Սա ա­ղետ է, ոչ թե վա­րակ

Սա ա­ղետ է, ոչ թե վա­րակ
24.03.2020 | 01:38

Ի­տա­լա­կան «Բրե­շիա­յի» նա­խա­գահ Մա­սի­մո Չե­լի­նոն խո­սել է կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով երկ­րում տի­րող քաո­սի մա­սին. «Ես մտա­ծում եմ հա­ջորդ մր­ցաշր­ջա­նի մա­սին: «Լա­ցիո­յի» նա­խա­գա­հը մտա­ծում է սկու­դե­տո­յի մա­սին. թող վերց­նի նա այդ սկու­դե­տոն: Կյան­քում կան ա­վե­լի կարևոր բա­ներ: Պետք է մտա­ծել ոչ թե ա­ռաջ­նու­թյու­նը վեր­սկ­սե­լու, այլ ապ­րե­լու մա­սին: Ֆուտ­բո­լի մա­սին պետք է մտա­ծենք մյուս մր­ցաշր­ջա­նում. սա ա­ղետ է, գրո՛­ղը տա­նի… Մտա­ծեք մյուս մր­ցաշր­ջա­նի մա­սին: Կա՞ ինչ-որ մե­կը, որ չի հաս­կա­նում, թե ինչ է կա­տար­վում երկ­րում: Սա ա­ղետ է, ոչ թե վա­րակ: Ես հրաշք­նե­րի վա­ղուց չեմ հա­վա­տում»:

Ի­տա­լիա­յում կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով մա­հա­ցել է ա­վե­լի քան 5 հա­զար մարդ:
Մարտին ՀՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆ
Դիտվել է՝ 2138

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ