• Աղոթարան

  Աղոթարան

  05.06.2018| 00:17
  Տու՜ր ինձ, Տէ՜ր, իմաստութիւնը, որ սիրեմ իմ անձը: Երբ իմ անձը սիրելու կատարելութիւնն ունենամ, այն ատեն պիտի սիրեմ իմ դրացին ու հեռաւորը:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  01.06.2018| 00:02
  Ան, որ չի փնտռեր, կը խուսափի ոչ միայն ես-էն, այլ (նաև) Աստուծմէն: Ան որ կը խուսափի Աստուծմէն, մեղքերուն մէջ կը փնտռէ իր ապաստարանը ու կը թաքնուի գողի մը պէս:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  29.05.2018| 08:00
  Յոգնած ճամբորդը ծառի շուքին տակ հանգիստ կþընէ, գրկի մը պէս ծառը իր ճիւղերուն մէջ կը պաշտպանէ թռչունները, ափի մը պէս կը բռնէ թռչուններուն տաք բոյնը սիրոյ: Ծառին պէս պէտք է ըլլայ ճշմարիտ ես-ը իր մատուցումով ու գեղեցկութիւնով:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  25.05.2018| 00:09
  Եթէ ցօղունն ու արմատը մարմինն են տունկին, ես-ը անոր ծաղիկն է: Ինչպէս ծաղիկն է շռայլ իր բուրմունքով ու գոյնով, այնպէս պէտք է ըլլայ նաեւ ես-ը ճշմարիտ, որ համանուագն է զգայարանքներուն:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  22.05.2018| 00:05
  Երբ արեւը խաւարեցաւ, երբ եկեղեցիին վարագոյրը պատռեցաւ, խաչին վրայէն Աստուածն էր, որ կը բաժնուէր Յիսուսի մարմնէն:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  18.05.2018| 00:04
  Աստուծմէն յետոյ ճշմարիտ ես-ն է համագումարը բոլոր գեղեցկութիւններուն: Հոնկէ է, որ իրերը իրենց իմաստուն ցոլքը կը ստանան այնպէս, ինչպէս Լուսնկան իր ցոլքը կը ստանայ Արեւէն ու կը բաշխէ Երկրին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  15.05.2018| 00:01
  Բանաստեղծը միշտ ալ ճախրանքը կþունենայ տալու իմաստը արեւին, կանանչին, կնոջ ժպիտին, արցունքին, կապոյտին, այն բոլոր բաներուն, ուր Քու իմաստութիւնը կայ եւ կան անծանոթ լեզուի մը տառերը շողական:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  11.05.2018| 00:06
  Տու՜ր շնորհը, Տէ՜ր, որ մենք լեցուինք իմաստուն լռութիւնով, ինչպէս արցունքը կը լեցուի աչքերուն մէջ, եւ մենք չգիտենք խորութիւնը այդ արցունքին եւ կամ ինչպէս նոյն աչքերուն մէջ կը լեցուի խայտանքը ժպիտին, որուն արմատը նոյնպէս անծանօթ է մեզի:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  08.05.2018| 00:00
  Լռութիւնը հոգիներուն մէջ անեզր ովկեան մըն է, եւ մենք ծովաճայերու նման անոր եզերքներուն վրայ է, որ կը ճախրենք: Ինչպէս որ ծովաճայերու շնորհալի թեւերը չեն կրնար նուաճել անջրպետը ովկեանին, այնպէս ալ մենք չենք կրնար նուաճել լռութիւնը, որ կայ մեր հոգիներուն մէջ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  04.05.2018| 00:07
  Մեծագոյն իմաստութիւնը լռութեան մէջ կը հասունանայ, ինչպէս նաեւ մեծագոյն սէրն ու վիշտը, ճիշդ այնպէս, ինչպէս մութին ու լռութեան մէջ կը կազմաւորուին թեւը թիթեռնիկին եւ գոյնը ծաղիկին:
Natalia Oreiro in Yerevan