USD485.72
EUR550.71
RUB7.35
 •  Երևան 
  ... °C
 •  Գյումրի 
  ... °C
 •  Աբովյան 
  ... °C
Mariam Merabova in Armenia
 
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  27.02.2018| 00:23
  Երբ այլեւս անզօր ու անօգնական եմ շինելու: Դուն կը հեռանաս, Տէ՜ր, ձգելով աւերակ մը հողին, աւազին, նեխումին, տարրերուն, որդին ու մոռացութեան, ձգելով ոսկորգանկ մը ահաւոր պարապութիւնով:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  23.02.2018| 00:17
  Եւ վա՜յ անոր, որ չի շիներ այդ տաճարը իր հոգիին, իր զգայարանքներուն ճարտարապետութիւնով: Բայց ես կը տխրիմ, Տէ՜ր, որովհետեւ գիտեմ, որ օր մը պիտի փլի այդ տաճարը եգիպտական հին տաճարներուն նման, որոնց սիւները կան միայն, արձաններ՝ իրարու վրայ ինկած, ուրկէ հեռացեր են աստուածները:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  20.02.2018| 00:11
  Այն ատեն կոչունքի հրաւիրեցի իմ բարեկամներն ու թշնամիները եւ ըսի անոնց. -Ես աւարտեցի իմ տաճարը, եւ Աստուած այժմ իմ տաճարին մէջ է: ՈՒ գեղեցկութիւնն աւելի հզօր է, քան ոխը, քան նախանձն ու ատելութիւնը:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  16.02.2018| 00:06
  ՈՒ երբ սկսայ ծառի մը գեղեցիկ կերպարանքով խանդավառուիլ ու դիտել շարժումները շերեփակոր թիթեռին, երբ տխրեցայ ծաղիկի բաժակէն վար ինկած ոսկեղէն մեղուի մը մահով, երբ շրթներս գարունի առաջին ծաղիկին մօտեցուցի արցունքով մը կենարար, երբ գարունը սկսաւ թռվռալ իմ մէջ արտոյտի մը թեւերուն ու երգին պէս, այն ատեն, Տե՜ր, ես ներեցի բոլորին, բոլորին, որ ինծի վիշտ տուած էին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  13.02.2018| 00:34
  Դուն ներկայ եղար, Տէ՜ր, եւ հսկեցիր իմ տաճարին շինութեան: Աշխատանքիս մէջ տեսար ծանրանալը իմ ուսերուն եւ իմ մտածումներուն: Ա՛յն ատեն միայն Դուն Քեզ արժանի ըրիր տաճարին դռնէն ներս մտնելու, երբ տեսար, որ գեղեցիկ է:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  09.02.2018| 00:31
  Այն ատեն կը տխրիմ, Տէ՜ր, երբ մահուան մասին կը մտածեմ, եւ իմ մտածումները կը ծանրանան որթատունկէն կախուած խաղողի ողկոյզներուն նման:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  06.02.2018| 00:09
  Տու՜ր ինձ, Տէ՜ր, իմաստութիւնը հաւատքին, որ հաւատամ կնոջ մը ժպիտին, ինչպէս կը հաւատամ ծաղիկի գոյնին: Հաւատամ, որ մարդիկ միշտ ալ բարի են եւ չար չի կրնար ըլլալ ան, որ Քու կերպարանքով ստեղծուած է:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  02.02.2018| 00:29
  Եթէ իմ տկար ձայնով երգեմ գեղեցկութիւնը կանանչին վրայ ինկած արեւին, Քեզ է, որ կը փառաբանեմ, Տէ՜ր: Աղօթքի մը ջերմութիւնը կþունենամ, երբ իմ ձեռքը խնձորենիի ծաղիկին կþերկարեմ, եւ ինծի այնպէս կը թուի, թէ հրեշտակի մը թեւերուն հպանքը կը զգամ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  30.01.2018| 00:04
  Երբ կը հաւատամ, Տէ՜ր, իրերը այն ատեն ցոլք կը ստանան, եւ իմ հոգին Քեզի հետ է, որ կը ներդաշնակուի, ու մենք կþըլլանք երկու անձ եւ մի բնութիւն:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  26.01.2018| 00:03
  Յաւիտենականութիւնը այնքան իրական է, որքան երգը թռչունին եւ գոյնը ծաղիկին: Այնքան իրական, որքան ջերմութիւնը կնոջ մը աչքերուն եւ տրտում գեղեցկութիւնը թիթեռնիկի թեւերուն: Այնքան իրական, որքան լռութիւնը: