ReAnimania 2019
 
 • Չեն կա­րող ա­սել, թե ար­դար է վար­վել, բայց և քն­նա­դա­տել էլ չեն կա­րող

  Չեն կա­րող ա­սել, թե ար­դար է վար­վել, բայց և քն­նա­դա­տել էլ չեն կա­րող

  04.10.2019| 00:55
  Ա­րա­րա­տի մարզ­պետ Գա­րիկ Սարգ­սյա­նի կող­մից Նո­րա­շե­նի հա­մայն­քա­պե­տի լիա­զո­րու­թյուն­նե­րը դա­դա­րեց­նե­լուց և գյու­ղա­պե­տի պաշ­տո­նա­կա­տար նշա­նա­կե­լուց հե­տո հա­մայն­քում լար­ված մթ­նո­լորտ է: Գյու­ղա­ցի­նե­րը միա­բե­րան պն­դում են՝ գյու­ղա­պե­տին պաշ­տո­նանկ ա­նե­լը մարզ­պե­տի անձ­նա­կան վրեժխ­նդ­րու­թյունն է:
 • Վա­նե­ց­յա­նը կփոր­ձի՞ ի­րեն դիր­քա­վո­րել այ­լընտ­րան­քա­յին բևե­ռում

  Վա­նե­ց­յա­նը կփոր­ձի՞ ի­րեն դիր­քա­վո­րել այ­լընտ­րան­քա­յին բևե­ռում

  04.10.2019| 00:47
  ԵԱՏՄ երևա­նյան նիս­տը թեև փոքր-ինչ ստ­վե­րեց վեր­ջին կարևո­րա­գույն ի­րա­դար­ձու­թյու­նը՝ Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նը ԱԱԾ տնօ­րե­նի պաշ­տո­նից, սա­կայն, կար­ծում ենք, ա­ռա­ջի­կա­յում այս թե­ման դար­ձյալ օ­րա­կար­գա­յին է դառ­նա­լու՝ իր հետ բե­րե­լով նո­րա­նոր զար­գա­ցում­ներ ներ­քա­ղա­քա­կան կյան­քում։
 • «Փա­շի­ն­յա­նը բա­ցար­ձակ զուրկ է պե­տա­կան մտա­ծե­լա­կեր­պից»

  «Փա­շի­ն­յա­նը բա­ցար­ձակ զուրկ է պե­տա­կան մտա­ծե­լա­կեր­պից»

  04.10.2019| 00:42
  Հա­յաս­տա­նի ներ­քին և ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը, ըստ քա­ղա­քա­գետ ԳԱ­ԳԻԿ ՀԱՄ­ԲԱ­ՐՅԱ­ՆԻ, տա­պալ­ված է։ Քա­ղա­քա­գե­տը մեզ հետ զրույ­ցում ներ­կա­յաց­րեց այն պատ­ճառ­նե­րը, ո­րոնք նրան նման եզ­րա­հանգ­ման հիմ­քեր են տվել։
 • Երկու քա­րի ա­րան­քում

  Երկու քա­րի ա­րան­քում

  04.10.2019| 00:37
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հա­մար հա­ջորդ թի­րա­խը կա­ռա­վա­րու­թյու­նում պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րարն է։ Դա­վիթ Տո­նո­յա­նը, որ­պես ու­սա­դիր­նե­րով մարդ, չի կա­րող ըն­կա­լե­լի ու ըն­դու­նե­լի լի­նել Փա­շի­նյա­նին, և վեր­ջինս, ըստ շր­ջա­նառ­վող լու­րե­րի, ա­ռա­ջի­կա­յում պատ­րաստ­վում է նրան ևս պաշ­տո­նանկ ա­նե­լու։
 • Ակն ընդ ա­կան, ա­տամն ընդ ա­տա­ման

  Ակն ընդ ա­կան, ա­տամն ընդ ա­տա­ման

  04.10.2019| 00:35
  Պաշտ­պա­նու­թյան և անվ­տան­գու­թյան հար­ցե­րի ԱԺ մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րյա­նը վեր­ջերս սի­րում է մտ­քի այն­պի­սի գո­հար­ներ շաղ տալ, ո­րոնք մի կող­մից նրա ի­րա­կան էու­թյան, ի­մա` մարդ­կա­յին աղ­ճատ­ված նկա­րագ­րի մա­սին են վկա­յում, մյուս կող­մից մտա­հո­գու­թյան ա­ռիթ են տա­լիս, ստի­պում հար­ցադ­րել` այս մարդն ընդ­հան­րա­պես ի՞նչ գործ ու­նի պաշտ­պա­նու­թյան, ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան հար­ցե­րի հետ, սա դեռ հե­րիք չէ, նա է ղե­կա­վա­րում նաև ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մի հան­գա­մանք­ներն ու­սում­նա­սի­րող քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վը։
 • Վե­տոն քա­ղա­քա­կան կա­տե­գո­րիա է

  Վե­տոն քա­ղա­քա­կան կա­տե­գո­րիա է

  04.10.2019| 00:26
  «Ժա­մա­նակն իր շավ­ղից դուրս է սայ­թա­քել, օ՜, բա՛խտ իմ դժ­խեմ, ին­չու՞ ծն­վե­ցի, որ հենց ե՞ս ուղ­ղեմ»,- 419 տա­րի ա­ռաջ հարց­րել է Շեքս­պի­րի Համ­լե­տը։ Գու­շա­կեք՝ ո՞վ կա­րող է այս հարցն այ­սօր ինքն ի­րեն ուղ­ղել:
 • Նախագահը լուծարեց խորհրդարանը

  Նախագահը լուծարեց խորհրդարանը

  03.10.2019| 10:19
  Սեպտեմբերի 30-ին Պերուի նախագահ Մարտին Վիսկարան լուծարեց խորհրդարանը, ի պատասխան պատգամավորները նրան իշխանազրկեցին ու փոխնախագահ Մերսեդես Արաոսին նշանակեցին նախագահ: Արաոսը երեքշաբթի կեսօրին երդվեց, երեկոյան հրաժարական տվեց:
 • Սիրիայում փորձարկել են ռուսական Ս-500 համակարգը

  Սիրիայում փորձարկել են ռուսական Ս-500 համակարգը

  02.10.2019| 12:00
  Սիրիայում փորձարկվել է «Պրոմեթեյ» Ս-500 հակաօդային պաշտպանական համակարգը, հայտնաբերվել են տեխնիկական անսարքություններ, որոնք օպերատիվ ուղղվել են։ «Սիրիան շատ հարմար է այդպիսի փորձարկումների համար։ Այնտեղ միշտ շոգ է, փոշին շատ է»,-ասել է փորձագետը։
 • Կլասիկը մնում է կլասիկ

  Կլասիկը մնում է կլասիկ

  02.10.2019| 10:24
  Հիշու՞մ եք, որ ԵԽԽՎ ամառային նստաշրջանում քվեարկությամբ վերադարձվեց Ռուսաստանի մասնակցությունը ԵԽԽՎ նիստերին։ ՌԴ վերադարձը հիմնավորող ելույթ ունեցա ԱԼԴԵ քաղաքական խմբում, որն ամենառադիկալն էր՝ ռուսների վերադարձի մասով
 • «Հասցրինք կարևոր որոշում կայացնել»

  «Հասցրինք կարևոր որոշում կայացնել»

  01.10.2019| 21:57
  ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ֆեյսբուքյան իր էջում լուսանկար է հրապարակել ՀՀ-ում գտնվող մի քանի երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ: Լուսանկարում ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է, Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, Ղրղզստանի նախագահ Սոորոնբայ Ժեենբեկովը և Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը: