• Կարևո­րը հա­վա­քե­լը չէ, այլ ճիշտ ծախ­սե­լը

  Կարևո­րը հա­վա­քե­լը չէ, այլ ճիշտ ծախ­սե­լը

  19.11.2019| 00:17
  Զգա­ցի՞ք, թե ինչ­պես մեկ շա­բա­թում պահ­պա­նո­ղա­կան բյու­ջեն ան­մի­ջա­պես դար­ձավ հե­ղա­փո­խա­կան։ Մեր երկ­րում ա­մեն ինչն է այ­սօր երկ­րա­չա­փա­կան պրոգ­րե­սիա­յով ա­ճում։
 • Առանց դու­ռը բա­ցե­լու` «Ա­րա­րատ­բան­կում» ես

  Առանց դու­ռը բա­ցե­լու` «Ա­րա­րատ­բան­կում» ես

  19.11.2019| 00:16
  Ա­ռանց բանկ այ­ցե­լե­լու, դի­մում գրե­լու` «Ա­րա­րատ­բանկ» Մո­բայլ հա­վել­վա­ծի ծա­ռա­յու­թյան մի­ջո­ցով կա­րե­լի է դառ­նալ «Ա­րա­րատ­բան­կի» հա­ճա­խորդ, ինչն էլ այս ծրագ­րի ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյունն է ։ Բարձր տեխ­նո­լո­գիա­նե­րը սրըն­թաց զար­գա­նում են նաև բան­կա­յին ո­լոր­տում։
 • Մահ­վան ո­լո­րան­ներ

  Մահ­վան ո­լո­րան­ներ

  15.11.2019| 01:07
  Վաղ գար­նա­նը՝ կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տի ժա­մա­նակ, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հայ­տա­րա­րեց, որ կա հա­մա­պա­տաս­խան գու­մա­րը, և շու­տով սկ­սե­լու են Հյու­սիս-հա­րավ ճա­նա­պար­հի շի­նա­րա­րու­թյու­նը:
 • Ազատի ջրամբարի ջրերը հոսում են Թուրքիա

  Ազատի ջրամբարի ջրերը հոսում են Թուրքիա

  12.11.2019| 13:12
  Ազատ գետի ջրամբարի ջուրը հարակից գյուղերի բնակիչներին չի ծառայում։ «Իրատեսի» աղբյուրը հայտնում է, որ ջրամբարի ջուրն առատորեն հոսում է մեր հարևաններին, ու դրա դեմը ոչ ոք չի առնում։
 • Արհեստական բանականության զարգացումը տիեզերք դուրս գալու նման է. Պուտին

  Արհեստական բանականության զարգացումը տիեզերք դուրս գալու նման է. Պուտին

  12.11.2019| 11:57
  Աշխարհագրական բացահայտումների և տիեզերք դուրս գալու է նման, դա քայլ է դեպի անհայտը: Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի տեսակետն արհեստական բանակության մասին մեջբերում է РИА Новости-ի գործակալությունը:
 • Tesla-ի նոր էլեկտրապիկապը մոտ 50 հազար դոլար կարժենա

  Tesla-ի նոր էլեկտրապիկապը մոտ 50 հազար դոլար կարժենա

  12.11.2019| 11:55
  Tesla ընկերությունը նոյեմբերի 21-ին Լոս Անջելեսում կայանալիք շնորհանդեսի ժամանակ հանությանը կներկայացնի նոր էլեկտրաքարը: Այս մասին գրում են ռուսական լրտվամիջոցները:
 • Ռոբոտները նաև «ֆուտբոլ են խաղում»

  Ռոբոտները նաև «ֆուտբոլ են խաղում»

  12.11.2019| 11:53
  Mini Cheetah անվանումն ստացած ռոբոտ շները ոչ միայն զբոսնել են ԱՄՆ Մասաչուսեթսի Տեխնոլոգիական ինստիտուտի այգում, այլ նաև ֆուտբոլ են խաղացել: Այս մասին գրում է Корреспондент-ը:
 • Իշխա­նու­թ­յուն­նե­րը հաս­կա­նում են՝ պղն­ձա­ձու­լա­րա­նի վե­րա­շա­հա­գոր­ծումն անհ­րա­ժեշտ է

  Իշխա­նու­թ­յուն­նե­րը հաս­կա­նում են՝ պղն­ձա­ձու­լա­րա­նի վե­րա­շա­հա­գոր­ծումն անհ­րա­ժեշտ է

  12.11.2019| 01:43
  «Ի­րա­տե­սի» նա­խորդ հա­մա­րում գրել էինք, որ Ա­լա­վեր­դու պղն­ձա­ձու­լա­կան ըն­կե­րու­թյու­նը, որն ան­ցել էր ՎՏԲ բան­կին, նոր սե­փա­կա­նա­տեր ու­նի: Բանկն այն նվի­րել է «Թե­ղուտ» ՓԲԸ-ի կա­ռա­վա­րու­մը ստանձ­նած ռու­սաս­տան­ցի գոր­ծա­րար Նո­րիկ Պետ­րո­սյա­նի փե­սա­յին, ո­րը, ըստ երևույ­թին, պատ­րաստ­վում է շա­հա­գոր­ծե­լու ձու­լա­րա­նը:
 • Վարչապետ. 2019-ի սեպտեմբերին հիփոթեքային վարկերի թիվն աճել է 23.3 տոկոսով

  Վարչապետ. 2019-ի սեպտեմբերին հիփոթեքային վարկերի թիվն աճել է 23.3 տոկոսով

  10.11.2019| 13:36
  Այս տարվա սեպտեմբերին՝ նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ, ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկերի թիվը աճել է 23.3 տոկոսով կամ 7261 հատ վարկով՝ հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
 • «Բնա­կիչ­նե­րը պետք է պա­հան­ջա­տեր լի­նեն»

  «Բնա­կիչ­նե­րը պետք է պա­հան­ջա­տեր լի­նեն»

  08.11.2019| 01:24
  Այս տար­վա ամ­ռա­նից մեծ թա­փով ճա­նա­պար­հա­շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­ներ են ի­րա­կա­նաց­վում, և հա­նուն ճշ­մար­տու­թյան պետք է նկա­տենք, որ, ըստ մաս­նա­գետ­նե­րի, Սևան-Իջևան ճա­նա­պար­հա­հատ­վա­ծը ո­րա­կով է հիմ­նա­նո­րոգ­ված։