USD481.66
EUR566.62
RUB7.32
 •  Երևան 
  ... °C
 •  Գյումրի 
  ... °C
 •  Աբովյան 
  ... °C
National Centre of Chamber Music
 
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  08.05.2018| 00:00
  Լռութիւնը հոգիներուն մէջ անեզր ովկեան մըն է, եւ մենք ծովաճայերու նման անոր եզերքներուն վրայ է, որ կը ճախրենք: Ինչպէս որ ծովաճայերու շնորհալի թեւերը չեն կրնար նուաճել անջրպետը ովկեանին, այնպէս ալ մենք չենք կրնար նուաճել լռութիւնը, որ կայ մեր հոգիներուն մէջ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  04.05.2018| 00:07
  Մեծագոյն իմաստութիւնը լռութեան մէջ կը հասունանայ, ինչպէս նաեւ մեծագոյն սէրն ու վիշտը, ճիշդ այնպէս, ինչպէս մութին ու լռութեան մէջ կը կազմաւորուին թեւը թիթեռնիկին եւ գոյնը ծաղիկին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  27.04.2018| 00:24
  Բոլոր մարդոց հոգիներուն մէջ կայ այն գիծը, ուր Երկինքը կը միանայ, ու Աստուած այն ատեն իր քայլերը կը դնէ այդ սեմէն ներս, երբ մարդիկ պատրաստ են ընդունելու խաղաղութիւնով մը, որ լռութեանն է: Լռութիւնը այն արմատն է, որ հողին մթութեան մէջ կը սնանի, ծնունդ կու տայ փոքր ծաղիկին ու կաղնիին հսկայ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  20.04.2018| 00:03
  Անոնք ուզեցին երաժշտութիւնով իմանալ Քու ձայնը: Եվ սակայն Դուն միշտ լուռ մնացիր: Անոնք ուզեցին մարմարին մէջ բռնել Քու կերպարանքը, Տէ՜ր, եւ, սակայն, Դուն անկերպարան մնացիր՝ նոյնպէս մարդոց հոգիներուն պէս:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  17.04.2018| 00:06
  Անոնք ճամբորդեցին անծանօթ ու դաժան ճամբաներէն, ունեցան վիշտ, ունեցան արցունք ու բերկրանք, մինչեւ որ անոնց աչքերը իմաստութիւնով լեցուեցան, եւ տեսան, որ իրենց հոգիի կապոյտ լռութեան մէջ միացման գիծ մը կայ Երկնքին հետ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  13.04.2018| 00:02
  Առաջին անգամ անապատին մէջ յայտնուեցար, Տէ՜ր, անապատի լռութեան մէջ անպարագիծ, ուր երկիրն ու երկինքը իրարու կը միանան:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  10.04.2018| 00:04
  Ես տեսայ այդ աչքերը, երբ եղնիկը ինկած էր որսորդին գնդակէն, երբ արիւն կը հոսէր իր կողէն, երբ հեւք կար անոր գեղեցիկ գլխուն մէջ: Որսորդը կեցած էր հոն՝ դանակը ձեռքը. եղնիկը հեղ մը նայեցաւ որսորդին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  06.04.2018| 00:03
  Անձրեւոտ գիշերներուն, երբ բարկ է մայրիներուն հոտը անտառին, ու մայր եղնիկը երկունքի ցաւը կը քաշէ մայր հողին հեւքով, կը զգայ, Տէ՜ր, որ հովի մը շատ թեթեւ շարժումով քարայրին մէջ մտած՝ իր ցաւերուն կը հսկես: Երբ փոքրիկ եղնիկն աշխարհ գայ, Դուն ես, Տէ՜ր, որ սերմ կը ցանես, որ անոր համար դուրս գան խոտի նոր ծիլերը մատղաշ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  30.03.2018| 00:02
  Ո՞վ է տեսեր թիթեռնիկ մը՝ իր վառ թեւերով անձրեւի բռնուած եւ կամ թեւերուն փոշին թրջուած: Իսկ արշալոյսին, Տէ՜ր, եղնիկներուն հետն ես, երբ անոնք արեւը կը հոտուըտան եւ իրենց սէրերը կը փնտռեն ու կը զգան իրենց մէջ բնութեան համանուագը զգայարանային՝ լեռներուն վրայ եւ անտառներուն մէջ բնակուող հին աստուածներուն պէս սրբազան:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  27.03.2018| 00:02
  Դուն կ'անցնիս կանանչագոյն պարտէզներուն մէջէն, Տէ՜ր, եւ ես կը տեսնեմ ծաղիկներու եւ մեղուներու իմացական խռովքը միայն, որ կեանքինն է:
Yerevan PerspectivesMarketers CommunityԱռողջ սիրտ