծ ճն­շողն իր խիղճն էր»,- ա­սել է ԱԺ պաշտ­պա­նու­թյան և ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան հար­ցե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րյա­նը: Այս­տեղ են հար­ցադ­րում (հռե­տո­րա­կան)` և ո՞վ է խո­սում: Իսկ ե­թե, ա­սենք, գյում­րե­ցի­նե­րը բե­րա­ննե­րը բա­ցեն, Քո­չա­րյա­նի խղ­ճից ի՞նչ կմ­նա: Թե՞ մտա­ծում է` ինչ-որ ժա­մա­նակ հե­տո ի­րեն չեն հի­շեց­նի ճն­շող խղ­ճի մա­սին:
Սեր­գեյ ՍԱ­ՂՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1184

Մեկնաբանություններ