Yerevan Perspectives International Music Festival
 
 • Նոր խոսք՝ զենքի վաճառքի մեջ

  Նոր խոսք՝ զենքի վաճառքի մեջ

  13.09.2019| 12:03
  Երեկ Երևանում ՀԱՊԿ պետությունների ռազմատնտեսական համագործակցության միջպետական նիստն էր: Պաշտոնական մասից զատ հարցազրույցներ են տվել ՌԴ փոխվարչապետ Յուրի Բորիսովը և ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմերիկովը: Ու նորից ստացվում է, որ ռուս պաշտոնյաները Հայաստանում հարուցում են հակառուսական տրամադրություններ:
 • Միա­ց­յալ քա­ղա­քա­կան ճա­կատ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նի իշ­խա­նու­թ­յան դեմ

  Միա­ց­յալ քա­ղա­քա­կան ճա­կատ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նի իշ­խա­նու­թ­յան դեմ

  13.09.2019| 00:43
  Թեև Հա­յաս­տա­նի շուրջն ա­մեն օր բազ­մա­թիվ հե­տաքր­քիր բա­ներ են կա­տար­վում, մեր ներ­քին ի­րա­վի­ճակն ստի­պում է կենտ­րո­նա­նալ այն հար­ցի վրա, թե, ի վեր­ջո, ինչ է սպա­սում մեզ։ Թեթևա­կի վեր­հի­շենք վեր­ջին մի շարք ի­րա­դար­ձու­թյուն­ներ, և դա բա­վա­րար կլի­նի, որ հաս­կա­նանք՝ այժմ մեր եր­կիրն իր պատ­մու­թյան ար­հես­տա­կա­նո­րեն բար­դաց­ված շր­ջան է ապ­րում։
 • Ինչ խն­դիր է լու­ծում մար­գի­նալ­նե­րի հետ սի­րա­խա­ղը

  Ինչ խն­դիր է լու­ծում մար­գի­նալ­նե­րի հետ սի­րա­խա­ղը

  13.09.2019| 00:39
  Պե՞տք է լուրջ վե­րա­բեր­վել Նի­կոլ Փա­շի­նյան-«Սաս­նա ծռեր» հան­դիպ­մա­նը։ Ար­դյոք չե՞ն գե­րագ­նա­հատ­վում այդ հան­դիպ­ման փաս­տը, նշա­նա­կու­թյունն ու հնա­րա­վոր ազ­դե­ցու­թյու­նը քա­ղա­քա­կան և հա­սա­րա­կա­կան ա­պա­գա գոր­ծըն­թաց­նե­րի վրա։ Այդ հան­դի­պու­մը բո­վան­դա­կա­յին ա­ռու­մով ար­դյոք PR նշա­նա­կու­թյուն չու­նի՞։
 • ՈՒ գա­լու էր ուր­բաթ, 13-ը

  ՈՒ գա­լու էր ուր­բաթ, 13-ը

  13.09.2019| 00:12
  Ա­յո, գա­լու էր, և այս խո­սակ­ցու­թյու­նը խոս­վե­լու էր: Ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը զար­գա­նում են ան­հե­թեթ սցե­նա­րով: Ա­ռա­ջին հա­յաց­քից: Ի­րա­կա­նում ա­մեն ինչ վե­րա­դառ­նում է ե­լա­կետ, և նո­րից կա­ռա­վար­վում է մեկ կենտ­րո­նից, փաս­տա­ցի՝ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ու­սա­պար­կը սկ­սել է գոր­ծել, բայց այս ան­գամ իր մոտ չէ: ՈՒ՝ որ­տե՞ղ է: Այս հար­ցի պա­տաս­խանն ա­ռա­ջին հեր­թին պի­տի ան­հան­գս­տաց­նի Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին:
 • Նետանյահուն խոստացել է Արևմտյան ափը վերցնել

  Նետանյահուն խոստացել է Արևմտյան ափը վերցնել

  12.09.2019| 13:12
  Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն խոստացել է Հորդանանի հետ սահմանին օկուպացված Արևմտյան ափի մի մասը բռնակցել, եթե եկող շաբաթ ընտրվի: Նա պատրաստ է Իսրայելի ինքնիշխանությունը տարածել Հորդանանի դաշտավայրի և Մեռյալ ծովի հյուսիսի վրա:
 • 2018 թվա­կա­նից Հա­յաս­տանն ա­հա­բե­կիչ­նե­րի թի­րա­խում է

  2018 թվա­կա­նից Հա­յաս­տանն ա­հա­բե­կիչ­նե­րի թի­րա­խում է

  10.09.2019| 21:29
  Շա­րու­նա­կում ենք ու­սում­նա­սի­րել 2019 թ. օ­գոս­տո­սը Հա­յաս­տա­նում։ Ա­հա մեզ զար­մաց­րին. տե­սեք, թե ինչ լավ է աշ­խա­տում Հա­յաս­տա­նի ԱԱԾ-ն։ Հնդ­կաս­տա­նի եր­կու քա­ղա­քա­ցու են բռ­նել, ո­րոնք ի­րենց հայ­րե­նի­քում մե­ղադր­վում են զանգ­վա­ծա­յին սպա­նու­թյուն­նե­րի, ա­հա­բեկ­չա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի մաս­նակ­ցե­լու և այլ հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի հա­մար։
 • Իշխանությունը քաղաքական ճգնաժամին պատասխաններ չունի

  Իշխանությունը քաղաքական ճգնաժամին պատասխաններ չունի

  10.09.2019| 11:58
  Ռուսաստանում ռեգիոնալ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները երեկ հրապարակվեցին: Նրանք ցույց կտան, որ նախագահ Պուտինի «Միասնական Ռուսաստան» կուսակցությունը Մոսկվայում ոչ մի մանդատ չի ստացել:
 • Կի­սատ-պռա­տու­թ­յան հմայքները

  Կի­սատ-պռա­տու­թ­յան հմայքները

  10.09.2019| 00:43
  Որևէ նոր­մալ մարդ իր կյան­քում հակ­ված չէ հան­դուր­ժել ա­նո­րո­շու­թյու­նը և ձգ­տում է կոնկ­րե­տու­թյան: Այ­նուա­մե­նայ­նիվ, «ա­յո»-ի ու «ոչ»-ի միջև հաս­տա­տուն ապ­րում է ոչ միայն «չգի­տեմ»-ը, այլև՝ «տես­նենք»-ը, «ոնց կս­տաց­վի»-ն ու «Հե­տոն հե­տո կերևա»-ն:
 • Մակրոնը ողջունել է Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի վճռական քայլը

  Մակրոնը ողջունել է Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի վճռական քայլը

  09.09.2019| 10:16
  Սեպտեմբերի 7-ին Ելիսեյան պալատը Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունը տարածեց՝ Ֆրանսիայի նախագահը Մոսկվայի ու Կիևի միջև բանտարկյալների փոխանակումն անվանում է «վճռական քայլ»:
 • Տեղական ընտրություններ Ռուսաստանում, և՝ ոչ միայն

  Տեղական ընտրություններ Ռուսաստանում, և՝ ոչ միայն

  08.09.2019| 13:13
  Կիրակի Մոսկվայի ընտրողները կգնան ընտրատեղամասեր՝ ընտրեկու նոր քաղաքակային դումա՝ 45 ընտրատեղամասերում ընտրելով 200 թեկնածուներից: Ընդդիության թեկնածուների մեծ մասը մեկուսացված է ընտրություններից՝ գրում է Ուիլ Ինգլանդը The Washington Post-ում: