• Աստված սիրում է բոլորին, նույնիսկ մարդկանցից վատագույնին

  Աստված սիրում է բոլորին, նույնիսկ մարդկանցից վատագույնին

  26.12.2019| 11:19
  Հազարավոր ուխտավորներ են հասել Բեթղեհեմ, որտեղ աստվածաշնչյան ավանդույթի համաձայն, ծնվել է Հիսուս Քրիստոսը: Տոնական պատարագը կսկսվի Քրիստոսի ծննդյան բազիլիկում, որ կառուցվել է այնտեղ, ուր ծնվել է Հիսուսը:
 • Նոտր Դամում 216 տարվա մեջ առաջին անգամ չի մատուցվի Սուրբծննդյան պատարագ

  Նոտր Դամում 216 տարվա մեջ առաջին անգամ չի մատուցվի Սուրբծննդյան պատարագ

  26.12.2019| 11:17
  Շատերն են հիշում՝ ինչպես 2019-ի ապրիլի 15-ին այրվում էր Փարիզի սիրտը՝ Նոտր Դամը: Աստվածամոր տաճարում 216 տարվա մեջ առաջին անգամ չի մատուցվի Սուրբծննդյան պատարագ: Կրակից փլուզվեց Նոտր Դամի փայտե տանիքն ու աքաղաղով սայրը:
 • Խոս­տո­վա­նու­թ­յան խոր­հուր­դը մեր խղ­ճի քն­նու­թ­յունն է

  Խոս­տո­վա­նու­թ­յան խոր­հուր­դը մեր խղ­ճի քն­նու­թ­յունն է

  24.12.2019| 00:13
  Ե­րա­նի՜ է ձեզ, երբ ձեզ նա­խա­տեն ու հա­լա­ծեն և Իմ պատ­ճա­ռով ձեր մա­սին ա­մեն տե­սակ չար խոսք` սուտ ա­սեն: Ցն­ծա­ցե՛ք և ու­րա­խա­ցե՛ք, ո­րով­հետև եր­կն­քում ձեր վար­ձը շատ է: Այս է երկ­նա­յին մեծ շնոր­հի խոս­տու­մը բո­լոր համ­բե­րող­նե­րին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  24.12.2019| 00:08
  ՈՒ թող տա­րած­վի սա­րե­րի վրա, Օվ­սան­նան ան­վերջ, Որ մար­դու Որ­դին ցո­րեն­հաց դար­ձած, Քայ­լում է մեր մեջ` Ա­վե­տիս­նե­րի բուր­մուն­քը ձե­ռին:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  24.12.2019| 00:08
  Ո՛վ դուք, որ ծա­րա­ված եք, գնա­ցե՛ք ջրի, և դուք, որ բո­լո­րո­վին ար­ծաթ չու­նեք, գնա­ցեք գնե­ցե՛ք ու կե­րեք ա­ռանց ար­ծա­թի և ա­ռանց գի­նու հա­մար վճա­րե­լու։
 • «Սո­դո­մը ընդ­միշտ լքե­լու» վճ­ռա­կա­նու­թ­յու­նը

  «Սո­դո­մը ընդ­միշտ լքե­լու» վճ­ռա­կա­նու­թ­յու­նը

  20.12.2019| 00:03
  ...Եվ քա­նի որ հրեշ­տակ­նե­րը տղա­մարդ­կանց տեսք ու­նեին, դրա­նից երևում է, թե ինչ զազ­րե­լի այ­լա­սեր­վա­ծու­թյամբ էին վա­րակ­ված Սո­դո­մի բո­լոր բնա­կիչ­նե­րը, ե­րի­տա­սար­դից մինչև ծեր, ամ­բողջ ժո­ղո­վուր­դը միա­սին պա­շա­րե­ցին տու­նը (Ծննդ. 19; 4)։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  20.12.2019| 00:02
  Քաղ­ցած­նե­րի՛ն բա­ժա­նիր քո հա­ցը և ա­նո­թու­թյան աղ­քատ­նե­րի՛ն տար քո տու­նը. ե­թե մերկ մարդ տես­նես, հագց­րու՛ նրան, բայց քո ըն­տա­նի­քի զա­վա­կին մի ան­տե­սիր։ Այն ժա­մա­նակ այ­գա­բա­ցի պես պի­տի ծա­վալ­վի քո լույ­սը, և ա­րա­գո­րեն պի­տի հաս­նի քո ա­պա­քի­նու­մը, քո առջևից պի­տի ըն­թա­նա քո ար­դա­րու­թյու­նը, և Աստ­ծու փառ­քը պի­տի պահ­պա­նի քեզ։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  20.12.2019| 00:01
  Ցավի դռները կրկին բացվեցին, Քարեղ արցունքի ահեղ հորձանքը Լուռ լափուն տվեց: Լույսը բեկբեկվեց շուրթերի վրա, Աղոթքի կանչը ցավից սարսռաց։
 • Պոլսի նորընտիր պատրիարքի գահակալման արարողությունը տեղի կունենա հունվարի 11-ին

  Պոլսի նորընտիր պատրիարքի գահակալման արարողությունը տեղի կունենա հունվարի 11-ին

  17.12.2019| 13:09
  Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի տարածած հաղորդագրության համաձայն՝ նորընտիր պատրիարք տեր Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանի գահակալման արարողությունը տեղի կունենա հունվարի 11-ին՝ աթոռանիստ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում:
 • Հո­գուդ մեջ պի­տի հա­մոզ­վես, որ ինչ­պես մարդ խրա­տում է իր որ­դուն, այն­պես էլ քո Տեր Աստ­ված պի­տի խրա­տի քեզ

  Հո­գուդ մեջ պի­տի հա­մոզ­վես, որ ինչ­պես մարդ խրա­տում է իր որ­դուն, այն­պես էլ քո Տեր Աստ­ված պի­տի խրա­տի քեզ

  17.12.2019| 00:05
  Յու­րա­քան­չյուր ան­հատ և ազգ պետք է գի­տակ­ցի, որ Աստ­ված նախ և ա­ռաջ սի­րող Հայր է: Ինչ­պես յու­րա­քան­չյուր ճշ­մա­րիտ ծնող լա­վա­գույն նկա­տա­ռում­նե­րով և ա­մե­նա­բա­րի մտադ­րու­թյուն­նե­րով դաս­տիա­րա­կում և խրա­տում է իր զա­վա­կին, նույն­պես և Աստ­ված խրա­տում է մեզ: