Հայաստանի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները քննարկել են Սյունիքի մարզում հյուպատոսության բացման հարցը՝ տեղեկացնում է ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանատան մամուլի ծառայությունը։ «Նոր գլխավոր հյուպատոսությունը ներդրում կունենա ռուս-հայկական հարաբերությունների հետագա ամրապնդման և տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացման գործում»,-ասված է հաղորդագրության մեջ:               
 
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  25.12.2020| 00:02
  Երկու բան կա, որ շա­տաց­նում է մեղ­քե­րը, մի եր­րորդ բան էլ, որ բար­կու­թ­յուն է ա­ռաջ բե­րում։ Ցաս­կոտ հո­գին բոր­բոք­ված կրա­կի նման է՝ չի մա­րի մինչև չս­պա­ռի։ Բո­զա­բա­րո մար­դը չի դա­դա­րի իր մարմ­նի ան­դամ­նե­րի հետ ա­նա­ռա­կու­թ­յուն ա­նե­լուց, մինչև որ կրա­կը վա­ռի նրան։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  22.12.2020| 00:08
  Որդի­նե՛ր, լսե­ցե՛ք բե­րա­նի մա­սին այս խրա­տը. ով որ պա­հի այն, չի որս­վի։ Մե­ղա­վորն իր շուր­թե­րով է որ­սում, և հայ­հո­յիչն ու ամ­բար­տա­վա­նը դրան­ցով է սայ­թա­քում։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  17.12.2020| 23:18
  Ով պատ­մում է հի­մա­րին, նույնն է, թե պատ­մում է նիր­հո­ղին, ո­րը վեր­ջում հարց­նում է. «Ի՞նչ»։ Լա՛ց ե­ղիր նաև տխ­մա­րի վրա, քան­զի նրա հա­մար չքա­ցավ ի­մաս­տու­թ­յու­նը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  14.12.2020| 23:40
  Ծի­ծա­ղե­լիս տխ­մա­րը բարձ­րաց­նում է իր ձայ­նը, իսկ խո­րա­գետ մար­դը հա­զիվ ժպ­տում է հան­դարտ։ Գի­տու­նի հա­մար խրա­տը նման է ոս­կե­ղեն զար­դի և աջ բազ­կի ա­պա­րան­ջա­նի։ Տխ­մա­րի ոտ­քը ա­րագ դի­մում է դե­պի տուն, սա­կայն բազ­մա­փորձ մար­դը պատ­կա­ռում է մարդ­կան­ցից։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  11.12.2020| 00:03
  Որ­քա՜ն ա­վե­լի լավ է հան­դի­մա­նել, քան ինքն իր մեջ զայ­րա­նալ։ Ով բռ­նու­թյամբ է դատ ա­նում, նման է այն ներ­քի­նուն, որ բռ­նա­նում է կույ­սի կու­սու­թյա­նը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  08.12.2020| 00:01
  Հա­վի­տյան կար­գա­վո­րեց իր գոր­ծե­րը և կար­գեր սահ­մա­նեց նրանց տե­սակ­նե­րի մեջ։ Դրանք ո՛չ քաղց ու­նեն և ոչ էլ հոգ­նու­թյուն, չեն դա­դա­րում ի­րենց գոր­ծե­րից, և դրա­նից յու­րա­քան­չյու­րը նե­ղու­թյուն չի տա­լիս իր մեր­ձա­վո­րին։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  03.12.2020| 23:03
  Սրա հա­մար է, որ Տե­րը համ­բե­րա­տար է նրանց նկատ­մամբ և նրանց վրա հե­ղում է իր ո­ղոր­մու­թյու­նը։ Նա տե­սավ և ի­մա­ցավ նրանց կոր­ծա­նու­մը, որ դա­ժան էր։ Սրա հա­մար էլ բազ­մա­պատ­կեց իր նե­րո­ղամ­տու­թյու­նը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  01.12.2020| 00:02
  Նա հզոր է ինչ­պես իր ներ­ման, այն­պես էլ իր բար­կու­թյու­նը թա­փե­լու մեջ. որ­քան մեծ է նրա ո­ղոր­մու­թյու­նը, այն­քան էլ մեծ է նրա հան­դի­մա­նու­թյու­նը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  26.11.2020| 22:26
  Դուստ­րը հոր գաղտ­նի հոգսն է, և նրա այդ հոգ­սը վա­նում է քու­նը, չլի­նի թե աղ­ջիկ ժա­մա­նակ նա թա­ռա­մի, չլի­նի թե, երբ ա­մուս­նա­նա, ա­տե­լի դառ­նա, չլի­նի թե կու­սու­թյան ժա­մա­նակ պղծ­վի և հղի լի­նի իր հայ­րա­կան տա­նը, չլի­նի թե, երբ ա­մուս­նա­նա, դա­վա­ճա­նի ա­մուս­նուն և երբ նրա հետ ապ­րի, չլի­նի թե ա­մուլ մնա։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  24.11.2020| 00:02
  Մի՛ ա­մա­չիր Աստ­ծու օ­րեն­քը և ուխ­տը կա­տա­րե­լու և ամ­բարշ­տին ար­դար դա­տաս­տան ա­նե­լու հա­մար։