• Գլխա­վոր ինտ­րիգ­նե­րը դեռ առջևում են

  Գլխա­վոր ինտ­րիգ­նե­րը դեռ առջևում են

  06.03.2020| 01:11
  Այն‚ որ գրե­թե նույն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում ե­րեք ընտ­րա­կան գոր­ծըն­թաց­ներ են կա­յա­նա­լու Հա­յաս­տա­նում և Ար­ցա­խում‚ մի վայ­րում՝ սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վե‚ մյու­սում՝ եր­կու հա­մա­պե­տա­կան ընտ­րու­թյուն­ներ՝ նա­խա­գա­հա­կան և խոր­հր­դա­րա­նա­կան‚ վեր­լու­ծա­կան շր­ջա­նակ­նե­րին հիմք է տա­լիս են­թադ­րե­լու‚ որ դա Հա­յաս­տա­նին ռե­սուրս­նե­րի սա­կա­վու­թյան պատ­ճա­ռով հնա­րա­վո­րու­թյուն չի տա մի­ջամ­տե­լու ար­ցա­խյան ընտ­րու­թյուն­նե­րին։
 • Զքոյսդ ի քո­յոց քեզ մա­տու­ցա­նեմ

  Զքոյսդ ի քո­յոց քեզ մա­տու­ցա­նեմ

  06.03.2020| 00:41
  ՈՒ­զում էի վեր­նագ­րել՝ «Կա­մի­կա­ձե­նե­րի ժա­մա­նա­կը», միտքս փո­խե­ցի՝ հի­շե­լով լեզ­վա­բա­նու­թյան ու գրա­բա­րի սքան­չե­լի դա­սա­խո­սիս՝ Ա­շոտ Աբ­րա­հա­մյա­նին, որ ֆի­զի­կա­կան ցավ էր զգում, երբ իր ու­սա­նող­նե­րից որևէ մե­կը հան­կարծ ար­տա­բե­րում էր «հետ վե­րա­դառ­նալ», «վերև բարձ­րա­նալ», «ներքև իջ­նել», կամ, Աստ­ված մի ա­րաս­ցե, «հա­յե­րեն լե­զու»:
 • Ես տեսել եմ քո արցունքները ու լսել եմ քո ծիծաղը

  Ես տեսել եմ քո արցունքները ու լսել եմ քո ծիծաղը

  05.03.2020| 14:12
  Կարոտել էինք քեզ, ու՝ գալիս էինք, բայց փող չունեինք: Երկուսով էլ, այդպես էր ստացվել: Էջմիածնից էինք գալիս, մոմեր էինք վառել, ես նորից մեխվել-մնացել էի Մայր տաճարի միայն ինձ հայտնի կետում, որտեղ կանգնած էի 1999-ի հոկտեմբերի 27-ին, երբ նորընտիր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին դեղին մի թղթի կտոր փոխանցեցին… Ու նա լաց եղավ:
 • Մակրոնը հավաքում է դիմակները

  Մակրոնը հավաքում է դիմակները

  05.03.2020| 10:52
  «Մենք հաշվարկում ենք պաշտպանական բոլոր դիմակները, որ գտնվում են պահեստներում ու արտադրության մեջ: Մենք կբաժանենք բուժանձնակազմերին ու կորոնավիրուսով վարակաված մարդկանց»՝ մարտի 4-ին իր թվիթերում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը: Դեղատներում ու խանութներում դիմակների պակաս է գրանցվել:
 • Ռուսաստանի Սահմանադրությունում կհայտնվի Աստված

  Ռուսաստանի Սահմանադրությունում կհայտնվի Աստված

  05.03.2020| 10:48
  Հիմնական օրենքի բարեփոխումը, որին ձգտում է Վլադիմիր Պուտինը, հարստանում է նույնականության ուժեղ հայտանիշներով և նախատեսում է միասեռական ամուսնության արգելք: Եթե հունվարի 15-ին Վլադիմիր Պուտինը անոնսում էր ՌԴ Սահմանադրության բարեփոխումն իբրև սահմանադրական պարզ վերահավասարակշռում, հիմա ամեն ինչ այլ լույսի տակ է ներկայանում:
 • Ռուսաստանը գտնում է, որ Իդլիբում ինքը հաղթող է

  Ռուսաստանը գտնում է, որ Իդլիբում ինքը հաղթող է

  04.03.2020| 10:35
  Իդլիբի ճգնաժամում Մոսկվան Թուրքիայի հետ պատերազմ չի ուզում, բայց ուզում է, որ Անկարան վերջապես կատարի վաղուցվա խոստումները: Նախագահ Պուտինը պարտավորություններ ունի Սիրիայի առաջ, իսկ Ռուսաստանը չի կարող կորցնել իր ձեռքբերած դերը ուժերի խաղում՝ գրում է Մարկուս Ակերետը Neue Zürcher Zeitung-ում:
 • Բենյամին Նետանյահու. Մենք լիմոնը դարձրինք լիմոնադ

  Բենյամին Նետանյահու. Մենք լիմոնը դարձրինք լիմոնադ

  04.03.2020| 10:31
  Իսրայելի վարչապետ ԲեյնամինՆետանյահուն հայտարարել է խորհրդարանական ընտրություններում իր հաղթանակի մասին: Ընտրատեղամասերից դուրս եկեղ ընտրողների հարցումների արդյունքներով՝ նրա կուսակցությունը առաջ է անցել հիմնական մրցակից Բենի Գանցից:
 • ՆԱՏՕ-ի քաղաքավարի զսպվածությունը

  ՆԱՏՕ-ի քաղաքավարի զսպվածությունը

  03.03.2020| 11:45
  Իդլիբ նահանգում Սիրիայի գրոհներից հետո Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի հետ համերաշխության հույս ունի: Բայց արևմտյան դաշնակիցները մեծ դժգոհություն ունեն, ոչ ոք չի ցանկանում Ռուսաստանին դեմ գնալ՝ գրում է Frankfurter Allgemeine Zeitung-ը:
 • Փետր­վար. Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի ներ­քին ի­րա­դար­ձու­թ­յուն­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թ­յուն չտ­վե­ցին լիո­վին ըմբռ­նե­լու Սի­րիա­յի խորհր­դա­րա­նի ո­րոշ­ման նշա­նա­կու­թ­յու­նը

  Փետր­վար. Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի ներ­քին ի­րա­դար­ձու­թ­յուն­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թ­յուն չտ­վե­ցին լիո­վին ըմբռ­նե­լու Սի­րիա­յի խորհր­դա­րա­նի ո­րոշ­ման նշա­նա­կու­թ­յու­նը

  03.03.2020| 01:29
  2020 թ. փետր­վա­րը յու­րո­վի ա­ռանձ­նա­հա­տուկ դար­ձավ հայ ժո­ղովր­դի հա­մար։ Ցա­վոք, փաս­տերն ու ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը ոչ միայն դրա­կան էին։ Ա­ռա­ջար­կում ենք Հա­յաս­տա­նի բո­լոր քա­ղա­քա­ցի­նե­րին, հա­յե­րե­նին տի­րա­պե­տող բո­լոր հա­յե­րին. մեզ հետ ըմ­բռ­նել այս տար­վա փետր­վա­րին երկ­րում ու նրա­նից դուրս կա­տար­վա­ծը և գնա­հա­տա­կան տալ։ Թե­կուզ խոր­հել, թե հա­յերն ինչ հե­ռան­կար­ներ ու­նեն աշ­խար­հում և... Հա­յաս­տա­նում։ Միան­գա­մից ա­սենք. բա­ցա­սա­կանն ա­վե­լի շատ է։
 • «Թու-թու»-ն չան­ցավ՝ Covid-19-ը ան­ցավ սահ­մա­նը

  «Թու-թու»-ն չան­ցավ՝ Covid-19-ը ան­ցավ սահ­մա­նը

  03.03.2020| 01:00
  Նա­հանջ տար­վա հա­վե­լյալ օ­րը՝ փետր­վա­րի 29-ը, իր ա­րածն ա­րեց՝ Հա­յաս­տան մտավ կո­րո­նա­վի­րու­սը: ԱԱԾ-ն ո՛չ սա­տա­նա­յին գտավ, ո՛չ վի­րու­սին՝ կո­րո­նա: Չէ, ի­հար­կե, «վի­րուսն ում շունն ա», բայց այդ «շու­նի­կի» պատ­ճա­ռով ամ­բողջ աշ­խար­հում ֆի­նան­սա­կան շու­կա­նե­րը փլուզ­վում են: