3 ֆուտ­բո­լիստ, 12 աշ­խա­տա­կից

3 ֆուտ­բո­լիստ, 12 աշ­խա­տա­կից
20.03.2020 | 04:35

Իս­պա­նա­կան «Ա­լա­վես» ֆուտ­բո­լա­յին ա­կում­բը հայ­տա­րա­րել է թի­մում կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված դեպ­քե­րի մա­սին։ Կո­րո­նա­վի­րուս է հաս­տատ­վել ա­կում­բի ե­րեք ֆուտ­բո­լիս­տի, մարզ­չա­կան շտա­բի 7 ան­դամ­նե­րի, ինչ­պես նաև ա­կում­բի ոչ ֆուտ­բո­լա­յին բաժ­նի 5 աշ­խա­տո­ղի մոտ։ Տե­ղե­կաց­վում է, որ վա­րակ­ված­ներն ի­րենց լավ են զգում, չու­նեն գան­գատ­ներ։ Մար­տի 6-ին «Ա­լա­վե­սը» լա լի­գա­յի շր­ջա­նա­կում հան­դի­պել էր «Վա­լեն­սիա­յին», ո­րի ֆուտ­բո­լիստ­նե­րի և ա­կում­բի սպա­սար­կող կազ­մի մեկ եր­րոր­դի մոտ կո­րո­նա­վի­րու­սի թես­տը դրա­կան է ե­ղել։

Մարտին ՀՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2003

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

f="hyâ€ÂÂâ€ÂÂ/1392625946" rel="nofollow">Անվտանգ ապրելակերպ
Առողջ սնունդ
Անաղմուկ միջավայր
  • Պաշտոնական
  • Տեսանյութ
  • Այլ
  • 01.12.2020