Ռուսաստանը կչեղարկի ռոումինգը Հայաստանի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի հետ: ● Եվրամիությունը շուրջ 1 միլիարդ եվրո է հատկացրել Մոլդովային՝ երկրի կայունության ամրապնդման համար: ● Ֆրանսիայի խորհրդարանը Գոլոդոմորը ճանաչել է ուկրաինացի ժողովրդի ցեղասպանություն: ● Բայդենը մտահոգություն է հայտնել Բելառուսում միջուկային զենք տեղակայելու ՌԴ հայտարարության առնչությամբ:               
 
 • «Երբ մեր հայ­րե­նի­քի ան­կա­խու­թ­յունն է վտանգ­ված, մեզ մեծ ո­գեշն­չում է պետք»

  «Երբ մեր հայ­րե­նի­քի ան­կա­խու­թ­յունն է վտանգ­ված, մեզ մեծ ո­գեշն­չում է պետք»

  25.12.2020| 01:08
  Զրու­ցա­կիցս հայ կեր­պար­վես­տի ջա­տա­գով, հա­վա­քորդ և հան­րահռ­չա­կող ՌՈ­ԲԵՐՏ ՍՄԻՌ­ՆՈՎՆ է, ո­րի հետ շո­շա­փե­ցինք հիմ­նա­կա­նում հայ ժա­մա­նա­կա­կից կեր­պար­վես­տի զար­գաց­մա­նը և մի­ջազ­գայ­նաց­մա­նը առ­նչ­վող հար­ցեր։
 • Որդան կարմ­րի երկ­րի եր­կուն­քը

  Որդան կարմ­րի երկ­րի եր­կուն­քը

  25.12.2020| 01:04
  Կար­միր ե­ղեգ­նի­կը, Հայկ Նա­հա­պե­տի ա­ղեղն ու նե­տը, Սա­սուն­ցի Դավ­թի Թուր կե­ծա­կին Հայ­կա­կան աշ­խար­հի քա­ղա­քակր­թա­կան նե­րու­ժի փայ­լա­տա­կում­ներն են։ 2020-ին փայ­լա­տա­կող հու­րը լքեց մեր լեռ­նաշ­խար­հը, բայց չէ՞ որ մեր երկ­րի եր­կն­քում եր­կունք էր, երբ աշ­խար­հը նոր էր զա­տել խա­վարն ու լույ­սը։
 • «Հակոբ Հովնաթանյան» ֆիլմի նոր ժապավենային տարբերակը

  «Հակոբ Հովնաթանյան» ֆիլմի նոր ժապավենային տարբերակը

  23.12.2020| 11:43
  Լոնդոնյան CPC ընկերությունը՝ Նյու Յորքի ՀԲԸՄ կենտրոնի ֆինանսավորմամբ տպագրել է Սերգեյ Փարաջանովի երեք ֆիլմերի՝ «Հակոբ Հովնաթանյան» (Հայաստան), «Կիևյան որմնանկարներ» (Ուկրաինա) և «Արաբանախշեր Փիրոսմանիի թեմաներով» (Վրաստան) ֆիլմերի վերականգնված տարբերակները 35 մմ ժապավենի վրա:
 • Ջեբ­կի­րու­թ­յու­նը որ­պես գի­տակց­ված կե­ցու­թ­յուն

  Ջեբ­կի­րու­թ­յու­նը որ­պես գի­տակց­ված կե­ցու­թ­յուն

  22.12.2020| 01:44
  Պարզ­վում է՝ խոր մո­լո­րու­թյուն է այն ըն­կա­լու­մը, թե ջեբ­կի­րու­թյունն ան­հա­տա­կան տն­տե­սա­կան գոր­ծու­նեու­թյան տե­սակ է։ Բավ է լի­նել դրա ար­հես­տա­վար­ժը, ու կա­րող ես «հմ­տու­թյուն­նե­րիդ» խոր­խո­րա­տը քա­շել նաև մի ամ­բողջ կա­ռույց։
 • «Պատերազմի հետևանքով տուժած երեխաները կմասնակցեն ամանորյա բարեգործական համերգների». Սերգեյ Սմբատյան

  «Պատերազմի հետևանքով տուժած երեխաները կմասնակցեն ամանորյա բարեգործական համերգների». Սերգեյ Սմբատյան

  18.12.2020| 17:10
  Դեկտեմբերի 24-ից 27-ը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կներկայացվի Դիսնեյի «Սառցե սիրտը» բարեգործական մուլտֆիլմ-համերգը։
 • Անի­մա­ցիան, աշ­խարհն ու մենք

  Անի­մա­ցիան, աշ­խարհն ու մենք

  18.12.2020| 01:10
  «Ի­րա­տե­սի» «Ձևա­չա­փա­յին այս փո­փո­խու­թյու­նը չի՞ են­թադ­րում հետևորդ­նե­րի թվի ա­վե­լա­ցում» հար­ցին ի պա­տաս­խան փա­ռա­տո­նի տնօ­րեն ՎՐԵԺ ՔԱ­ՍՈՒ­ՆԻՆ ա­սաց, որ երկ­րում տի­րող ի­րա­վի­ճա­կով պայ­մա­նա­վոր­ված՝ ստիպ­ված են ե­ղել հե­տաձ­գե­լու փա­ռա­տո­նը, և ի­րա­կա­նաց­նե­լու են միայն մաս­նա­գի­տա­կան ծրագ­րե­րը։
 • «Մեր տա­րածք­նե­րը փոք­րա­ցան, ո­րով­հետև այդ­պես էլ չհաս­կա­ցանք, որ պետք է խմենք մեր բա­ժա­կով»

  «Մեր տա­րածք­նե­րը փոք­րա­ցան, ո­րով­հետև այդ­պես էլ չհաս­կա­ցանք, որ պետք է խմենք մեր բա­ժա­կով»

  18.12.2020| 01:09
  Նա­րեկ Դու­րյա­նի հիմ­նադ­րած «Բո­հեմ» թատ­րո­նը հա­մա­վա­րա­կով ու պա­տե­րազ­մով պայ­մա­նա­վոր­ված ին­նամ­սյա դա­դա­րը խախ­տեց ման­կա­կան ներ­կա­յաց­մամբ։ «Տիկ­նիկ­նե­րի խա­նութ» ե­րաժշ­տա­կան ներ­կա­յա­ցու­մը նվիր­վեց ար­ցախ­ցի ու հա­յաս­տան­ցի փոք­րիկ­նե­րին։ Մուտքն ա­զատ էր։
 • Հայ­կա­կան «Ամ­րոց պե­տու­թ­յան» գե­ղար­վես­տա­կան շա­ղա­խը

  Հայ­կա­կան «Ամ­րոց պե­տու­թ­յան» գե­ղար­վես­տա­կան շա­ղա­խը

  18.12.2020| 00:58
  2020-ին հայ­կա­կան ոս­կե­հուռ ա­շու­նը ան­հայտ բա­ցա­կա­յող էր, հաղ­թա­նա­կի բերկ­րան­քը փոխ­վեց դա­վա­լիցք պար­տու­թյան սգեր­գով, և մեր նախ­շուն հան­դերձ­նե­րը ծածկ­վե­ցին մոխ­րի թունդ շեր­տով։ Ապ­րել, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, անհ­րա­ժեշտ է։
 • Արվեստի ուժը

  Արվեստի ուժը

  15.12.2020| 11:58
  Փառատոնային կյանքն այս տարի աննախադեպ ընթացք ունեցավ՝ հարմարվելով մե՛կ համավարակի, մե՛կ պատերազմի թելադրած պայմաններին։ Հետպատերազմական փուլն էլ անմասն չի մնացել իրավիճակային ազդեցությունից։
 • Նոր մա­տե­նա­շա­րը ներ­կայաց­նում է արևմտա­հայ և ս­փ­յուռք­յան գրող­նե­րի

  Նոր մա­տե­նա­շա­րը ներ­կայաց­նում է արևմտա­հայ և ս­փ­յուռք­յան գրող­նե­րի

  15.12.2020| 01:23
  «Է­դիթ պրինտ» հրա­տա­րակ­չու­թյու­նը «Սփյուռք» մա­տե­նա­շա­րով ներ­կա­յաց­նում է արևմտա­հայ և սփյուռ­քյան գրող­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­ներ՝ ար­ձակ, պոե­զիա, թա­տեր­գու­թյուն, ու­ղեգ­րու­թուն և այլն։