«ՍՈՆԵՏ 101» թատրոն-ստուդիան սկսում է «Փորձիր քեզ բեմում» նախաձեռնությունը և հայտարարում ընդունելություն՝ առանց տարիքային սահմանափակման: Հասցեն՝ Դ. Մալյան 4/74, հեռախոս՝ 091 61 10 26               
 

Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
01.12.2020 | 00:02

Նա հզոր է ինչ­պես իր ներ­ման, այն­պես էլ իր բար­կու­թյու­նը թա­փե­լու մեջ. որ­քան մեծ է նրա ո­ղոր­մու­թյու­նը, այն­քան էլ մեծ է նրա հան­դի­մա­նու­թյու­նը։ Մար­դը դատ­վում է ըստ իր գոր­ծե­րի. մե­ղա­վորն իր հափշ­տա­կու­թյան հա­մար չի ճո­ղոպ­րի, իսկ բա­րե­պաշտ մար­դը շնորհ կգտ­նի իր համ­բե­րու­թյան հա­մար։ Ա­մեն ո­ղոր­մա­ծու­թյան հա­մար Տե­րը տեղ կա­նի. յու­րա­քան­չյուր ոք հա­տու­ցում կգտ­նի ըստ իր գոր­ծե­րի։ Մի՛ ա­սա, թե` «Կթաքն­վեմ Տի­րո­ջից», և` «Ո՞վ կհի­շի ինձ»։ «Բա­զում ժո­ղովր­դի մեջ չեմ նկատ­վի, ո­րով­հետև իմ հո­գին ի՞նչ է այդ­չափ ա­րա­րած­նե­րի մեջ»։


Սի­րա­քի ի­մաս­տու­թյու­նը
16. 13-17

Դիտվել է՝ 3965

Մեկնաբանություններ