Մոսկվան հայտարարել է, որ կանցնի իր չմարված սուվերեն պարտքը (40 միլիարդ դոլար) ռուբլով սպասարկելուն, քանի որ Արևմուտքն արհեստականորեն ստեղծեց արտարժույթի ներկայիս վիճակը: Ռուսաստանը Բելառուսին կհանձնի «Իսկանդեր-Մ» հրթիռային համակարգեր:               
 

Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
08.12.2020 | 00:01

Հա­վի­տյան կար­գա­վո­րեց իր գոր­ծե­րը և կար­գեր սահ­մա­նեց նրանց տե­սակ­նե­րի մեջ։ Դրանք ո՛չ քաղց ու­նեն և ոչ էլ հոգ­նու­թյուն, չեն դա­դա­րում ի­րենց գոր­ծե­րից, և դրա­նից յու­րա­քան­չյու­րը նե­ղու­թյուն չի տա­լիս իր մեր­ձա­վո­րին։ Դրանք հա­վի­տյան չեն հա­կա­ռակ­վի Տի­րոջ խոս­քե­րին։ Այ­նու­հետև Տե­րը նա­յեց երկ­րին և այն լց­րեց նրա բա­րիք­նե­րով։ Բո­լոր կեն­դա­նի էակ­նե­րի շուն­չը ծած­կեց երկ­րի ե­րե­սը, և բո­լո­րը դար­ձյալ վե­րա­դառ­նա­լու են եր­կիր։


Սի­րա­քի ի­մաս­տու­թյու­նը 16. 27-31

Դիտվել է՝ 7350

Մեկնաբանություններ