• Ֆրանսիան 150 000 քառակուսի կիլոմետր մեծացել է

  Ֆրանսիան 150 000 քառակուսի կիլոմետր մեծացել է

  15.06.2020| 09:32
  Մայրցամաքային շելֆի սահմաններով ՄԱԿ-ի հանձնաժողովը թույլ է տվել Ֆրանսիային ընդլայնել իր իրավասությունները 150000 քառակուսի կիլոմետրով Հնդկական օվկիանոսի Ռեյունյոն, Սեն Պոլ և Ամստերդամ կղզիներում՝ հունիսի 11-ին տեղեկացրել են Ֆրանսիայի ծովային գործերով գլխավոր քարտուղարությունը, Ծովային ռեսուրսների շահագործման գիտահետազոտական ինստիտուտը (Ifremer) և Ռազմածովային հիդրոգրաֆիկ ու օվկիանոսագիտական ծառայությունը (Shom) համատեղ կոմյունիկեով:
 • 2010-ին կանխագուշակվել է 2020-ին ԱՄՆ-ի անկայունությունը

  2010-ին կանխագուշակվել է 2020-ին ԱՄՆ-ի անկայունությունը

  14.06.2020| 11:30
  Այս տարվա իրադարձությունները, գուցե, անսպասելի են շատ ամերիկացիների համար, բայց մի գիտնական կանխատեսել է ընթացիկ քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական անկայունությունը դեռ 10 տարի առաջ՝ գրում է Ստեյսի Լիբերատորեն Daily Mail-ում:
 • Եվրոպացիները ցանկանում են իշխանությանը պատասխանատվության ենթարկել

  Եվրոպացիները ցանկանում են իշխանությանը պատասխանատվության ենթարկել

  14.06.2020| 11:21
  Կորոնավիրուսից առավել տուժած եվրոպական երկրների քաղաքացիները ցանկանում են հետաքննել իշխանության գործողությունները և հասկանալ՝ ամեն ինչ արվե՞լ է համաճարակի ժամանակ մահերից խուսափելու համար: Նախաձեռնությունը Իտալիայում, Բրիտանիայում, Ֆրանսիաիում, Իսպանիայում Covid-19-ից մահացածների հարազատներինն է:
 • Կորոնավիրուսն օրգանիզմ է թափանցում քթով

  Կորոնավիրուսն օրգանիզմ է թափանցում քթով

  13.06.2020| 10:23
  Ոչ միայն հարբուխի վիրուսներին է դուր գալիս քթի լորձունքը: Օրգանիզմ ներթափանցելու և տարածվելու համար քիթն է գերադասում և Sars-Coronavirus-2-ը՝ պարզել են Հարավային Կարոլինայի գիտնականները, նրանց եզրակացությունը հրապարակվել է Cell ամսագրում՝ գրում է Պամելա Դերխեֆերը Frankfurter Rundschau-ում:
 • Նարցիսները լավագույն քաղաքական գործիչներ են

  Նարցիսները լավագույն քաղաքական գործիչներ են

  13.06.2020| 10:17
  Նա, ով զգում է իր գերազանցությունը մյուսների նկատմամբ, սիրում է արտահայտել իր կարծիքը, մասնակցել քաղաքականությանը: Լա՞վ նորություն է՝ գրում է Սեբաստիան Հերմանը Süddeutsche Zeitung-ում:
 • Կարանտինը կանխեց կորոնավիրուսից միլիոնավոր մահեր

  Կարանտինը կանխեց կորոնավիրուսից միլիոնավոր մահեր

  12.06.2020| 11:40
  Հետազոտողները գնահատել են կորոնավիրուսի տարածման դեմ միջոցառումների արդյունքները եվրոպական 11 երկրներում: Արդյունքը վիթխարի էր՝ գրում է Der Standard-ը: Գիտնականների կարծիքով՝ կորոնավիրուսի պանդեմիայի դեմ ուղղված միջոցները եվրոպական 11 երկրներում, ներառյալ Ավստրիան, մայիսի սկզբից կանխել է 3,1 միլիոն մահ:
 • Ֆրանսիան հարկադրված է վերադասավորել խաղաքարտերը Լիբիայում

  Ֆրանսիան հարկադրված է վերադասավորել խաղաքարտերը Լիբիայում

  12.06.2020| 11:37
  Իրավիճակի վատացումը Լիբիայում Էմանուել Մակրոնի համար գերակա արտաքին քաղաքական հարց է: Բայց վերադասավորելով խաղաքարտերը՝ Փարիզը ստիպված է այդ ճգնաժամին տալ «բարդության բարձրագույն աստիճան»՝ Թուրքիայի հզորության աճի ու մարշալ Խալիֆա Խաֆթարի ռազմական պարտությունների պատճառով, ում վրա Ֆրանսիան խաղադրույք էր դրել՝ գրում է Իզաբել Լասերը Le Figaro-ում:
 • Հոս­պի­տա­լաց­ման կա­րիք ու­նե­ցող քա­ղա­քա­ցի­նե­րի քա­նակն ա­մեն օր­վա հետ ոչ թե ա­վե­լի փոք­րա­նում, այլ ա­վե­լա­նում է

  Հոս­պի­տա­լաց­ման կա­րիք ու­նե­ցող քա­ղա­քա­ցի­նե­րի քա­նակն ա­մեն օր­վա հետ ոչ թե ա­վե­լի փոք­րա­նում, այլ ա­վե­լա­նում է

  12.06.2020| 02:23
  Մաս­նա­գետ­ներն ար­դեն իսկ պար­զել են, որ նոր կո­րո­նա­վի­րու­սը հի­վանդ­նե­րի մոտ ոչ տի­պիկ թո­քա­բորբ, ա­ռող­ջա­կան ծանր խն­դիր­ներ ա­ռա­ջաց­նե­լուց բա­ցի, ո­րոշ դեպ­քե­րում թեթևա­կիո­րեն ախ­տա­հա­րել է նաև դրա­նով վա­րակ­ված­նե­րի ու­ղե­ղը, հայտ­նա­բեր­վել են պա­ցիենտ­նե­րի ու­ղե­ղի վրա նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի ազ­դե­ցու­թյան ո­րո­շա­կի հետ­քեր:
 • Ինչու՞ է ԼՏՊ-ն հան­դուր­ժում իր դպ­րոցն ան­ցած և ի­րեն բազ­միցս դա­վա­ճա­նած Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին

  Ինչու՞ է ԼՏՊ-ն հան­դուր­ժում իր դպ­րոցն ան­ցած և ի­րեն բազ­միցս դա­վա­ճա­նած Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին

  12.06.2020| 01:39
  Ան­ցած մի քա­նի օ­րե­րը բա­վա­կա­նին լուրջ փաս­տեր ար­ձա­նագ­րե­ցին, ո­րոնք նախ և ա­ռաջ ար­ձա­գան­քում են հա­յաս­տա­նյան ներ­քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րին ու հե­ռան­կար­նե­րին։ Ի­հար­կե, կան­խա­տես­վում էր, որ 2020 թվա­կա­նին լուրջ գոր­ծըն­թաց­ներ ու տե­ղա­շար­ժեր կսկս­վեն ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տում։
 • Փա­շի­ն­յա­նը կա­յաց­րեց սե­փա­կան դա­տավ­ճի­ռը

  Փա­շի­ն­յա­նը կա­յաց­րեց սե­փա­կան դա­տավ­ճի­ռը

  12.06.2020| 01:04
  Այս եր­կու տար­վա ըն­թաց­քում մե­զա­նում գլ­խի­վայր շուռ ե­կավ պաշ­տո­նյա­յի կեր­պա­րը։ ՈՒ պետք չէ միան­գա­մից հի­շեց­նել նախ­կի­ննե­րին, նրանց սխալ­նե­րը։ Խոս­քը բաց­թո­ղում­նե­րի, վատ կա­ռա­վար­ման ու խնդ­րա­հա­րույց ո­րո­շում­նե­րի մա­սին չէ։