• Եվրոպացիները կորցրել են պատրանքները

  Եվրոպացիները կորցրել են պատրանքները

  21.06.2020| 10:34
  Դոնալդ Թրամփը ոտնահարել է միջազգային լիբերալ իրավունքի բոլոր հիմքերը: Նա քամահրանքով է վերաբերվում իր բոլոր ավանդական դաշնակիցներին, արհամարհում կամ գրոհում է մուլտիլատերալ կազմակերպությունների վրա, առաջադրում է անվտանգության իր մերկապարանոց հայեցակարգը՝ գրում է Իզաբել Լասերը Le Figaro-ում:
 • Մինսկը բազմակիլոմետրոնոց շղթա է կազմել

  Մինսկը բազմակիլոմետրոնոց շղթա է կազմել

  20.06.2020| 08:25
  Հունիսի 18-ի երեկոյան Մինսկի Անկախության պողոտայի երկայնքով բազմակիլոմետրանոց մարդկային շղթա կառուցվեց: Ակցիայի մասնակիցները իրենց համերաշխությունն էին հայտնում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներին ու ակտիվիստներին ընտրարշավում:
 • ԱՄՆ նախագահը չի նահանջում

  ԱՄՆ նախագահը չի նահանջում

  20.06.2020| 08:19
  Օվալաձև սրահում հարցազրույցում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտպանում էր իր դիրքորոշումը՝ ինչպես արձագանքեց կրկնակի ճգնաժամին, որ պատել է իր երկիրը նախընտրական տարում՝ կորոնավիրուսի պանդեմիային և Ջորջ Ֆլոյդի սպանությանը հաջորդած ընդվզումների ալիքին՝ գրում է Մայքլ Բենդերը The Wall Street Journal-ում:
 • Ջոն Բոլտոնը ստու՞մ է

  Ջոն Բոլտոնը ստու՞մ է

  19.06.2020| 10:38
  ԱՄՆ նախագահի նախկին բարձրաստիճան խորհրդականը պնդում է, որ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ծիծաղում էր Դոնալդ Թրամփի վրա 2018-ի Հելսինկիի սամիթից հետո:
 • Շվեդիայի ազգային կոնսենսուսը փլուզվում է

  Շվեդիայի ազգային կոնսենսուսը փլուզվում է

  19.06.2020| 10:30
  Շվեդիան Սկանդինավյան երկրներից է, որ շատ ոլորտներում համարվում է օրինակելի, 1 միլիոն բնակչից 499,1 մահ ցուցանիշով ոչ նախանձելի 5-րդ տեղում է աշխարհում մահացության մակարդակով՝ գրում է Le Figaro-ն:
 • Հե­րո­սին ֆիլմ ձո­նեն, որ ի՞նչ ա­նեն

  Հե­րո­սին ֆիլմ ձո­նեն, որ ի՞նչ ա­նեն

  19.06.2020| 01:24
  Երբ աշ­խար­հի 17-ա­կի, Եվ­րո­պա­յի 13-ա­կի չեմ­պիոն, 1976-ին Երևա­նում ջրա­սույզ ե­ղած տրո­լեյ­բու­սից 20 մար­դու կյանք փր­կած ՇԱ­ՎԱՐՇ ԿԱՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԻ ծնն­դյան օր­վա առն­չու­թյամբ հրա­պա­րա­կում ե­ղավ, թե հայ կի­նոն պատ­րաստ­վում է նրան նվիր­ված ֆիլմ նկա­րա­հա­նե­լու, լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րով իմ ար­ձա­գանքն այս­պի­սին ե­ղավ.
 • Երբ Փա­շի­ն­յա­նը հայ­տա­րա­րում է, որ քայ­լում ենք դժոխ­քի մի­ջով, ու­րեմն դժոխքն ա­վե­լի քան ի­րա­կան է

  Երբ Փա­շի­ն­յա­նը հայ­տա­րա­րում է, որ քայ­լում ենք դժոխ­քի մի­ջով, ու­րեմն դժոխքն ա­վե­լի քան ի­րա­կան է

  19.06.2020| 00:37
  Հա­յաս­տա­նում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի հե­տա­գա տա­րած­ման դեմ պայ­քա­րի ձա­խող­ված լի­նելն օ­րերս, ըստ էու­թյան, խոս­տո­վա­նեց ին­քը` ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը:
 • Ար­դ­յո՞ք թա­տե­րա­կա­նաց­ված չէր «թավ­շ­յա հե­ղա­փո­խու­թ­յու­նը»

  Ար­դ­յո՞ք թա­տե­րա­կա­նաց­ված չէր «թավ­շ­յա հե­ղա­փո­խու­թ­յու­նը»

  19.06.2020| 00:18
  Այս օ­րե­րին ներ­քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րի հիմ­նա­կան թե­ման Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նի և ԲՀԿ-ի շուրջ տե­ղի ու­նե­ցող զար­գա­ցում­ներն են։ Բնա­կա­նա­բար‚ հար­ցե­րի հար­ցը այն բա­նա­վեճն է‚ թե ին­չու իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը հենց հի­մա նա­խա­ձեռ­նե­ցին բա­վա­կա­նին լուրջ քայ­լեր ԲՀԿ-ի դեմ։ Այն‚ որ գոր­ծըն­թա­ցը քա­ղա­քա­կան է‚ քիչ թե շատ ան­կախ և չե­զոք շր­ջա­նակ­նե­րում կաս­կած չկա։
 • …Իսկ մենք «մեր­ժե՞լ ենք Սեր­ժին»

  …Իսկ մենք «մեր­ժե՞լ ենք Սեր­ժին»

  19.06.2020| 00:13
  «Այս բո­լոր աղ­մուկ-ա­ղա­ղա­կի մեջ գա­լիս, կուլ­մի­նա­ցիա են դառ­նում եր­կու գոր­ծոն՝ դի­մակ, ո­րը դառ­նում է դո­մի­նանտ գոր­ծոն և երկ­րոր­դը՝ սո­ցիա­լա­կան հե­ռա­վո­րու­թյուն: Սա է մեր ա­մե­նա­մեծ պրոբ­լե­մը: Ես այդ նկար­նե­րը, որ տես­նում եմ, ինչ­պես են մար­դիկ այդ­պես հա­վաք­ված, ինձ հարց եմ տա­լիս՝ լավ, ի՞նչն եմ սխալ ա­րել, որ այս մար­դիկ ի­րենք ի­րենց դա­տա­պար­տում են մահ­վան: Այ­սօր­վա թի­վը ցույց է տա­լիս, որ 15 հո­գի հա­վաք­ված են, որ մե­կը ա­սիմպ­տոմ լի­նի 15 հո­գի նար­դու սե­ղա­նի շուրջ հա­վաք­ված­նե­րը, մա­նա­վանդ, որ այդ ժո­ղո­վուր­դը 55-ից ա­վե­լի տա­րի­քի են, ի­րենք ի­րենց դա­տա­պար­տում են մահ­վան: Ա­նընդ­հատ ինձ հարց եմ տա­լիս, ի՞նչն եմ սխալ ա­րել, որ այդ մար­դիկ այդ­պես են ա­նում»:
 • Մեր հարևան այլմոլորակայինները

  Մեր հարևան այլմոլորակայինները

  18.06.2020| 09:00
  Մենա՞կ ենք մենք տիեզերքում: Նոտինգեմի համալսարանի գիտնականները կարծում են, որ Հարդագողի ճանապարհը կարող է թաքցնել 30 վերերկրային քաղաքակրթություններ՝ գրում է Der Spiegel-ը: