Իբրա­հի­մո­վի­չը հրա­ժեշտ կտա մեծ ֆուտ­բո­լին

Իբրա­հի­մո­վի­չը հրա­ժեշտ կտա մեծ ֆուտ­բո­լին
24.03.2020 | 01:39

«Մի­լա­նի» հար­ձակ­վող Զլա­տան Իբ­րա­հի­մո­վիչն ա­ռաջ­նու­թյան ա­վար­տից հե­տո կա­վար­տի կա­րիե­րան՝ հայտ­նում է ի­տա­լա­կան La Gazzetta dello Sport-ը: Աղ­բյու­րի հա­ղորդ­մամբ այս ո­րոշ­ման մեջ իր ու­րույն դե­րա­կա­տա­րումն է ու­նե­ցել կո­րո­նա­վի­րու­սը: Այս մր­ցաշր­ջա­նում շվեդ հար­ձակ­վո­ղը «Մի­լա­նի» կազ­մում մաս­նակ­ցել է 10 խա­ղի՝ դառ­նա­լով 4 գո­լի ու 1 ար­դյու­նա­վետ փո­խանց­ման հե­ղի­նակ: Իբ­րան իր մար­զա­կան կա­րիե­րա­յի ըն­թաց­քում խա­ղա­ցել է շվե­դա­կան «Մալ­մյո­յում», հո­լան­դա­կան «Ա­յաք­սում», ի­տա­լա­կան «Յու­վեն­տուս», «Ին­տեր», «Մի­լան» ա­կումբ­նե­րում, կա­տա­լո­նյան «Բար­սե­լո­նում», ֆրան­սիա­կան «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նում», անգ­լիա­կան «Ման­չեստր Յու­նայ­թե­դում», ա­մե­րի­կյան «ԼԱ Գե­լեք­սիում»: Անց­կաց­րած 751 խա­ղում դար­ձել է 460 գո­լի, 179 գո­լա­յին փո­խանց­ման հե­ղի­նակ:

Մարտին ՀՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2483

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ