ՌԴ նախագահը ռուսաստանցիների համար ՈՒկրաինայի քաղաքացիության դադարեցման մասին օրենք է ստորագրել: Կատարի նախկին ֆինանսների նախարարին մեղադրանք է առաջադրվել կաշառակերության և յուրացման համար: Իրանը մահապատժի է դատապարտել Շահ Չերաղ մզկիթի վրա իրականացված հարձակման երկու մասնակիցների:               
 
 • Կախարդություն, գուշակություն

  Կախարդություն, գուշակություն

  18.05.2022| 09:36
  Այսօր շատ մեռելոտի մեղքերի կողքին մեր ազգի մեջ տարածված է կախարդության մեղքը, այսինքն՝ մարդկանց կողմից սատանայական չար ուժերի միջոցով ապագան կանխագուշակելով, իրենց նպատակին նենգությամբ ու չարությամբ հասնելու անհագ ցանկությունը:
 • Հոգևոր սերը Աստծու բոցն է

  Հոգևոր սերը Աստծու բոցն է

  17.05.2022| 07:19
  Յուրաքանչյուրիս կյանքում էլ լինում են պահեր, երբ բնական, բնությունից մեզ տրված մենությունը հանկարծ սկսում է թվալ անտանելի ու դառը, երբ քեզ բոլորի կողմից լքված ես զգում, անօգնական, բարեկամ ես փնտրում, իսկ բարեկամ չկա։
 • Իվան Իլյին. Ատելությունը բժշկվում է սիրով ու միայն սիրով

  Իվան Իլյին. Ատելությունը բժշկվում է սիրով ու միայն սիրով

  14.05.2022| 09:43
  Որքա՜ն տհաճ, գրեթե անտանելի է զգացողությունը` «նա ինձ ատում է»։ Սեփական անզորության ինչպիսի՜ զգացում է համակում հոգիդ:
 • Իվան Իլյին. Գլխավորը

  Իվան Իլյին. Գլխավորը

  13.05.2022| 07:44
  Ժամանակին տարօրինակ մի մարդ կար. նա կորցրել էր «գլխավորը»։ Նա շատ հարուստ էր և ուներ այնքան, որքան կկամենար ունենալ յուրաքանչյուր մարդ։ Համենայն դեպս, այդքան հարստության մեջ նա ինչ-որ բան, այնուամենայնիվ, չուներ։
 • Իվան Իլյին. ՈՒնեցվածքը պետք է ծառայի մեզ ու ենթարկվի

  Իվան Իլյին. ՈՒնեցվածքը պետք է ծառայի մեզ ու ենթարկվի

  12.05.2022| 07:35
  Դուք չե՞ք ճանաչել նախապապիս։ Ափսո՜ս։ Նա բարի ու գրավիչ մարդ էր։ Արդեն 76 տարեկան էր, երբ Տերը կանչեց նրան։
 • Իվան Իլյին. Չգիտեմ, թե երբ ու ինչպես կգա այդ ավարտը

  Իվան Իլյին. Չգիտեմ, թե երբ ու ինչպես կգա այդ ավարտը

  05.05.2022| 07:27
  Դու ուզում էիր իմանալ, թե ես ինչ եմ մտածում մահվան ու անմահության մասին։ Ես պատրաստ եմ շարադրելու քեզ իմ ըմբռնումը։ Ես սա չեմ հորինել, այլ ձեռք եմ բերել տառապանքով ու կրել իմ մեջ երկար տարիների ընթացքում։
 • Ակադեմիկոս Վ. Մ. Բեխտերև. Անմահ մարդն ու այդ անմահությունը հաստատող գիտությունը

  Ակադեմիկոս Վ. Մ. Բեխտերև. Անմահ մարդն ու այդ անմահությունը հաստատող գիտությունը

  04.05.2022| 20:52
  Օբյեկտիվ հոգեբանությունը ավելի ստույգ կոչվում է բնազդաբանություն: Այն նյարդային հոգեկան գործունեությունը դիտարկում է զուտ օբյեկտիվ տեսանկյունից` որպես բնազդային երևույթ, որն առաջանում է արտաքին ազդակներից:
 • Սեփական կամքի կաշկանդումներում

  Սեփական կամքի կաշկանդումներում

  27.04.2022| 07:32
  Առ Աստված տանող եւ Աստծուց հեռացնող ճանապարհը մեկն է: Պարզապես մոտենալիս դեմքով ենք դեպի Աստված, հեռանալիս մեջքով:
 • Քրիս­տո­սինն էինք, դար­ձանք Օ­տա­րի­նը

  Քրիս­տո­սինն էինք, դար­ձանք Օ­տա­րի­նը

  24.04.2022| 10:22
  Ե­ղեռ­նը արևմտա­հայ քրիս­տո­նյա­յի ա­ղոթ­քի լռու­թյան կամ սխալ բո­վան­դա­կու­թյան ար­ձա­գանքն էր. կյան­քը հնա­րա­վոր է հո­գու և մարմ­նի հա­մա­տեղ կեն­սու­նա­կու­թյամբ, մա­հը վրա է հաս­նում ոչ միայն մարմ­նի՝ կյան­քի հետ ան­հա­մա­տե­ղե­լի վի­ճա­կից, այլև գլ­խա­վո­րա­պես ոչ կեն­սու­նակ հո­գու պա­րա­գա­յում, երբ մի ողջ ազգ իր իսկ հա­մար անն­կա­տե­լի կեր­պով կորց­նում է այդ կեն­սու­նա­կու­թյու­նը, հետևան­քը լի­նում է ան­դառ­նա­լիո­րեն ող­բեր­գա­կան:
 • Կան մե­ղա­վոր­ներ և ի­րենց մեղ­քը ար­դա­րու­թ­յուն հա­մա­րող­ներ

  Կան մե­ղա­վոր­ներ և ի­րենց մեղ­քը ար­դա­րու­թ­յուն հա­մա­րող­ներ

  23.04.2022| 09:34
  Մարդ­կու­թյու­նը իր ձմեռն է ապ­րում, ո­մանք գար­նան, ո­մանք՝ սառ­ցի դա­րաշր­ջա­նի ակն­կա­լի­քով: Մարդ­կու­թյան պատ­մու­թյան չորս շր­ջա­փու­լե­րը, տար­վա չորս ե­ղա­նակ­նե­րի և մար­դու կյան­քի չորս փու­լե­րը՝ ման­կու­թյան, պա­տա­նե­կու­թյան, ե­րի­տա­սար­դու­թյան և ծե­րու­թյան նման, հա­ջոր­դե­ցին ի­րար: